•                    Úradné hodiny počas letných prázdnin

   02. 08. 2022 od 9:00 do 11:00 hod.
   03. 08. 2022 od 9:00 do 11:00 hod.
   09. 08. 2022 od 9:00 do 11:00 hod.
   10. 08. 2022 od 9:00 do 11:00 hod.
   16. 08. 2022 od 9:00 do 11:00 hod.
   17. 08. 2022 od 9:00 do 11:00 hod.
   od   23. 08. 2022 od 9:00 do 11:00 hod.

        Potvrdenia o návšteve školy vydávame len so študentským preukazom,
   ktorý je platný pre školský rok 2021/2022. 
         

   • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

   • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

      • Medzinárodný eTwinning projekt A Speech Which Can Reach

      • Medzinárodný eTwinning projekt A Speech Which Can Reach pani učiteľky Trenčanovej aj tento školský rok žne úspechy. Takto jej prácu zhodnotila koordinátorka programu eTwinning na Slovensku pani Katarína Hrbáňová:

       „Sme hrdí na tohtoročné slovenské zastúpenie v najvyššej súťaži eTwinning, ktorou sú „Európske ceny eTwinning 2022. Mať víťazov zo Slovenska, a to hneď v dvoch hlavných vekových kategóriách, sa nestáva každý rok a vypovedá to o vysokej kvalite slovenských učiteľov.“

       Minulý školský rok získal projekt Národný a Európsky certifikát kvality. Tento školský rok ho Mgr. Trenčanová prihlásila do Národnej súťaže eTwinning, kde získal 1. miesto v kategórii žiakov vo veku 16-19 rokov a do Európskych cien eTwinning, kde získal spomedzi 1824 projektov z celej Európy 2. miesto. Píšu o ňom na rôznych novinových stránkach a v októbri bude jeho prezentácia súčasťou Výročnej medzinárodnej konferencie. Môžete sa o ňom dočítať aj TU aj TU.

       A Speech Which Can Reach má veľký potenciál. Ďalším pokračovaním tohto eTwinning projektu by mohlo byť jeho stále začlenenie do plánov a výučbového procesu pre žiakov, prípadne jeho spracovanie do podoby Erasmus projektu.

      • Bádam ja, bádaš ty ... stretneme sa na Dni objavov!

      • V dňoch 23. – 24. júna 2022 k žiakom v našej škole pribudla takmer tridsiatka nádejných prírodovedcov zo ZŠ s MŠ, Dolná Trnovská a Cirkevnej základnej školy Romualda Zaymusa v  Žiline. Na podujatí s názvom Deň objavov sa zoznámili s viacerými významnými vynálezmi, ktoré ovplyvňujú každodenný život modernej spoločnosti. V chemickom laboratóriu skúmali javy z oblasti elektrochémie, elektrolýzu vody, bližšie spoznali Beketov rad napätia kovov, v menších skupinách uskutočnili viacero sérii chemických pokusov, dokonca aj malý bezpečný výbuch. V robotickej dielni zase dôkladne preskúmali na micro:bitoch a LEGO robotoch princíp vnímania prostredia pomocou senzorov, vyskúšali si vlastné meranie vlastností prostredia a napokon programovanie reakcie robotického zariadenia pomocou LED pásika.

       Pri všetkých aktivitách v laboratóriu i dielni spolupracovali žiaci základnej školy s približne desiatkou žiakov z I. B, II. B a II. D triedy. Tím našich žiakov preukázal veľký zápal pre vedu, schopnosť tímovej práce i podpory mladších žiakov, za čo im patrí veľká vďaka nás, organizátoriek projektu.

       Popri odpovedi na otázku, ako spolu súvisia žabie stehienka a mobilný telefón, si žiaci oboch základných škôl odniesli domov viacero nových zážitkov, poznatkov a hádam aj väčšej motivácie venovať sa ďalej bádaniu a hľadaniu odpovedí v oblasti prírodných vied či informatiky.   

       Podujatie Deň objavov je súčasťou širšieho projektu Bádam ja, bádaš ty, ktorého cieľom je rozšíriť vzdelávanie v oblasti chémie a informatiky o bádateľské aktivity. Škola vďaka tomuto projektu získava nové pomôcky pre vyučovanie týchto predmetov. Žiaci našej školy zase môžu zažiť vyučovanie obohatené o atraktívny, kolaboratívny aspekt so zameraním na získanie praktických skúseností
       s chemickými pokusmi či robotikou.

       Projekt Bádam ja, bádaš ty realizujeme s finančnou podporou Mesta Žilina.

       D. Valušiaková a J. Pekárová

      • Majsterka je opäť Majsterka

      • V utorok 28. 6. 2022 sa v Bratislave - Petržálke uskutočnili Majstrovstvá študentov a študentiek v zrýchlenom šachu jednotlivcov. Hralo sa švajčiarskym systémom na 7 kôl s pravidlami FIDE pre rapid šach.

       V súťaži sme mali jednu študentku - naše “želiezko v ohni”. Lucia Ševčíková z I.B skončila na 1. mieste a stala sa zároveň Majsterkou Slovenska SŠ v šachu. Srdečne jej blahoželáme a zároveň ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy a dokonalú bodku v šachu.

       Touto cestou by sme radi poďakovali všetkým našim aktívnym šachistom v tomto roku a zároveň pozývame ďalších 😁

      • Roots and Shoots

      • Máme tu úspešný záver globálneho vzdelávacieho projektu Roots and Shoots 2021/2022. Členovia školského tímu GVOZA, ktorí sa do projektu zapojili, celý rok aktívne pracovali a dotiahli svoje naplánované ciele do úspešného konca. Spoločnými silami sa im podarilo:

       • vyhotoviť drevenú  náučnú tabuľu s vtáčími obyvateľmi v centra mesta Žiliny
       • rozmiestniť v centre mesta búdky a kŕmidlá pre vtáčiky (25 búdok a 5 kŕmidiel)
       • na budovu školy umiestniť 8 špecializovaných búdok pre naše vzácne dážďovníky
       • spracovať prezentáciu v PowerPointe o jednotlivých vtáčích zástupcoch pozorovaných v centre mesta

       Ďakujeme všetkým, ktorí nám pri realizácii tohto projektu pomohli 😊.

       Vedúce projektu: Mgr. Lucia Bronerská, Mgr. Daniela Kontríková

    • RÝCHLE ODKAZY

     • Covid - 19 v škole a školských zariadeniach
     • Gymnázium, Veľká okružná 22 V Žiline ako správca majetku Žilinského samosprávneho kraja, v zmysle §9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ponúka na prenájom telocvičňu. Viac informácií sa dozviete TU.
   • Utorok 9. 8. 2022
   • Partneri