• GVOZA žije aj divadlom
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Projekt: Spoznávajme sa a učme sa navzájom
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Aj takto je občas na GVOZE
   • Vzdelanie dáva krídla
   • V škole sa cítime niekedy aj farebne
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Aj na GVOZE je čistota pol života
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Storočnicu sme oslávili v roku 2018
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Spoznávame a objavujeme ...
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Našich divadelníkov ani korona nezastaví
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Navždy sa zachová ...
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Tradičný metlobal
   • Vzdelanie dáva krídla
   • GVOZA žije aj športom
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Nielen v škole je nám fajn
   • Vzdelanie dáva krídla
 • Nedeľa 9. 5. 2021
   •  

    PRIJÍMACIE KONANIE NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

    Dňa 10. mája 2021 sa konajú prijímacie skúšky na naše gymnázium (druhý termín). Príchod uchádzačov je od 8:00 hod. podľa časového intervalu uvedeného v pozvánke. Uchádzači prinesú Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa / žiaka o bezinfekčnosti alebo iný doklad o bezinfekčnosti.

     

    INFORMÁCIE PRE MATURANTOV

     

    OZNAM

    Dňa 10. 5. 2021 udeľuje riaditeľka školy žiakom 1. - 4. ročníka z dôvodu konania PS  riaditeľské voľno.

 • OZNAM

  Na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie sa od 11. mája 2021 obnovuje prezenčná forma vyučovania pre žiakov 1. - 4. ročníka v Gymnáziu, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina.
  Bližšie informácie poskytnú triedni učitelia.
  Organizácia vyučovacieho procesu bude nasledovná:

  • 11. mája 2021 2.- 5. VH - triednické hodiny,
  • od 12. mája 2021 bude obnovené vyučovanie podľa platného rozvrhu.

  Upozorňujeme, že aj naďalej je potrebné dodržiavať nariadenia, pokyny, usmernenia a rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a ÚVZ SR.

  • Zriaďovateľ
  • {#1508} 3
  • {#1508} 2
  • {#1508} 4