• Úradné hodiny

    • Riaditeľka školy Mgr. Adriana Randíková

     podľa dohody

     Zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Ivona Polónyiová

     podľa dohody

     Zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Mária Sulovcová

     podľa dohody

      Administratívna pracovníčka a tajomníčka školy pre žiakov, zamestnancov školy a verejnosť
     Eva Mohyláková

     Personálna  a mzdová pracovníčka školy pre zamestnancov školy
     Mgr. Gabriela Bajzová
      

     Pondelok 7:15 – 8:15 hod. 10:00 – 11:00 hod. 12:30 – 14:00 h. – iba po vzájomnej dohode
     Utorok 7:15 – 8:15 hod. 10:00 – 11:00 hod. 12:30 – 14:00 h. – iba po vzájomnej dohode
     Streda 7:15 – 8:15 hod. 10:00 – 11:00 hod. 12:30 – 14:00 h. – iba po vzájomnej dohode
     Štvrtok 7:15 – 8:15 hod. 10:00 – 11:00 hod.  
     Piatok      

     PRESTÁVKA NA OBED v rozmedzí od 11:30 hod. do 12:30 hod.

      

     Finančná pracovníčka a hospodárka školy - Bc. Jana Szkanderová

     Pondelok 7:30 – 11:30 hod. 12:30 – 15:00 h. – iba po vzájomnej dohode
     Utorok 7:30 – 11:30 hod. 12:30 – 14:00 h. – iba po vzájomnej dohode
     Streda 7:30 – 11:30 hod. 12:30 – 14:00 h. – iba po vzájomnej dohode
     Štvrtok 7:30 – 11:30 hod. 12:30 – 14:00 h. – iba po vzájomnej dohode
     Piatok    

      PRESTÁVKA NA OBED v rozmedzí od 11:30 hod. do 12:30 hod.