• Triedne schôdze Rady rodičov

   • 5. december 2022 o 15:15 hod.
    podľa rozpisu kmeňových učební

    Triedne schôdze Rady rodičov sa budú konať dňa 5. decembra 2022 o 15:15 hod. konzultačne alebo plenárne prezenčnou formou v kmeňových učebniach tried. Bližšie informácie Vám poskytnú triedni učitelia.
     • Tamara Balvín is the Best in English!

     • V súťaži Best in English, ktorá sa konala 30. 11. 2022, súťažilo 16 žiakov a Tamara z II.B ich porazila všetkých. Dosiahla najlepšie skóre z online úloh na úrovni B2 - C1. Uvidíme, ako sa umiestni v celkovom poradí spomedzi 17 000 študentov z celého sveta.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a Tamare gratulujeme.

      Mgr. Jana Machynová

     • Juvenes Translatores

     • Mladí prekladatelia to nemajú vôbec ľahké!
      Skúsili ste už niekedy prekladať súvislý text z angličtiny alebo iného európskeho jazyka?
      Súťaž Juvenes Translatores overuje schopnosť mladých ľudí používať cudzí jazyk a zároveň aj ich materinskú reč. Paradoxom je, že slovenský jazyk býva často tvrdší oriešok pre mladých prekladateľov než cudzí jazyk.Naša škola bola v náhodnom výbere Európskej komisie prvýkrát vylosovaná, a preto mali naši študenti aj trošku šťastia, že sa mohli do súťaže konečne zapojiť. Túto možnosť využili - Tamara Balvín, Adam Filo, Sophia Bačová, Martin Klimek a Tatiana Škvrndová.
      Všetkým mladým prekladateľom ďakujeme za účasť a uvidíme, ako dopadnú v celoeurópskom hodnotení.
      Mgr. Jana Machynová

     • Fyziklání 2022

     • Dňa 23.11.2022 sa tím našej školy v zložení Šimon Húdek, Stanislav, Barčák, Marko Vríčan, Lukáš Klein a Samuel Neslušan zúčastnil na medzinárodnej súťaži v riešení fyzikálnych úloh Fyziklání online 2022.
      Náš tím súťažil v najvyššej kategórii spolu s vyše 300 družstvami z ČR, SR, Poľska, Maďarska, Indie, Bangladéša, Fínska, Estónska, USA, Turecka, Veľkej Británie, Talianska, Belgicka.
      V tejto silnej konkurencii obsadil náš tím pekné 93.miesto. Spomedzi slovenských účastníkov sme skončili na vynikajúcom 4.mieste.

     • Predmet: GVOboj

     • V piatok, 11.11.2022, sme opäť ako kolektív triedy III.B zahájili matematickú súťaž GVOBOJ. Ani tento rok nadšenci pre matematiku nesklamali a sútaže sa zúčastnilo celkom 31 tímov zo základných škôl žilinského kraja. III.B opäť ukázala svoju kreativitu pri vymýšľaní úloh a súťažiaci to veru nemali ľahké. Napriek tomu to však nevzdali a všetci sa dočkali úspešného konca.
      So zlatom odchádzal tím GVARZA A z Gymnázia Varšavská.Striebornú medailu si domov odniesol tím Oravská SZŠ zo Súkromnej základnej školy Oravská cesta.Tím Všade samé lienky z Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu skončil v poradí 3. a zemiakovú priečku tento ročník obsadil tím Mravce zo ZŠ Námestie mladosti.
      Ďakujeme všetkým súťažiacim a celému nášmu organizačnému tímu :) Veríme, že si súťažiaci deň s nami užili a nabrali nové skúsenosti či vedomosti z oblasti matematiky
      Tešíme sa na ďalšie kolo na jar!III.B

  • Sobota 3. 12. 2022
  • Partneri