• Úradné hodiny

    • Riaditeľka školy Mgr. Adriana Randíková

     pre žiakov, zamestnancov

     Pondelok - 12:00 – 13:45 hod.
     Utorok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
     Streda 10:00 – 11:00 hod. 12:45 - 13:45 hod.
     Štvrtok 10:00 – 11:00 hod. 12:45 - 13:45 hod.
     Piatok NESTRÁNKOVÝ DEŇ

     Mimo úradných hodín po vzájomnej dohode.

     Pre verejnosť podľa vzájomnej dohody.

      

     Zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Ivona Polónyiová

     Pondelok   13:30 – 14:45 hod.
     Utorok 8:00 - 9:15 hod.  
     Streda 10:30 - 12:30 hod.  
     Štvrtok 11:30 - 12:30 hod.  
     Piatok NESTRÁNKOVÝ DEŇ

      

     Zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Mária Sulovcová

     Pondelok - 12:30 – 13:30 hod.
     Utorok 7:30 – 8:30 hod. -
     Streda 7:30 – 8:00 hod. 13:30 – 14:30 hod.
     Štvrtok 10:00 – 11:30 hod. -
     Piatok NESTRÁNKOVÝ DEŇ

      

      Výchovná poradkyňa Mgr. Marianna Barillová

     Utorok 10:45 - 12:25 hod.
     Štvrtok 9:40 - 11:30 hod.

      

      Personálna  a mzdová zamestnankyňa školy
     Mgr. Gabriela Bajzová 

     Pondelok 10:00 – 11:00 hod. po vzájomnej dohode
     Utorok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
     Streda 10:00 – 11:00 hod. po vzájomnej dohode.
     Štvrtok 10:00 – 11:00 hod. po vzájomnej dohode
     Piatok NESTRÁNKOVÝ DEŇ

     PRESTÁVKA NA OBED v rozmedzí od 11:30 hod. do 12:30 hod.

     Tajomníčka a administratívna zamestnankyňa školy
     Ing. Stanislava Sedliačková

     Pondelok 10:00 – 11:00 hod. 12:45 - 13:45 hod.
     Utorok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
     Streda 10:00 – 11:00 hod. 12:45 - 13:45 hod.
     Štvrtok 10:00 – 11:00 hod. 12:45 - 13:45 hod.
     Piatok NESTRÁNKOVÝ DEŇ

     PRESTÁVKA NA OBED v rozmedzí od 11:30 hod. do 12:30 hod.

      

     Hospodárka školy – referentka pre hospodárenie s majetkom a finančnými prostriedkami
     a administratívna zamestnankyňa
     Eva Mohyláková

     Pondelok 10:00 – 11:00 hod. 12:45 - 13:45 hod.
     Utorok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
     Streda 10:00 – 11:00 hod. 12:45 - 13:45 hod.
     Štvrtok 10:00 – 11:00 hod. 12:45 - 13:45 hod.
     Piatok NESTRÁNKOVÝ DEŇ

      PRESTÁVKA NA OBED v rozmedzí od 11:30 hod. do 12:30 hod.