• GVOZA žije divadlom
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Oslávili sme storočnicu
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Aj na GVOZE je čistota pol života
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto sa zabávame
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto spoznávame
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto sa učíme
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto súťažíme
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto víťazíme
   • Vzdelanie dáva krídla
  • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

     • Roots and Shoots

     • Máme tu úspešný záver globálneho vzdelávacieho projektu Roots and Shoots 2021/2022. Členovia školského tímu GVOZA, ktorí sa do projektu zapojili, celý rok aktívne pracovali a dotiahli svoje naplánované ciele do úspešného konca. Spoločnými silami sa im podarilo:

      • vyhotoviť drevenú  náučnú tabuľu s vtáčími obyvateľmi v centra mesta Žiliny
      • rozmiestniť v centre mesta búdky a kŕmidlá pre vtáčiky (25 búdok a 5 kŕmidiel)
      • na budovu školy umiestniť 8 špecializovaných búdok pre naše vzácne dážďovníky
      • spracovať prezentáciu v PowerPointe o jednotlivých vtáčích zástupcoch pozorovaných v centre mesta

      Ďakujeme všetkým, ktorí nám pri realizácii tohto projektu pomohli 😊.

      Vedúce projektu: Mgr. Lucia Bronerská, Mgr. Daniela Kontríková

     • Bodka za školským rokom

     • Koniec školského roka klope na dvere a aj školský parlament v piatok 24.6. v príjemnej a neformálnej atmosfére na svojom poslednom zasadnutí  zhodnotil svoju činnosť.  Ďakujeme za podporu a prajeme krásne dva mesiace oddychu.

     • Šachisti boli aj do tretice úspešní

     • Radi by sme upozornili opäť na našich skvelých šachistov. Vo štvrtok 16. 6. 2022 reprezentovali našu školu na Majstrovstvách okresu v zrýchlenom šachu, ktoré sa uskutočnili v Centre voľného času v Žiline.

      V celkovom poradí obsadili naši žiaci:

      Karol Kostelanský - III.C - 1. miesto
      Lucia Ševčíková - I.B - 2. miesto
      (1. miesto medzi dievčatami)
      Stanislav Slivoň - II.A - 5. miesto
      Marko Hriník - II.A - 14. miesto (je naším úplným šachovým nováčikom)

      Hoci sa to zdá ako samozrejmé, že v šachu naši žiaci nosia tento rok skvelé umiestnenia, vážime si ich nasadenie a čas, ktorý tomuto športu venujú.

     • Úspech v SUDOKU!

     • Ligová súťaž v SUDOKU prebieha po celý rok. Pozostáva z deviatich kôl, výsledky jednotlivých kôl sa sčítavajú.
      Tento rok sa do nej zapojilo 11 našich žiakov. V kategórii nad 15 rokov obsadila Dominika Tomčíková (IV.B) 1. miesto a Martin Pintrava (I.B) 2. miesto. Víťazku máme aj v kategórii do 15 rokov: Ema Holúbková (I.C).
      Víťazom srdečne blahoželáme!

     • Robotický Battle na Alejovej

     • Dňa 6.6.2022 sa v Košiciach na gymnáziu na Alejovej ulici konal "Robotický Battle na Alejovej". Žiak I.B Tomáš Gaňa vyhral kategóriu Racing Elektronika. Kategória Racing Elektronika je súťaž pre vlastné diaľkovo ovládané modely jazdiace po dráhe. Motory, servá, regulátory, karoséria, kolesá, ovládanie (prijímač, vysielač) a batérie môžu byť kúpené. Podvozok, vytáčanie a všetko ostatné musí byť vyrobené súťažiacimi.

     • Šachisti opäť zabodovali

     • Dňa 14. 6. 2022 sa uskutočnili v Zakamennom Majstrovstvá Slovenskej republiky 4-členných družstiev v zrýchlenom šachu. Hralo sa švajčiarskym systémom na 7 kôl podľa Pravidiel FIDE pre rapid šach, pričom družstvá museli mať aspoň jedno dievča.

      V celkovom poradí súťaže družstiev skončili naši šachisti na 3. mieste, pričom tím tvorili:

      Lucia Ševčíková - I.B
      Šimon Devera - II.B
      Martin Klimek - I.D
      Samuel Neslušan - II.B

      V tomto poradí podľa ratingu hrali aj na jednotlivých šachovniciach a ich hodnotenie prinieslo aj individuálne úspechy:

      Lucia Ševčíková - 3. miesto na 1. šachovnici,
      Šimon Devera - 3. miesto na 2. šachovnici.

      Okrem pohára do vitríny nám priniesli aj radosť zo skvelého výsledku v tejto hre, kde je najdôležitejšie byť o krok vpred. Blahoželáme 😉 a prajeme úspechy aj v ďalších turnajoch

     • Šachový úspech

     • V dňoch 21. 5. - 28. 5. 2022 sa v Hoteli Sorea Ľubovnianské kúpele konali Majstrovstvá Slovenskej republiky mládeže v šachu jednotlivcov v kategóriách chlapcov a dievčat do 8, 10, 12, 14, 16 a 18 rokov. Počas ôsmich dní zúčastnení chlapci a dievčatá bojovali navzájom v 9. kolách. Špecifické bolo i to, že všetky partie boli prenášané online a tak mohli diváci sledovať partie napr. aj na oficiálnej stránke Slovenského šachového zväzu.
      Aj naša škola mala jedno želiezko v ohni. Ten najcennejší kov si svojím 1. miestom vybojovala Lucka Ševčíková z I.B v kategórii dievčat do 18 rokov. Spolu s ďalšími medailistami bude Slovensko tento rok reprezentovať na Majstrovstvách sveta v Rumunsku, Majstrovstvách Európy v Turecku a Majstrovstvách Európskej únie v Českej republike.

      Blahoželáme, Lucka, a prajeme veľa úspechov aj pri ďalších šachových turnajoch.

     • Krajské kolo v bedmintone žiakov SŠ

     • 1.6. našu školu reprezentovali v Martine Martin Pintrava z I.B a Michal Rádik z III.B. Za účasti ôsmich škôl sa naši bedmintonisti umiestnili na krásnom 3. mieste. K úspechu im srdečne gratulujeme. L. Fabová

    • Výtvarná súťaž „Biblia očami detí a mládeže“
     • Výtvarná súťaž „Biblia očami detí a mládeže“

     • Lukáš Klein z II. B sa zapojil do výtvarnej súťaže s názvom „Biblia očami detí a mládeže“. So svojou prácou s názvom „Nanebovstúpenie“ sa umiestnil v diecéznom (krajskom) kole na prvom mieste. Srdečne blahoželáme!

     • Celoštátne kolo geografickej olympiády

     • Na prelome apríla a mája 2022 našu školu a Žilinský kraj reprezentoval Marek Kyseľ z III.B triedy v Celoštátnom kole Geografickej olympiády v kategórii Z.

      Súťaž pozostávala z troch súčastí:

      • Vedomostný test, ktorý obsahoval od 10 do 30 zadaní rôzneho charakteru (výber správnej alternatívy, pravda-nepravda, s doplnením odpovede, zadanie esejové). Čas riešenia bol 60 minút, za ktoré bolo možno získať maximálne 50 bodov.
      • Multimediálny test, ktorý tvoril 25 otázok s výberom správnej odpovede alebo doplnenie krátkej odpovede. Čas riešenia 30 minút s možnosťou získať maximálne 25 bodov.
      • Praktický test, ktorý mal minimálne 2 až 20 otázok s riešeniami, ktoré vyžadovali širokú paletu zručností (IT, kartografické, grafické, analytické a iné. Maximálny počet bodov za praktický test bol 60. Čas riešenia je 3-4 hodiny, v závislosti od počtu a náročnosti zadaní.

      Spolu za všetky tri testy bolo možno získať 135 bodov. O poradí súťažiacich rozhodol celkový počet dosiahnutých bodov.

      V konkurencii 29 žiakov z celého Slovenska, Marek obsadil 13 miesto. Srdečne blahoželáme.

    • Fyzikálna olympiáda
     • Fyzikálna olympiáda

     • Dňa 11.5.2022 sa v Ružomberku konalo krajské kolo Fyzikálnej olympiády v kategóriách B, C a D. Naša škola mala zastúpenie v kat. B (Šimon Húdek-III.B) a C (Peter Czimmermann, Stanislav Barčák, Marko Vríčan a Šimon Devera - všetci II.B). Počas 4 hodín súťažiaci riešili 4 teoretické úlohy z rôznych oblastí fyziky. Naši žiaci dosiahli nasledujúce výsledky:

      kat.B:
      Šimon Húdek - 1.miesto

      kat.C:
      Peter Czimmermann - 3.miesto
      Marko Vríčan - úspešný riešiteľ (delené 4.miesto)
      Stanislav Barčík - úspešný riešiteľ (delené 4.miesto)

    • Jednotky v Python Cupe a ďalšie skvelé výsledky
     • Jednotky v Python Cupe a ďalšie skvelé výsledky

     • Koncom apríla sa 8 žiakov našej školy zúčastnilo online celoslovenskej súťaže v programovaní Python Cup. Súťaž organizuje Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a tento rok sa do nej zapojilo viac ako 400 súťažiacich. Tešíme sa z úspechu Tomáša Gaňu z I. B a Lukáša Majera zo IV. B, ktorí sa stali s plným počtom bodov dvomi z desiatich absolútnych víťazov na Slovensku. Výborné výsledky dosiahli tiež Karol Kostelanský z III. C (celkovo na 26. mieste súťaže), ale i naši štvrtáci Samuel Černák, Branislav Blažek a Lukáš Majer zo IV. B a tiež Šimon Devera a Matej Mečár z II. B, ktorí sa umiestnili v prvej štvrtine súťažiacich.
      Ďakujem všetkým zapojeným za ich programátorský entuziazmus.

      Jana Pekárová

     • Matematický klokan

     • Dňa 11. apríla 2022 sa uskutočnila súťaž Matematický klokan. Zúčastnilo sa v nej 12 detí z našej školy. V kategórii

      KADET G12
      súťažilo 1162 súťažiacich papierovo a 91 súťažiacich online.

        5. Peter Czimmermann II.B
      11. Anton Vyletel I.B
      22. - 24.Stanislav Barčák II.B
      32. Zuzana Gintnerová II.B
      36. - 37. Martin Klimek I.D
      49. - 51. Damián Baránek I.B
      77. Barbora Pobudová II.B

      JUNIOR G34
      súťažilo 575 súťažiacich papierovo a 75 súťažiacich online.

      8. - 9. Adam Blažek III.A
      8. - 9. Nino Sládek III.A
      22. - 23. Adam Jakubovič III.C
      29. Veronika Janáčiková III.A
      40. - 41. Alexandra Vavríková III.D

      Všetkým srdečne blahoželáme :)

     • Lietajúce taxíky - sny alebo realita?

     • Nejedno veľkomesto súčasnosti sa musí boriť s problémom predchádzania vzniku dopravnej zápchy. Jednou z alternatív riešenia plynulosti cestnej premávky sú lietajúce autá. Ide o sci-fi? Dnes, keď niektoré kuriérske spoločnosti v zahraničí používajú drony na doručenie malých zásielok na krátke vzdialenosti, ide o aktuálnu otázku. V utorok 26. apríla ju našim žiakom predstavila Veronika Paulovičová, študentka bilingválneho gymnázia, spolu s vlastným prototypom riešenia kolíznych situácií. Po intenzívnej diskusii si naši žiaci v skupinách vyskúšali programovanie a ovládanie dronov v jazyku Python. Telocvičňa sa naplnila saltami, tentokrát nezvyčajne saltami dronov a smiechom zúčastnených.
      Ďakujem Veronike za pútavé sprostredkovanie témy.

      Jana Pekárová

     • Krajské kolo dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR

     • Dňa 6. apríla 2022 sa trojčlenný tím žiakov našej školy, v zložení Vladimír Tkáčik, Adrián Hurban a Martin Ďurina, zúčastnili krajského kola jubilejného 30. ročníka dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR. Súťaž sa opiera o spoluprácu s najvýznamnejšími historikmi ČR a SR, od univerzitných profesorov až po mladých talentovaných odborníkov a tento ročník bol zameraný na dejiny druhej svetovej vojny na európskych bojiskách.

      Ďakujeme našim tretiakom, ktorí namiesto oddychu využili svoj voľný čas na naštudovanie veľkého objemu vedomostí z obdobia 2. svetovej vojny a blahoželáme im k dosiahnutiu 9. miesta.

     • Okresné kolo súťaže v bedmintone žiakov a žiačok stredných škôl

     • Dňa 22.4. sa konalo okresné kolo v bedmintone žiačok a žiakov SŠ. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Nina Holienčíková z II.C, Simona Cigániková zo IV.D, Martin Pintrava z I.B a Michal Rádik z III.B. Všetci predviedli výbornú hru.
      Dievčatá obsadili 3. miesto.
      Chlaci všetky zápasy jednoznačne vyhrali a získali 1. miesto.
      Tento výsledok im zabezpečil postup na krajské kolo, ktoré sa bude konať 1.6. v Martine. Držme im palce.

      L. Fabová

    • Matematická olympiáda – krajské kolo - kategória B, C
     • Matematická olympiáda – krajské kolo - kategória B, C

     • Dňa  5. 4. 2022 sa uskutočnilo krajské kolo z matematiky - kategória B a C. Naši žiaci sa umiestnili na krásnych miestach

      Kategória B

      Stanislav Barčák II.B – 1. miesto
      Peter Czimmermann  II.B – 2.-4. miesto

      Kategória C

      Martin Pintrava – 1. miesto
      Samuel Kubjatko – 3.-4 miesto
      Anton Vyletel – 7. miesto
      Adam Filo – 9. – 12. miesto
      Tamara Balvín – 9. -12. miesto
      Tomáš Gana 17. – 18. miesto

      Všetkým srdečne gratulujeme.

     • Krajské kolo Geografickej olympiády kategória Z

     • Dňa 1.4.2022 sa uskutočnilo Krajské kolo Geografickej olympiády kategórie Z. Žiaci absolvovali online test pozostávajúci z 35 otázok z rôznych oblastí geografie. Súťaže sa zúčastnilo 237 žiakov z celého Žilinského kraja, ktorí úspešne prešli školským kolom. Z našej školy absolvovalo súťaž 24 žiakov. A máme sa čím pochváliť. V prvej desiatke sa umiestnili až traja naši žiaci: Marek Kyseľ (III.B) 3.miesto, Martin Lenhart (IV.D) 5.miesto a Martin Bodorík (III.B) 6.miesto (viď. výsledková listina). Marekovi Kyseľovi zároveň budeme držať palce na Celoslovenskom kole, kde bude reprezentovať našu školu a Žilinský kraj. GRATULUJEME!

     • Veľkonočný turnaj vo volejbale zmiešaných družstiev 2022.

     • Po dvojročnej prestávke spôsobenej „pandemickou“ situáciou sme opäť zorganizovali tradičný turnaj zmiešaných družstiev vo volejbale. Nesmierne nás teší, že družstvo postavila každá trieda školy. Turnaja sa teda zúčastnilo 16 žiackych družstiev a tím profesorov. Podmienku účasti družstva na turnaji bolo vymyslieť jeho originálny názov a tak sa zišli tímy ako: Tak nabudúce, Geissenovci, Imagine monkeys, Malcho Group, Boseho-Einsteinove kondenzáty, Romana a kamaráti, Patkaňe a pod.
      Družstvá boli rozdelené do štyroch základných skupín, kde odohrali zápasy „každý s každým“. Dve víťazné družstvá z každej skupiny vytvorili dve semifinálové skupiny, kde podobne odohratým spôsobom ostala nakoniec finálová štvorka: Gumkáči zo IV.B, Ofélie zo IV.A, Hlasákovci zo IV.D a Chábri z III.C. Po naozaj skvelých výkonoch a urputných bojoch nakoniec zišiel víťaz. A tým sa stalo družstvo Hlasákovci zo IV.D. GRATULUJEME !
      Veľké ĎAKUJEME patrí hráčom, rozhodcom, pomocníkom a samozrejme obecenstvu, ktoré vytvorilo  úžasnú atmosféru. Štvrtákom prajeme úspešnú maturitu, prijímacie skúšky a veľa spokojnosti v živote. A na ostatných sa tešíme znovu pri športe pod vysokou sieťou, ale dúfame, že už v pôvodnom termíne, v ktorom sa tento turnaj hral dlhé roky ako Vianočný turnaj, teda už v decembri 2022.                                                                                                             

      ©organizačný tím

     • GVOBoj

     • Po dlhšej pauze sa konečne tento rok konalo jarné kolo GVOboju. Na starosti sme ho mali my - trieda II.B. Napriek počiatočnýcm prekážkam, sa nám ho nakoniec podarilo uskutočniť prezenčne. Vytvorili sme vyše sedemdesiat rôznych úloh.

      Na súťaž prišlo 31 tímov zo základných škôl Žilinského kraja. Aj keď sa všetci snažili, na víťazné priečky sa dostali len štyria najlepší.
      Doslova zemiakovú medailu si domov odniesli Matematici zo ZŠ a MŠ P.V. Roviniaka.
      Na bronzovej priečke sa umiestnil tím Gvarza A z Gymnázia Varšavská cesta.
      Strieborná medaila sa ušla tímu Ľavouhlý trojuholník z Gymnázia sv. Františka z Assisi.
      A ultimátnymi víťazmi, ktorí si domov odniesli zlato, bol tím Logic Team z Dolnej Tižiny.
      Veríme, že si matematikcký deň súťažiaci užili čo najviac. Tešíme sa na ďalšie kolo a dúfame, že sa stretneme ešte vo väčšom počte.

      II.B

   • RÝCHLE ODKAZY

    • Voľné pracovné miesto - kuchárka
    • Deň otvorených dverí na ŽSK
    • 2. 5. 2022 bol na webovej stránke https://stipendia.portalvs.sk/ oficiálne spustený prihlasovací formulár k štipendijnej schéme pre talentovaných absolventov slovenských stredných škôl, ktorú pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci investície 3 komponentu 10 Plánu obnovy a odolnosti.
    • Nová brožúra stredných škôl 2022
    • Covid - 19 v škole a školských zariadeniach
    • Gymnázium, Veľká okružná 22 V Žiline ako správca majetku Žilinského samosprávneho kraja, v zmysle §9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ponúka na prenájom telocvičňu. Viac informácií sa dozviete TU.
  • Štvrtok 30. 6. 2022
  • Partneri