• NAŠE ÚSPECHY

  • 2021/2022

   • Medzinárodný eTwinning projekt A Speech Which Can Reach

   • Medzinárodný eTwinning projekt A Speech Which Can Reach pani učiteľky Trenčanovej aj tento školský rok žne úspechy. Takto jej prácu zhodnotila koordinátorka programu eTwinning na Slovensku pani Katarína Hrbáňová:

    „Sme hrdí na tohtoročné slovenské zastúpenie v najvyššej súťaži eTwinning, ktorou sú „Európske ceny eTwinning 2022. Mať víťazov zo Slovenska, a to hneď v dvoch hlavných vekových kategóriách, sa nestáva každý rok a vypovedá to o vysokej kvalite slovenských učiteľov.“

    Minulý školský rok získal projekt Národný a Európsky certifikát kvality. Tento školský rok ho Mgr. Trenčanová prihlásila do Národnej súťaže eTwinning, kde získal 1. miesto v kategórii žiakov vo veku 16-19 rokov a do Európskych cien eTwinning, kde získal spomedzi 1824 projektov z celej Európy 2. miesto. Píšu o ňom na rôznych novinových stránkach a v októbri bude jeho prezentácia súčasťou Výročnej medzinárodnej konferencie. Môžete sa o ňom dočítať aj TU aj TU.

    A Speech Which Can Reach má veľký potenciál. Ďalším pokračovaním tohto eTwinning projektu by mohlo byť jeho stále začlenenie do plánov a výučbového procesu pre žiakov, prípadne jeho spracovanie do podoby Erasmus projektu.

   • Majsterka je opäť Majsterka

   • V dňoch 21. 5. - 28. 5. 2022 sa v Hoteli Sorea Ľubovnianské kúpele konali Majstrovstvá Slovenskej republiky mládeže v šachu jednotlivcov v kategóriách chlapcov a dievčat do 8, 10, 12, 14, 16 a 18 rokov. Počas ôsmich dní zúčastnení chlapci a dievčatá bojovali navzájom v 9. kolách. Špecifické bolo i to, že všetky partie boli prenášané online a tak mohli diváci sledovať partie napr. aj na oficiálnej stránke Slovenského šachového zväzu.
    Aj naša škola mala jedno želiezko v ohni. Ten najcennejší kov si svojím 1. miestom vybojovala Lucka Ševčíková z I.B v kategórii dievčat do 18 rokov. Spolu s ďalšími medailistami bude Slovensko tento rok reprezentovať na Majstrovstvách sveta v Rumunsku, Majstrovstvách Európy v Turecku a Majstrovstvách Európskej únie v Českej republike.

    V utorok 28. 6. 2022 sa v Bratislave - Petržalke uskutočnili Majstrovstvá študentov a študentiek v zrýchlenom šachu jednotlivcov. Hralo sa švajčiarskym systémom na 7 kôl s pravidlami FIDE pre rapid šach.

    V súťaži sme mali jednu žiačku - naše “želiezko v ohni”. Lucia Ševčíková z I.B skončila na 1. mieste a stala sa zároveň Majsterkou Slovenska SŠ v šachu. Srdečne jej blahoželáme a zároveň ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy a dokonalú bodku v šachu.

   • Šachisti opäť zabodovali

   • Dňa 14. 6. 2022 sa uskutočnili v Zakamennom Majstrovstvá Slovenskej republiky 4-členných družstiev v zrýchlenom šachu. Hralo sa švajčiarskym systémom na 7 kôl podľa Pravidiel FIDE pre rapid šach, pričom družstvá museli mať aspoň jedno dievča.

    V celkovom poradí súťaže družstiev skončili naši šachisti na 3. mieste, pričom tím tvorili:

    Lucia Ševčíková - I.B
    Šimon Devera - II.B
    Martin Klimek - I.D
    Samuel Neslušan - II.B

    V tomto poradí podľa ratingu hrali aj na jednotlivých šachovniciach a ich hodnotenie prinieslo aj individuálne úspechy:

    Lucia Ševčíková - 3. miesto na 1. šachovnici,
    Šimon Devera - 3. miesto na 2. šachovnici.

   • Roots and Shoots

   • Máme tu úspešný záver globálneho vzdelávacieho projektu Roots and Shoots 2021/2022. Členovia školského tímu GVOZA, ktorí sa do projektu zapojili, celý rok aktívne pracovali a dotiahli svoje naplánované ciele do úspešného konca. Spoločnými silami sa im podarilo:

    • vyhotoviť drevenú  náučnú tabuľu s vtáčími obyvateľmi v centra mesta Žiliny
    • rozmiestniť v centre mesta búdky a kŕmidlá pre vtáčiky (25 búdok a 5 kŕmidiel)
    • na budovu školy umiestniť 8 špecializovaných búdok pre naše vzácne dážďovníky
    • spracovať prezentáciu v PowerPointe o jednotlivých vtáčích zástupcoch pozorovaných v centre mesta

    Ďakujeme všetkým, ktorí nám pri realizácii tohto projektu pomohli 😊.

    Vedúce projektu: Mgr. Lucia Bronerská, Mgr. Daniela Kontríková

    Vtáčí obyvatelia mesta Žilina

   • Úspech v SUDOKU

   • Ligová súťaž v SUDOKU prebieha po celý rok. Pozostáva z deviatich kôl, výsledky jednotlivých kôl sa sčítavajú.
    Tento rok sa do nej zapojilo 11 našich žiakov. V kategórii nad 15 rokov obsadila Dominika Tomčíková (IV.B) 1. miesto a Martin Pintrava (I.B) 2. miesto. Víťazku máme aj v kategórii do 15 rokov: Ema Holúbková (I.C).
    Víťazom srdečne blahoželáme!

   • Robotický Battle na Alejovej

   • Dňa 6.6.2022 sa v Košiciach na gymnáziu na Alejovej ulici konal "Robotický Battle na Alejovej". Žiak I.B Tomáš Gaňa vyhral kategóriu Racing Elektronika. Kategória Racing Elektronika je súťaž pre vlastné diaľkovo ovládané modely jazdiace po dráhe. Motory, servá, regulátory, karoséria, kolesá, ovládanie (prijímač, vysielač) a batérie môžu byť kúpené. Podvozok, vytáčanie a všetko ostatné musí byť vyrobené súťažiacimi.

   • Krajské kolo v bedmintone žiakov SŠ

   • 1.6. našu školu reprezentovali v Martine Martin Pintrava z I.B a Michal Rádik z III.B.
    Za účasti ôsmich škôl sa naši bedmintonisti umiestnili na krásnom 3. mieste.

   • Výtvarná súťaž „Biblia očami detí a mládeže“DFHeading

   • Lukáš Klein z II. B sa zapojil do výtvarnej súťaže s názvom „Biblia očami detí a mládeže“. So svojou prácou s názvom „Nanebovstúpenie“ sa umiestnil v diecéznom (krajskom) kole na prvom mieste.

   • Celoštátne kolo geografickej olympiády

   • Na prelome apríla a mája 2022 našu školu a Žilinský kraj reprezentoval Marek Kyseľ z III.B triedy v Celoštátnom kole Geografickej olympiády v kategórii Z.

    V konkurencii 29 žiakov z celého Slovenska, Marek obsadil 13 miesto.

     

   • Fyzikálna olympiáda

   • Dňa 11.5.2022 sa v Ružomberku konalo krajské kolo Fyzikálnej olympiády v kategóriách B, C a D. Naša škola mala zastúpenie v kat. B (Šimon Húdek-III.B) a C (Peter Czimmermann, Stanislav Barčák, Marko Vríčan a Šimon Devera - všetci II.B). Počas 4 hodín súťažiaci riešili 4 teoretické úlohy z rôznych oblastí fyziky. Naši žiaci dosiahli nasledujúce výsledky:

    kat.B:
    Šimon Húdek - 1.miesto

    kat.C:
    Peter Czimmermann - 3.miesto
    Marko Vríčan - úspešný riešiteľ (delené 4.miesto)
    Stanislav Barčík - úspešný riešiteľ (delené 4.miesto)

     

   • Jednotky v Python Cupe a ďalšie skvelé výsledkyDFHeading

   • Koncom apríla sa 8 žiakov našej školy zúčastnilo online celoslovenskej súťaže v programovaní Python Cup. Súťaž organizuje Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a tento rok sa do nej zapojilo viac ako 400 súťažiacich. Tešíme sa z úspechu Tomáša Gaňu z I. B a Lukáša Majera zo IV. B, ktorí sa stali s plným počtom bodov dvomi z desiatich absolútnych víťazov na Slovensku. Výborné výsledky dosiahli tiež Karol Kostelanský z III. C (celkovo na 26. mieste súťaže), ale i naši štvrtáci Samuel Černák, Branislav Blažek a Lukáš Majer zo IV. B a tiež Šimon Devera a Matej Mečár z II. B, ktorí sa umiestnili v prvej štvrtine súťažiacich.
    Ďakujem všetkým zapojeným za ich programátorský entuziazmus.

   • Matematický klokan

   • Dňa 11. apríla 2022 sa uskutočnila súťaž Matematický klokan. Zúčastnilo sa v nej 12 žiakov z našej školy. V kategórii

    KADET G12
    súťažilo 1162 súťažiacich papierovo a 91 súťažiacich online.

      5. Peter Czimmermann II.B
    11. Anton Vyletel I.B
    22. - 24.Stanislav Barčák II.B
    32. Zuzana Gintnerová II.B
    36. - 37. Martin Klimek I.D
    49. - 51. Damián Baránek I.B
    77. Barbora Pobudová II.B

    JUNIOR G34
    súťažilo 575 súťažiacich papierovo a 75 súťažiacich online.

    8. - 9. Adam Blažek III.A
    8. - 9. Nino Sládek III.A
    22. - 23. Adam Jakubovič III.C
    29. Veronika Janáčiková III.A
    40. - 41. Alexandra Vavríková III.D

    Všetkým srdečne blahoželáme :)

   • Krajské kolo dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR

   • Dňa 6. apríla 2022 sa trojčlenný tím žiakov našej školy, v zložení Vladimír Tkáčik, Adrián Hurban a Martin Ďurina, zúčastnili krajského kola jubilejného 30. ročníka dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR. Súťaž sa opiera o spoluprácu s najvýznamnejšími historikmi ČR a SR, od univerzitných profesorov až po mladých talentovaných odborníkov a tento ročník bol zameraný na dejiny druhej svetovej vojny na európskych bojiskách.

    Ďakujeme našim tretiakom, ktorí namiesto oddychu využili svoj voľný čas na naštudovanie veľkého objemu vedomostí z obdobia 2. svetovej vojny a blahoželáme im k dosiahnutiu 9. miesta.

   • Matematická olympiáda – krajské kolo - kategória B, C

   • Dňa  5. 4. 2022 sa uskutočnilo krajské kolo z matematiky - kategória B a C. Naši žiaci sa umiestnili na krásnych miestach

    Kategória B

    Stanislav Barčák II.B – 1. miesto
    Peter Czimmermann  II.B – 2.-4. miesto

    Kategória C

    Martin Pintrava – 1. miesto
    Samuel Kubjatko – 3.-4 miesto
    Anton Vyletel – 7. miesto
    Adam Filo – 9. – 12. miesto
    Tamara Balvín – 9. -12. miesto
    Tomáš Gana 17. – 18. miesto

    Kategória A

    Dňa 11.1.2022 sa uskutočnilo krajské kolo Matematickej olympiády, kat.A.
    Celkovo sa zúčastnilo 22 súťažiacich, našu školu reprezentovali dvaja žiaci. Obaja sú úspešnými riešiteľmi a obsadili:
    5. miesto - Peter Czimmermann, II.B
    7. miesto - Maximilián Maliar, IV.B.

     

   • Pekný úspech našej žiačky na celoštátnom kole Olympiády v španielskom jazyku

   • Dňa 30.3.2022 sa uskutočnilo celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku online formou. Našu školu reprezentovala Linda Sára Šmilňáková (II.C), ktorá sa v kategórii A umiestnila na 4. mieste.

     

   • Matematický Náboj

   • V piatok 18. marca sa konala pod záštitou bratiskavskej Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK medzinárodná tímová online súťaž družstiev Náboj. Dvojhodinového súboja o najväčší počet správnych riešení matematických príkladov sa zúčastnilo aj 25 našich žiakov, z toho 6 online.
    Blahoželáme tímu z II. B v zložení Stanislav Barčák, Peter Czimmermann, Nina Nagyová, Samuel Neslušan, Marko Vríčan, ktorý obsadil v celoslovenskom rebríčku vynikajúce 7. miesto zo 150 zapojených tímov v kategórii Juniori. Skvele si počínali aj nováčikovia z I. B (Tamara Balvín, Adam Filo, Tomáš Gaňa, Dominik Makuka a  Martin Pintrava), ktorí sa v rovnakej kategórii umiestnili na 21. mieste. Spomedzi Seniorov si najlepšie počínal tím tretiakov (Šimon Húdek, Michal Jánošík, Marek Kyseľ, Peter Vajda  z III. B a Karol Kostelanský z III. C), ktorý obsadil 27. miesto. Aj naši ostatní súťažiaci preukázali veľký elán a nápaditosť pri riešení rôznorodých matematických úloh. Ďakujem každému zapojenému súťažiacemu.

     

     

   • Dokážete kriticky myslieť? A nemyslíme tým kritizovať :)

   • 29 žiakov z našej školy sa to pokúsilo zistiť 15. 12. 2021, keď sa zapojili do Olympiády kritického myslenia. Súťaž bola organizovaná online formou Slovenskou debatnou asociáciou a zúčastnilo sa jej približne 1000 žiakov z celého Slovenska.

    Najúspešnejší riešitelia z GVOZY:

    1. kategória

    Samuel Neslušan z II.B 40. miesto z 531
    Vladimír Konečný z II.C 56. miesto z 531
    Martin Malcho z II.C 60. miesto z 531

    2. kategória

    Martin Bodorík z III.B 13. miesto z 557
    Marek Galia zo IV.B 29. miesto z 557
    Maximilián Maliar zo IV.B 73. miesto z 557

   • Internetová matematická olympiáda

   • Podľa zavedenej tradície sa posledný novembrový utorok (tohto roku to vyšlo na 30.11.2021 konal 14. ročník Internetovej matematickej olympiády, ktorú organizuje Ústav matematiky na Fakulte strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brne. Ide o tímovú súťaž žiakov stredných škôl Česka a Slovenska. Tímy sú tvorené 7 žiakmi jednej školy. Celá komunikácia medzi organizátormi, kapitánom družstva a garantom (učiteľom) prebieha cez internet. Na súťaži tento rok našu školu reprezentovalo družstvo v zložení Stanislav Barčák, Peter Czimmermann, Marko Vríčan, Nina Nagyová, Šimon Devera, Zuzana Gintnerová a Samuel Neslušan. Súťažiaci riešili 10 rozmanitých matematických úloh rôznej náročnosti. Napriek náročným úlohám, zvládnutie ktorých niekedy vyžaduje aj niektoré rozširujúce partie matematiky, sa naši druháci medzi silnou konkurenciou nestratili a obsadili 45. miesto spomedzi 190 zúčastnených tímov.

   • Úspechy našich šachistov

   • V stredu 8. 12. 2021 sa uskutočnili Majstrovstvá Žilinského kraja študentov a študentiek SŠ v ONLINE šachu 2021.Zo 43 hráčov bola po 7 kolách najlepšia zo všetkých naša prváčka Lucia Ševčíková z I.B.V celkovom poradí sa na 4. mieste umiestnil Šimon Devera z II.B (3. miesto spomedzi chlapcov), na 5. mieste Dominika Tomčíková zo IV.B (2. miesto spomedzi dievčat) a na 7. mieste spomedzi chlapcov bol Karol Kostelanský z III.C. Vynikajúco nás reprezentovali aj Martin Klimek z I.D, Stanislav Slivoň z II.A a Milan Bodzan z III.B.

  • 2020/2021

   • Šachy

   • Vo štvrtok 8. 9. 2021 sa uskutočnili v CVČ Kuzmányho v Žiline Školské majstrovstvá okresu študentov a študentiek v šachu. V konkurencii 32 šachistov sme mali vynikajúce výsledky u všetkých zúčastnených z našej školy, preto ich menujeme všetkých.
    Karol Kostelanský - III.C - 1. miesto
    Lucia Ševčíková - I.B - 3. miesto (1. miesto - dievčatá)

    Šimon Devera - II.B - 4. miesto (3. miesto - chlapci)
    Martin Klimek - I.D - 9. miesto
    Stanislav Slivoň - II.A - 10. miesto
    Dominika Tomčíková - IV.B - 11. miesto (4. miesto - dievčatá)
    Matúš Sadiku - IV.B - 16. miesto
    Ema Majerová - III.C - 20. miesto (6. miesto - dievčatá)

   • Skvelý úspech našich žiakov v súťaži FLL

   • Klubu robotiky The Benders na náročnej robotickej súťaži First Lego League, ktorá nedávno prebehla ako jedna z mála robotických súťaží v tomto školskom roku sa podarilo vyhrať kategóriu "Robot Game" a stať sa celkovým víťazom regionálneho kola súťaže a ďalej na celoslovenskom kole získať prvé miesto v kategórii "Robot dizajn" za najlepšieho robota na Slovensku. Tím tvorilo 5 chlapcov z rôznych škôl, medzi ktorými boli aj Michal Rádik a Metod Mieres, žiaci našej školy (II.B a I.D).

   • Úspech v medzinárodnej súťaži

   • V apríli Krajská knižnica v Žiline spolu so Žilinským samosprávnym krajom vyhlásila XXII. ročník medzinárodnej slovensko-česko-poľskej súťaže Tvoríme vlastnú knihu. Cieľom súťaže bolo napísať príbeh, ilustrovať ho a dať do knižnej podoby.
    Do súťaže sa zapojila naša žiačka Terézia Anna Jarinová z I.A, ktorá so svojou knihou postúpila do medzinárodného kola.

   • Hviezdoslavov Kubín

   • Gratulujeme našim recitátorským talentom Terke Ševčíkovej (poézia) a Jakubovi Grofovi (próza) k postupu do krajského kola v súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín v kategórii IV.

   • Chemická olympiáda

   • Dňa 13. 5. 2021 sa uskutočnilo krajské kolo Chemickej olympiády v kategórii C dištančnou formou, vďaka čomu boli súťažiaci ochudobnení napr. o praktickú prípravu monohydrátu síranu tetraamminmeďnatého :) Súťažné úlohy a aj ich riešenie si môžete pozrieť na stránke IUVENTY: https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/olympiady/CHO/57-rocnik-cho-2020-2021/sutazne-ulohy-a-riesenia.alej
    Našu školu úspešne reprezentovala dvojica: Marko Vríčan a Adrián Šoška z I.B, ktorým srdečne blahoželáme.

   • Majstrovstvá v šachu

   • Dňa 17. 4. 2021 sa uskutočnili Majstrovstvá v šachu. Išlo o školské majstrovstvá Slovenska žiakov a žiačok družstiev SŠ v ONLINE zrýchlenom šachu. Pracovali v systéme Aréna na 120 minút, hracím tempom 2 x 7 min. + 3 s/ťah na partiu. Hoci ostatné školské športy sú pozastavené, toto športové podujatie sa uskutočnilo s rekordnými číslami účasti hráčov (339 hráčov) a škôl (celkovo 70 škôl). Počty boli niekoľko násobne vyššie, ako pri šachových súťažiach organizovaných naživo.
    V tejto veľkej konkurencii družstvo našej školy obsadilo vynikajúce 10. miesto. Našu školu reprezentovala štvorica: Karol Kostelanský II.C, Šimon Devera I.B, Stanislav Slivoň I.A a kapitánka Dominika Tomčíková III.B.
    Srdečne blahoželáme

   • PythonCup

   • V apríli sa uskutočnila celoslovenská online súťaž Python Cup, ktorej cieľom je overiť si svoje programátorské schopnosti v programovacom jazyku Python.
    Tejto súťaže sa premiérovo zúčastnilo aj 5 žiakov našej školy. Tešme sa spoločne z ich výsledkov: Miroslav Mažgut zo IV. B, Branislav Blažek z III. B a Patrik Kotúček zo IV. B sa umiestnili v prvej tridsiatke z viac ako 190 súťažiacich. V prvej tretine súťažiacich sa umiestnili aj naši dvaja odvážni druháci Karol Kostelanský z II. C a Michal Rádik z II. B.

   • Fyzikálna olympiáda

   • V stredu 12.5.2021 sa uskutočnilo krajské kolo Fyzikálnej olympiády. Naši žiaci sa umiestnili nasledovne:
     
    kategória B - Maximilián Maliar - 2.miesto
    kategória C - Šimon Húdek - 1.miesto
    kategória D - Marko Vríčan - 2.miesto
   • Matematická olympiáda, kategória C

   • Dňa 30.3. 2021 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády z matematiky - kategória C. Naši žiaci sa umiestnili na krásnych miestach:
    Peter Czimmermann I.B – 1. miesto
    Stanislav Barčák I.B – 10. miesto (úspešný riešiteľ)

   • Náboj

   • V piatok 23. apríla sa online uskutočnila matematická súťaž päťčlenných tímov Náboj, v ktorej si súčasne zmerali sily súťažiaci zo 6 európskych krajín. Našu školu reprezentovali štyri družstvá, dva juniorské a dva v seniorskej kategórii. Naše juniorské tímy zložené zo žiakov I. B a II. B dosiahli pekné výsledky, umiestnili sa v rámci Slovenska v prvej tretine súťažiacich, na 30. a 36. mieste.
    O tom, že súťaž nie je jednoduchá, no dáva priestor vlastnej vynaliezavosti a matematickej intuícii, sa môžete presvedčiť v zadaniach tohto ročníka.
    Ďakujem za účasť aj ostatným súťažiacim a prajem všetkým našim študentov veľa správnych výsledkov.
    Jana Pekárová

   • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

   • Dňa 12. 2. 2021 sa online formou uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu reprezentovali 2 žiaci, ktorí dosiahli výborné výsledky.
    V kategórii B sa Miroslav Böhme  (I. A) umiestnil na veľmi peknom 4. mieste.
    V kategórii A sa Alexandra Ondrušová (IV. C) umiestnila na 1. mieste.
    V celoslovenskom kole,
    ktoré sa konalo online 19. 4. 2021 sa stala Alexandra Ondrušová úspešnou riešiteľkou a umiestnila sa na 6. mieste.

   • English Essay Competition

   • Gratulujeme Alexandre Špánikovej zo IV.C k tretiemu miestu v kategórii B (tretiaci a štvrtáci) v celoslovenskej súťaži: English Essay Competition, ktorú každoročne organizuje LEAF Academy. Jej esej patrí medzi najlepšie z viac ako 100 esejí na celom Slovensku a bude zverejnená v časopise The Slovak Spectator. More words in the „native language“ of the competition: This year’s essay […]

   • Zaťažené na záťaž!

   • Fotografia Barbory Kyselovej (IV. D) s názvom „Smetný stromček“ sa dostala do užšieho výberu odbornej poroty a s vysokým počtom hlasov skončila na 2. mieste environmentálnej fotografickej súťaže Zaťažené na záťaž! Srdečne blahoželáme!

   • Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku

   • Dňa 8. 2. 2021 sa online formou uskutočnilo krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku. Našu školu reprezentovali 4 žiaci, ktorí dosiahli výborné výsledky. V kategórii A sa Metod Mieres (I. D) umiestnil na 2. mieste a Ema Štrbová (I. C) na 5. mieste. V kategórii B sa Jakub Grof (III. A) umiestnil na 2. mieste. ategóriu C vyhrala Kristína Bérešová (IV. D), ktorá už tretíkrát postupuje do celoslovenského kola.
    Súťažiacim blahoželáme a Kristíne prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole.

   • Olympiáda v anglickom jazyku

   • Dňa 23. 1. 2021 sa online formou uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, na ktorom mala zastúpenie aj naša škola. Jonáš Urbaník (I. C) získal v kategórii 2A 1. – 2. miesto a postúpil do krajského kola, Matej Majtaník (IV. B) sa umiestnil v kategórii 2B na 4. mieste.

   • ZENIT v programovaní – krajské kolo

   • V tomto ročníku súťaže ZENIT v programovaní našu školu reprezentovali Maximilián Maliar z III. B a Lukáš Maga zo IV. C. Dňa 26. novembra riešili online počas 4 hodín sériu náročných úloh z algoritmizácie a programovania.

    Obaja naši žiaci sa s týmito príkladmi statočne popasovali. Max skončil na 3. mieste v rámci Žilinského kraja, Lukáš na 10. mieste

   • iBobor – informatická súťaž

   • Juniori
    Michal Jánošík z II. B, Samuel Neslušan a Ján Ciesarik z I. B s počtom bodov 74,67 z 80 bodov sa umiestnili v 99. percentile súťažiacich.
    Seniori
    Maximilián Maliar z III. B s počtom bodov 69,34 z 80 bodov sa umiestnil v 99. percentile súťaže, v 95. percentile sa umiestnili Nikola Verbová z III. B, Matej Halama z III. A a Michal Ondrejka zo IV. A. Vďaka týmto výsledkom majú zaručené prijatie bez prijímacích skúšok napr. na bratislavskú FMFI UK.

   • Fyzikálny Náboj FKS 2020

   • V piatok 13. 11. 2020 sa počas vyučovania konala medzinárodná fyzikálna online súťaž Fyzikálny náboj FKS 2020, do ktorej sa zapojili stredoškoláci zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska a Ruska.
    Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení Šimon Húdek (II.B), Peter Czimmermann, Stanislav Barčák a Marko Vríčan (všetci I.B). Chlapci obsadili v medzinárodnej konkurencii 88 tímov v kategórii Junior pekné 30.miesto, resp. v rámci Slovenska 16. miesto.

   • Hviezdoslavov Kubín: krajské kolo

   • Blahoželáme Terke Ševčíkovej z III. A k 2. miestu v prednese umeleckej poézie a Jakubovi Grofovi z III. A k čestnému uznaniu v prednese umeleckej prózy na krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín v kategórii 4. Súťaž sa konala 24.septembra v Martine.

   • Najlepší bežec na Slovensku študuje na GVOZE

   • Počas prvých septembrových týždňov sa konali viaceré atletické preteky s celoslovenskou účasťou. Je nám cťou oznámiť, že náš žiak Ondrej Malek, študent tretieho ročníka, získal hneď dve zlaté medaily a stal sa majstrom Slovenska v behu na 2000 metrov cez prekážky i v behu na 3000 metrov. Ondrej dosahuje v tohtoročných dorasteneckých tabuľkách v behu tie najlepšie umiestnenia, k čomu iste prispieva jeho húževnatosť, poctivý tréning a množstvo skúseností v behu, ktoré ďalej cieľavedome rozvíja.
    Foto zverejnené so súhlasom Slávia ŽU.