• GVOZA žije aj divadlom
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Projekt: Spoznávajme sa a učme sa navzájom
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Aj takto je občas na GVOZE
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Súťažíme
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Aj na GVOZE je čistota pol života
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Storočnicu sme oslávili v roku 2018
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Víťazíme
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Našich divadelníkov ani korona nezastaví
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Navždy sa zachová ...
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Tradičný metlobal
   • Vzdelanie dáva krídla
   • GVOZA žije aj športom
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Nielen v škole je nám fajn
   • Vzdelanie dáva krídla
 • Počet návštev: 8024718
 • Pracovná ponuka na miesto ekonóm / ekonómka školy a školského zariadenia s nástupom od 01.04.2022.

   • Oznam zo školskej jedálne
    • Oznam zo školskej jedálne

     10. 1. 2022

     Od 17.1.2022 varíme teplé obedy aj pre žiakov, nakoľko suché balíčky mnohým nevyhovujú. Variť budeme dve jedlá, stravník si objedná jedlo, ktoré mu vyhovuje. Po dohode s dotknutými školami sme stanovili časový plán výdaja obedov, ktorý musí každá škola dodržiavať. Stoly budú označené podľa škôl, zvlášť pre zamestnancov. Pri každom stole môžu sedieť maximálne 2 osoby, pri dodržaní všetkých ostatných hygienických predpisov. Prosíme stravníkov, aby sa zbytočne nezdržiavali v jedálni a po konzumácii jedla jedáleň opustili.
     Výdaj obedov bude podľa harmonogramu:

   • Matematická olympiáda, kat. A
    • Matematická olympiáda, kat. A

     8. 1. 2022

     Dňa 7.decembra 2021 sa uskutočnilo školské kolo Matematickej olympiády, kategórie A. Súťaže sa zúčastnilo 6 žiakov (z tried II.B, III.B a IV.B).
     Poradie:

     1. miesto - Peter Cimmermann, II.B - úspešný riešiteľ
     2. miesto - Maximilián Maliar, IV.B
     3. miesto - Šimon Hudek, III.B

     Všetkým zúčastneným blahoželáme a postupujúcim - Peťovi Czimmermannovi a Maximiliánovi Maliarovi držíme palce v krajskom kole.
     Silvia Ftorková

   • Roots & Shoots
    • Roots & Shoots

     23. 12. 2021

     V rámci nášho projektu Roots & Shoots sa hlásime s prvými zrealizovanými úlohami. Dovoľte nám podeliť sa s vami s našou doterajšou činnosťou.
     V priebehu niekoľkých týždňov sme intenzívne pracovali a z našej vytvorenej skupiny žiakov sa postupne vyformoval výborne fungujúci tím. Na základe zrealizovanej ankety v okolí školy sme si zvolili aj ústrednú tému nášho projektu: Úbytok vtáctva v mestách.
     Aktuálne pracujeme na tom, čo by sme chceli dosiahnuť a stanovujeme si čiastkové ciele. Jedným z našich zámerov je zlepšiť podmienky pre vtáky hniezdiace v areáli a okolí našej školy. Preto sa chceme obrátiť aj na vás, milí spolužiaci! Pomôcť nám môžete veľmi jednoducho – zapojením sa do práve vyhlásenej súťaže: Súťaž o najkrajšiu vtáčiu búdku. Záujemcovia o účasť v súťaži môžu priniesť svoj výtvor do 28. januára (Mgr. Lucii Bronerskej, Mgr. Daniele Kontríkovej). Naši pomocníci budú sladko odmen

   • Internetová matematická olympiáda
    • Internetová matematická olympiáda

     17. 12. 2021

     Podľa zavedenej tradície sa posledný novembrový utorok (tohto roku to vyšlo na 30.11.2021 konal 14. ročník Internetovej matematickej olympiády, ktorú organizuje Ústav matematiky na Fakulte strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brne. Ide o tímovú súťaž žiakov stredných škôl Česka a Slovenska. Tímy sú tvorené 7 žiakmi jednej školy. Celá komunikácia medzi organizátormi, kapitánom družstva a garantom (učiteľom) prebieha cez internet. Na súťaži tento rok našu školu reprezentovalo družstvo v zložení Stanislav Barčák, Peter Czimmermann, Marko Vríčan, Nina Nagyová, Šimon Devera, Zuzana Gintnerová a Samuel Neslušan. Súťažiaci riešili 10 rozmanitých matematických úloh rôznej náročnosti. Napriek náročným úlohám, zvládnutie ktorých niekedy vyžaduje aj niektoré rozširujúce partie matematiky, sa naši druháci medzi silnou konkurenciou nestratili a obsadili 45. miesto spomedzi 190 zúčastnen

   • Úspechy našich šachistov
    • Úspechy našich šachistov

     14. 12. 2021

     V stredu 8. 12. 2021 sa uskutočnili Majstrovstvá Žilinského kraja študentov a študentiek SŠ v ONLINE šachu 2021.
     Zo 43 hráčov bola po 7 kolách najlepšia zo všetkých naša prváčka Lucia Ševčíková z I.B.
     V celkovom poradí sa na 4. mieste umiestnil Šimon Devera z II.B (3. miesto spomedzi chlapcov), na 5. mieste Dominika Tomčíková zo IV.B (2. miesto spomedzi dievčat) a na 7. mieste spomedzi chlapcov bol Karol Kostelanský z III.C. Vynikajúco nás reprezentovali aj Martin Klimek z I.D, Stanislav Slivoň z II.A a Milan Bodzan z III.B.
     Našim skvelým šachistom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v nasledujúcich turnajoch.

    • Roots & Shoots na našom Gymnáziu

     13. 12. 2021

     Tak a sme tu! Dovoľte nám predstaviť sa - sme skupina mladých ľudí, ktorá sa rozhodla zapojiť do medzinárodného projektu Roots & Shoots.
     O čo nám vlastne ide? Hlavnou podstatou celého projektu je podnecovať záujem mladých ľudí o problémy svojho okolia. Presne o toto máme záujem! Chceli by sme niečo v našom okolí zmeniť k lepšiemu. Náš tím čaká veľa práce a výziev, ale dúfame, že výsledok bude stáť za to. O našom projekte, úlohách a zámeroch vás budeme pravidelne informovať - držte nám palce!
     Vás školský tím Roots & Shoots 😊

   • iBobor nielen v našej škole
    • iBobor nielen v našej škole

     29. 11. 2021

     V tomto mesiaci sa uskutočnila celoslovenská online súťaž iBobor, súťaž so zameraním na informatické koncepty a riešenie problémov pomocou počítačových programov. Po prvýkrát prebehla priamo cez platformu Edupage. Dovedna v nej súťažilo 102 813 súťažiacich, v stredoškolských kategóriách 10 500 prvákov a druhákov a 5 516 tretiakov a štvrtákov.
     Našu školu reprezentovalo 64 súťažiacich a úspešnými riešiteľmi sa stala polovica z nich.

    • Who is the Best in English?

     29. 11. 2021

     26. 11. 2021 sa rozhodlo, kto je najlepší angličtinár na škole. Štrnásti študenti, ktorí sa zapojili do medzinárodnej súťaže Best in English, zistili svoju úroveň používania anglického jazyka v oblasti čítania s porozumením, počúvania a používanie jazyka v praxi. Okrem nich súťažilo ďalších približne 15 000 študentov z 20 krajín na svete. Najlepšou zo všetkých na našej škole je Alica Seidlová zo IV.B.
     Výsledková listina:

    • Juvenes Translatores (mladí prekladatelia)

     29. 11. 2021

     25. 11. 2021 sa naša škola zapojila do národného kola Juvenes Translatores, v ktorom súťažili mladí prekladatelia z celého Slovenska. Z našej školy sa súťaže v preklade z anglického do slovenského jazyka zúčastnili traja študenti zo IV. B - Alica Seidlová, Matej Šanta a Samuel Černák.
     Ich preklady bude posudzovať komisia zložená zo zástupcov slovenského odboru Generálneho riaditeľstva pre preklad. Pätnásť najlepších prekladateľov z celého Slovenska bude mať možnosť zúčastniť sa na Juvenes Translatores Academy, ktorú zorganizuje kancelária Generálneho riaditeľstva pre preklad v marci 2022.
     Držíme im palce.
     Mgr. Jana Machynová

    • ZENIT alebo k horizontom programovania

     29. 11. 2021

     Dňa 25. novembra sa online uskutočnilo krajské kolo celoslovenskej súťaže ZENIT v programovaní. Našu školu vynikajúcim spôsobom reprezentovali traja žiaci: Maximilián Maliar a Branislav Blažek zo IV. B a Karol Kostelanský z III. C. Naši žiaci dosiahli výborné umiestnenia: Max sa stal víťazom krajského kola, Braňo sa umiestnil na skvelom 3. mieste a Karol, ktorý sa súťaže zúčastnil prvýkrát, skončil na 9. mieste z 25 súťažiacich Žilinského samosprávneho kraja. Ďakujeme našej programátorskej reprezentácii za tieto výsledky.
     Jana Pekárová

   • Návšteva múzea židovskej kultúry
    • Návšteva múzea židovskej kultúry

     23. 11. 2021

     Dňa 18. 11. 2021 sa žiaci spoločensko-vedného seminára 4. ročníka zúčastnili prehliadky Múzea židovskej kultúry, ktoré sa nachádza v budove malej ortodoxnej synagógy na ulici Daniela Dlabača v Žiline. Výstavná sieň je od samotnej modlitebne tajuplne oddelená drevenou mrežou, cez ktorú môže návštevník vidieť modlitebňu ako židovské ženy v minulosti. V ženskej časti je inštalovaná bohatá expozícia judaík. V samotnej modlitebni sme si vypočuli prednášku pani Ševčíkovej, vďaka ktorej sme získali povedomie o histórii, tradíciách a spôsobe života židov aj kresťanov v našom okolí.

   • Festival vedy a techniky AMAVET 2021
    • Festival vedy a techniky AMAVET 2021

     23. 11. 2021

     Dňa 9. novembra 2021 sa v Bratislave konala celoštátna prehliadka Festivalu vedy
     a techniky AMAVET 2021. Na celoštátne kolo sa z krajského kola kvalifikoval žiak našej
     školy Tomáš Gaňa z I.B. Tomáš prezentoval výsledky svojej práce zhrnuté v projekte
     s názvom Satelitná navigácia do ruky. Ide vlastne o GPS modul ako prijímač pripojený na
     RPI PI Zero s Linuxovým systémom a s pripojeným displejom, barometrom a klávesnicou.
     Tomáš okrem toho vyriešil napájanie modulu, nakreslil a vytlačil 3D krabičku, aby bolo
     možné zariadenie naozaj uchopiť do ruky. K tomu všetkému napísal program na zber a
     spracovanie dát z prijímača, ich ukladanie na SD kartu, ovládanie z klávesnice ako aj
     zobrazovanie rôznych údajov na displeji.
     Tomáš súťažil v kategórii Mechanika a elektrina. Za jeho projekt mu Asociácia pre mládež,
     vedu a techniku udelila špeciálnu cenu odbornej hodnotiacej komisie.
     Tomášovi srdečne bla

   • 17. november očami našich prvákov
    • 17. november očami našich prvákov

     18. 11. 2021

     17. november očami našich prvákov sa stal motívom pre tímovú spoluprácu žiakov I.B triedy. Pripomenutie si udalostí z obdobia pred 17. novembrom 1989 a jeho dôsledkami na zmenu našej spoločnosti bolo spracované do prednášky spojenej s riešením krížovky viazanej k obdobiu 17. novembra 1989. Tešíme sa, že mladí ľudia majú záujem o históriu našej krajiny a vedia, že ľudské práva sú hodnotou, ktorá je nenahraditeľná a nevyhnutná k spokojnému životu.

    • Olympiáda v anglickom jazyku

     12. 11. 2021

     Dňa 11. 11. 2021 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v troch kategóriách. V prvej kategórii, prvý a druhý ročník, 2A, súťažilo 23 žiakov, v druhej kategórii, 2B, 26 žiakov, v 3. kategórii, anglofónni, jedna žiačka.
     Výsledková listina:

     Kategória 2A

     1. miesto: Jonáš Urbaník,
   • Trenčiansky robotický deň 2021
    • Trenčiansky robotický deň 2021

     10. 11. 2021

     V dňoch 3. – 4. novembra 2021 sa v Trenčíne na výstavisku Expo Center konal 15. ročník celoslovenskej súťaže Trenčiansky robotický deň 2021. V kategórii Follower hard >16 predstavil žiak našej školy Tomáš Gaňa z I.B svojho robota Tank V3. Išlo o vylepšenú verziu Tomášovho staršieho autonómneho robota, ktorý prešiel určenú dráhu nie na základe senzorov nastavených na úrovne farieb, ako to dokázal jeho starší kolega, ale tento robot určenú dráhu prešiel na základe snímkov z kamery spracovaných v reálnom čase, navyše za čas podstatne kratší ako druhý či tretí úspešný robot. Keďže nikto z ostatných súťažiacich sa k takémuto vylepšeniu nedopracoval, stal som Tomáš víťazom uvedenej kategórie, aj napriek tomu, že na základe svojho veku mohol súťažiť v kategórii nižšej.

   • Náboj FKS 2021
    • Náboj FKS 2021

     10. 11. 2021

     V piatok 5. novembra 2021 sa konal 24. ročník medzinárodnej súťaže päťčlenných družstiev v riešení fyzikálnych úloh Náboj FKS 2021. Okrem slovenských škôl súťažili aj zástupcovia stredných škôl z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Ruska a Iránu. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách – Junior a Senior. Celkovo sa do súťaže zapojilo 353 päťčlenných družstiev. Kvôli aktuálnej pandemickej situácii prebehla súťaž online formou.

    • Deň masiek

     10. 11. 2021

     Koniec októbra na GVOZE značí (ne)tradičný Deň masiek. Fantázii sa medze nekládli a deň sme si užili v kreatívnych kostýmoch. Na chodbách sme stretávali rôzne strašidlá a strašidielka. Atmosféru doplnila krásna halloowenská výzdoba priestorov školy a nechýbali ani sladkosti.

    • Olympiáda ľudských práv

     9. 11. 2021

     Dňa 8.11.2021 sa konalo školské kolo Olympiády ľudských práv.
     Umiestnenie žiakov:

     1. miesto – Laura Kvašňovská – III.C
     2. miesto – Tatiana Jantová – III.C
     3. miesto – Šimon Slávik – III.B

     Všetkým účastníkom ďakujeme za záujem a víťazom blahoželáme.
     Renáta Saganová

   • Európsky deň jazykov
    • Európsky deň jazykov

     19. 10. 2021

     European Day of Languages 2021: 20 years celebrating linguistic and cultural diversity

     Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001.

     Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

   • Post Bellum
    • Post Bellum

     30. 9. 2021

     Dňa 13.9.2021 sme sa my, maturanti z dejepisu a vybraní žiaci z 3. ročníka, zúčastnili na zážitkovom workshope – “Iba sme sa narodili,“ ktorý zorganizovala nezisková organizácia Post Bellum. Táto organizácia vyhľadáva a dokumentuje spomienky pamätníkov na kľúčové momenty dejín 20. storočia. Veď ako lepšie spoznať našu minulosť, ako cez konkrétny ľudský osud, ktorý napísal sám život?

    • ECDL - Európsky vodičský preukaz na počítače

     13. 9. 2021

     Počas tohto školského roka majú žiaci našej školy jedinečnú príležitosť získať medzinárodne uznávaný certifikát o počítačovej gramotnosti zadarmo. Podobne ako pri vodičskom preukaze samotnému testu predchádza niekoľko hodín prípravy, na ktorých si precvičia znalosti práce s textom, tabuľkami, internetom či operačným systémom, ale i mnoho iného zo sveta informatiky.
     Na tento krúžok nie je potrebné odovzdávať vzdelávací poukaz, treba sa však záväzne prihlásiť u PaedDr. J. Pekárovej.

   • Zapájame sa do projektu Roots & Shoots!
    • Zapájame sa do projektu Roots & Shoots!

     13. 9. 2021

     Tento rok sme sa rozhodli zapojiť do globálneho projektu Roots & Shoots 2021/2022. Dovoľte nám preto tento projekt bližšie predstaviť:
     Roots & Shoots je globálny vzdelávací program britskej prírodovedkyne Jane Goodall. Už v samotnom názve programu je zachytená jeho podstata – Roots & Shoots – v preklade „Korene a výhonky“, ktoré metaforicky pomenúvajú silu mladých ľudí meniť veci k lepšiemu. V súčasnosti je do neho zapojených viac ako 120 krajín po celom svete. Na Slovensko ho priniesla nadácia Green Foundation v roku 2016.

     Jeho hlavným cieľom je podnecovať záujem mladých ľudí o problémy svojho okolia, učí ich vytvárať si svoje vlastné projekty a vedie ich k tzv. súcitnému líderstvu, aby mohli svojim konaním vytvárať lepší svet.
     Práca a metodike je založená na forme komunitného učenia - pripravuje žiakov, krok po kroku, na realizáciu vlastného projektu pre komunitu. Žiaci majú možnosť zm

 • Covid - 19 v škole a školských zariadeniach

  Gymnázium, Veľká okružná 22 V Žiline ako správca majetku Žilinského samosprávneho kraja, v zmysle §9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ponúka na prenájom telocvičňu. Viac informácií sa dozviete TU.

  • Zriaďovateľ
  • {#1508} 3
  • {#1508} 2
  • {#1508} 4