• I. A, kmeňová učebňa 58
    • I. A, kmeňová učebňa 58 triedna učiteľka: PaedDr. Denisa Zerola, PhD.zastupujúca triedna: PhDr. Soňa Gábrišová
    • I. B, kmeňová učebňa 32
    • I. B, kmeňová učebňa 32triedna učiteľka: Mgr. Lucia Bronerskázastupujúca triedna: Mgr. Ľudmila Martinčeková
    • I. C, kmeňová učebňa 36
    • I. C, kmeňová učebňa 36triedny učiteľ: Mgr. Róbert Nemčekzastupujúca triedna: Mgr. Bibiána Plešivčáková
    • I. D, kmeňová učebňa 31
    • I. D, kmeňová učebňa 31triedna učiteľka: Mgr. Anna Trenčanovázastupujúca triedna: PaedDr. Jana Pekárová, PhD.
    • II. A, kmeňová učebňa 52
    • II. A, kmeňová učebňa 52triedna učiteľka: PaedDr. Danka Štalmaškovázastupujúca triedna: Mgr. Janka Medovarská
    • II. B, kmeňová učebňa 37
    • II. B, kmeňová učebňa 37triedna učiteľka: Mgr. Miroslava Obročníkovázastupujúca triedna: Mgr. Silvia Ftorková
    • II. C, kmeňová učebňa 56
    • II. C, kmeňová učebňa 56triedna učiteľka: PaedDr. Renáta Saganovázastupujúca triedna: Mgr. Ivana Pihovičová
    • II. D, kmeňová učebňa 53
    • II. D, kmeňová učebňa 53triedny učiteľ: PaedDr. Ľubomír Konrádzastupujúca triedna: Mgr. Magdaléna Kotrbancová
    • III. A, kmeňová učebňa 27
    • III. A, kmeňová učebňa 27triedna učiteľka: Mgr. Martina Čižmárikovázastupujúca triedna: Ing.. Andrea Mojžišová
    • III. B, kmeňová učebňa 24
    • III. B, kmeňová učebňa 24triedna učiteľka: Mgr. Jana Machynovázastupujúca triedna: Mgr. Jela Zuzíková
    • III. C, kmeňová učebňa 59
    • III. C, kmeňová učebňa 59triedna učiteľka: RNDr. Martina Knutelská, PhD.zastupujúca triedna: Mgr. Marianna Barillová
    • III. D, kmeňová učebňa 35
    • III. D, kmeňová učebňa 35triedna učiteľka: Mgr. Katarína Pupikovázastupujúca triedna: PhDr. Jana Samolová
    • IV. A, kmeňová učebňa 35
    • IV. A, kmeňová učebňa 35triedna učiteľka: PhDr. Iveta Lieskovskázastupujúca triedna: Mgr. Monika Milová
    • IV. B, kmeňová učebňa 63
    • IV. B, kmeňová učebňa 63triedna učiteľka: Mgr. Ivana Obrcian Ádámovázastupujúca triedna: Mgr. Janka Liachovická
    • IV. C, kmeňová učebňa 36
    • IV. C, kmeňová učebňa 36triedna učiteľka: PaedDr. Dagmar Valušiakovázastupujúca triedna: Mgr. Gabriela Sklenárová
    • IV. D, kmeňová učebňa 73
    • IV. D, kmeňová učebňa 73triedna učiteľka: Mgr. Janka Priadkovázastupujúca triedna: Mgr. Miriam Pokorná