• GVOZA žije aj divadlom
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Projekt: Spoznávajme sa a učme sa navzájom
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Aj takto je občas na GVOZE
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Súťažíme
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Aj na GVOZE je čistota pol života
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Storočnicu sme oslávili v roku 2018
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Víťazíme
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Našich divadelníkov ani korona nezastaví
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Navždy sa zachová ...
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Tradičný metlobal
   • Vzdelanie dáva krídla
   • GVOZA žije aj športom
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Nielen v škole je nám fajn
   • Vzdelanie dáva krídla
 • Oznam o dočasnom voľnom pracovnom mieste učiteľa nemeckého jazyka,
  telesnej výchovy a biológie

 • Gymnázium, Veľká okružná 22 V Žiline ako správca majetku Žilinského samosprávneho kraja, v zmysle §9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ponúka na prenájom telocvičňu.
  Viac informácií sa dozviete TU.

  Výzva na predloženie cenovej ponuky LVVK 2021/2022

   • iBobor nielen v našej škole
    • iBobor nielen v našej škole

     29. 11. 2021

     V tomto mesiaci sa uskutočnila celoslovenská online súťaž iBobor, súťaž so zameraním na informatické koncepty a riešenie problémov pomocou počítačových programov. Po prvýkrát prebehla priamo cez platformu Edupage. Dovedna v nej súťažilo 102 813 súťažiacich, v stredoškolských kategóriách 10 500 prvákov a druhákov a 5 516 tretiakov a štvrtákov.
     Našu školu reprezentovalo 64 súťažiacich a úspešnými riešiteľmi sa stala polovica z nich.

    • Who is the Best in English?

     29. 11. 2021

     26. 11. 2021 sa rozhodlo, kto je najlepší angličtinár na škole. Štrnásti študenti, ktorí sa zapojili do medzinárodnej súťaže Best in English, zistili svoju úroveň používania anglického jazyka v oblasti čítania s porozumením, počúvania a používanie jazyka v praxi. Okrem nich súťažilo ďalších približne 15 000 študentov z 20 krajín na svete. Najlepšou zo všetkých na našej škole je Alica Seidlová zo IV.B.
     Výsledková listina:

    • Juvenes Translatores (mladí prekladatelia)

     29. 11. 2021

     25. 11. 2021 sa naša škola zapojila do národného kola Juvenes Translatores, v ktorom súťažili mladí prekladatelia z celého Slovenska. Z našej školy sa súťaže v preklade z anglického do slovenského jazyka zúčastnili traja študenti zo IV. B - Alica Seidlová, Matej Šanta a Samuel Černák.
     Ich preklady bude posudzovať komisia zložená zo zástupcov slovenského odboru Generálneho riaditeľstva pre preklad. Pätnásť najlepších prekladateľov z celého Slovenska bude mať možnosť zúčastniť sa na Juvenes Translatores Academy, ktorú zorganizuje kancelária Generálneho riaditeľstva pre preklad v marci 2022.
     Držíme im palce.
     Mgr. Jana Machynová

    • ZENIT alebo k horizontom programovania

     29. 11. 2021

     Dňa 25. novembra sa online uskutočnilo krajské kolo celoslovenskej súťaže ZENIT v programovaní. Našu školu vynikajúcim spôsobom reprezentovali traja žiaci: Maximilián Maliar a Branislav Blažek zo IV. B a Karol Kostelanský z III. C. Naši žiaci dosiahli výborné umiestnenia: Max sa stal víťazom krajského kola, Braňo sa umiestnil na skvelom 3. mieste a Karol, ktorý sa súťaže zúčastnil prvýkrát, skončil na 9. mieste z 25 súťažiacich Žilinského samosprávneho kraja. Ďakujeme našej programátorskej reprezentácii za tieto výsledky.
     Jana Pekárová

   • Návšteva múzea židovskej kultúry
    • Návšteva múzea židovskej kultúry

     23. 11. 2021

     Dňa 18. 11. 2021 sa žiaci spoločensko-vedného seminára 4. ročníka zúčastnili prehliadky Múzea židovskej kultúry, ktoré sa nachádza v budove malej ortodoxnej synagógy na ulici Daniela Dlabača v Žiline. Výstavná sieň je od samotnej modlitebne tajuplne oddelená drevenou mrežou, cez ktorú môže návštevník vidieť modlitebňu ako židovské ženy v minulosti. V ženskej časti je inštalovaná bohatá expozícia judaík. V samotnej modlitebni sme si vypočuli prednášku pani Ševčíkovej, vďaka ktorej sme získali povedomie o histórii, tradíciách a spôsobe života židov aj kresťanov v našom okolí.

   • Festival vedy a techniky AMAVET 2021
    • Festival vedy a techniky AMAVET 2021

     23. 11. 2021

     Dňa 9. novembra 2021 sa v Bratislave konala celoštátna prehliadka Festivalu vedy
     a techniky AMAVET 2021. Na celoštátne kolo sa z krajského kola kvalifikoval žiak našej
     školy Tomáš Gaňa z I.B. Tomáš prezentoval výsledky svojej práce zhrnuté v projekte
     s názvom Satelitná navigácia do ruky. Ide vlastne o GPS modul ako prijímač pripojený na
     RPI PI Zero s Linuxovým systémom a s pripojeným displejom, barometrom a klávesnicou.
     Tomáš okrem toho vyriešil napájanie modulu, nakreslil a vytlačil 3D krabičku, aby bolo
     možné zariadenie naozaj uchopiť do ruky. K tomu všetkému napísal program na zber a
     spracovanie dát z prijímača, ich ukladanie na SD kartu, ovládanie z klávesnice ako aj
     zobrazovanie rôznych údajov na displeji.
     Tomáš súťažil v kategórii Mechanika a elektrina. Za jeho projekt mu Asociácia pre mládež,
     vedu a techniku udelila špeciálnu cenu odbornej hodnotiacej komisie.
     Tomášovi srdečne bla

   • 17. november očami našich prvákov
    • 17. november očami našich prvákov

     18. 11. 2021

     17. november očami našich prvákov sa stal motívom pre tímovú spoluprácu žiakov I.B triedy. Pripomenutie si udalostí z obdobia pred 17. novembrom 1989 a jeho dôsledkami na zmenu našej spoločnosti bolo spracované do prednášky spojenej s riešením krížovky viazanej k obdobiu 17. novembra 1989. Tešíme sa, že mladí ľudia majú záujem o históriu našej krajiny a vedia, že ľudské práva sú hodnotou, ktorá je nenahraditeľná a nevyhnutná k spokojnému životu.

    • Olympiáda v anglickom jazyku

     12. 11. 2021

     Dňa 11. 11. 2021 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v troch kategóriách. V prvej kategórii, prvý a druhý ročník, 2A, súťažilo 23 žiakov, v druhej kategórii, 2B, 26 žiakov, v 3. kategórii, anglofónni, jedna žiačka.
     Výsledková listina:

     Kategória 2A

     1. miesto: Jonáš Urbaník,
   • Trenčiansky robotický deň 2021
    • Trenčiansky robotický deň 2021

     10. 11. 2021

     V dňoch 3. – 4. novembra 2021 sa v Trenčíne na výstavisku Expo Center konal 15. ročník celoslovenskej súťaže Trenčiansky robotický deň 2021. V kategórii Follower hard >16 predstavil žiak našej školy Tomáš Gaňa z I.B svojho robota Tank V3. Išlo o vylepšenú verziu Tomášovho staršieho autonómneho robota, ktorý prešiel určenú dráhu nie na základe senzorov nastavených na úrovne farieb, ako to dokázal jeho starší kolega, ale tento robot určenú dráhu prešiel na základe snímkov z kamery spracovaných v reálnom čase, navyše za čas podstatne kratší ako druhý či tretí úspešný robot. Keďže nikto z ostatných súťažiacich sa k takémuto vylepšeniu nedopracoval, stal som Tomáš víťazom uvedenej kategórie, aj napriek tomu, že na základe svojho veku mohol súťažiť v kategórii nižšej.

   • Náboj FKS 2021
    • Náboj FKS 2021

     10. 11. 2021

     V piatok 5. novembra 2021 sa konal 24. ročník medzinárodnej súťaže päťčlenných družstiev v riešení fyzikálnych úloh Náboj FKS 2021. Okrem slovenských škôl súťažili aj zástupcovia stredných škôl z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Ruska a Iránu. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách – Junior a Senior. Celkovo sa do súťaže zapojilo 353 päťčlenných družstiev. Kvôli aktuálnej pandemickej situácii prebehla súťaž online formou.

  • Zriaďovateľ
  • {#1508} 3
  • {#1508} 2
  • {#1508} 4