• I. A, kmeňová učebňa 31
    • I. A, kmeňová učebňa 31triedna učiteľka: Mgr. Gabriela Sklenárovázastupujúca triedna: PaedDr. Jana Pekárová, PhD.
    • I. B, kmeňová učebňa 27
    • I. B, kmeňová učebňa 27triedna učiteľka: Mgr. Ivana Pilhovičovázastupujúca triedna: Mgr. Ivana Obrcian Ádámová
    • I. C, kmeňová učebňa 57
    • I. C, kmeňová učebňa 57triedna učiteľka: Mgr. Bibiána Plešivčákovázastupujúca triedna: Mgr. Daniela Kontríková
    • I. D, kmeňová učebňa 32
    • I. D, kmeňová učebňa 32triedna učiteľka: Mgr. Janka Medovarskázastupujúca triedna: Mgr. Lenka Fabová
    • II. A, kmeňová učebňa 37
    • II. A, kmeňová učebňa 37triedna učiteľka: Mgr. Silvia Ftorkovázastupujúca triedna: PhDr. Soňa Gábrišová
    • II. B, kmeňová učebňa 59
    • II. B, kmeňová učebňa 59triedna učiteľka: Mgr. Lucia Bronerskázastupujúca triedna: Mgr. Ľudmila Martinčeková
    • II. C, kmeňová učebňa 36
    • II. C, kmeňová učebňa 36triedny učiteľ: Mgr. Róbert Nemčekzastupujúca triedna: PaedDr. Dagmar Valušiaková
    • II. D, kmeňová učebňa 24
    • II. D, kmeňová učebňa 24triedna učiteľka: Mgr. Anna Trenčanovázastupujúca triedna: Mgr. Marianna Barillová
    • III. A, kmeňová učebňa 52
    • III. A, kmeňová učebňa 52triedna učiteľka: PaedDr. Danka Štalmaškovázastupujúca triedna: Mgr. Janka Liachovická
    • III. B, kmeňová učebňa 35
    • III. B, kmeňová učebňa 35triedna učiteľka: Mgr. Miroslava Obročníkovázastupujúca triedna: Ing. Andrea Mojžišová
    • III. C, kmeňová učebňa 56
    • III. C, kmeňová učebňa 56triedna učiteľka: PaedDr. Renáta Saganovázastupujúca triedna: Mgr. Viktória Remeňová
    • III. D, kmeňová učebňa 53
    • III. D, kmeňová učebňa 53triedny učiteľ: PaedDr. Ľubomír Konrádzastupujúca triedna: Mgr. Magdaléna Kotrbancová
    • IV. A, kmeňová učebňa 74
    • IV. A, kmeňová učebňa 74triedna učiteľka: Mgr. Martina Čižmárikovázastupujúca triedna: PhDr. Iveta Lieskovská
    • IV. B, kmeňová učebňa 73
    • IV. B, kmeňová učebňa 73triedna učiteľka: Mgr. Jana Machynovázastupujúca triedna: Mgr. Jela Zuzíková
    • IV. C, kmeňová učebňa 58
    • IV. C, kmeňová učebňa 58triedna učiteľka: RNDr. Martina Knutelská, PhD.zastupujúca triedna: Mgr. Janka Priadková
    • IV. D, kmeňová učebňa 80
    • IV. D, kmeňová učebňa 80triedna učiteľka: Mgr. Katarína Pupikovázastupujúca triedna: PhDr. Jana Samolová