• NAŠE ÚSPECHY

   • PythonCup

   • V apríli sa uskutočnila celoslovenská online súťaž Python Cup, ktorej cieľom je overiť si svoje programátorské schopnosti v programovacom jazyku Python.
    Tejto súťaže sa premiérovo zúčastnilo aj 5 žiakov našej školy. Tešme sa spoločne z ich výsledkov: Miroslav Mažgut zo IV. B, Branislav Blažek z III. B a Patrik Kotúček zo IV. B sa umiestnili v prvej tridsiatke z viac ako 190 súťažiacich. V prvej tretine súťažiacich sa umiestnili aj naši dvaja odvážni druháci Karol Kostelanský z II. C a Michal Rádik z II. B.

   • Fyzikálna olympiáda

   • V stredu 12.5.2021 sa uskutočnilo krajské kolo Fyzikálnej olympiády. Naši žiaci sa umiestnili nasledovne:
     
    kategória B - Maximilián Maliar - 2.miesto
    kategória C - Šimon Húdek - 1.miesto
    kategória D - Marko Vríčan - 2.miesto
   • Matematická olympiáda, kategória C

   • Dňa 30.3. 2021 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády z matematiky - kategória C. Naši žiaci sa umiestnili na krásnych miestach:
    Peter Czimmermann I.B – 1. miesto
    Stanislav Barčák I.B – 10. miesto (úspešný riešiteľ)

   • Náboj

   • V piatok 23. apríla sa online uskutočnila matematická súťaž päťčlenných tímov Náboj, v ktorej si súčasne zmerali sily súťažiaci zo 6 európskych krajín. Našu školu reprezentovali štyri družstvá, dva juniorské a dva v seniorskej kategórii. Naše juniorské tímy zložené zo žiakov I. B a II. B dosiahli pekné výsledky, umiestnili sa v rámci Slovenska v prvej tretine súťažiacich, na 30. a 36. mieste.
    O tom, že súťaž nie je jednoduchá, no dáva priestor vlastnej vynaliezavosti a matematickej intuícii, sa môžete presvedčiť v zadaniach tohto ročníka.
    Ďakujem za účasť aj ostatným súťažiacim a prajem všetkým našim študentov veľa správnych výsledkov.
    Jana Pekárová

   • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

   • Dňa 12. 2. 2021 sa online formou uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu reprezentovali 2 žiaci, ktorí dosiahli výborné výsledky.
    V kategórii B sa Miroslav Böhme  (I. A) umiestnil na veľmi peknom 4. mieste.
    V kategórii A sa Alexandra Ondrušová (IV. C) umiestnila na 1. mieste.
    V celoslovenskom kole,
    ktoré sa konalo online 19. 4. 2021 sa stala Alexandra Ondrušová úspešnou riešiteľkou a umiestnila sa na 6. mieste.

   • English Essay Competition

   • Gratulujeme Alexandre Špánikovej zo IV.C k tretiemu miestu v kategórii B (tretiaci a štvrtáci) v celoslovenskej súťaži: English Essay Competition, ktorú každoročne organizuje LEAF Academy. Jej esej patrí medzi najlepšie z viac ako 100 esejí na celom Slovensku a bude zverejnená v časopise The Slovak Spectator. More words in the „native language“ of the competition: This year’s essay […]

   • Zaťažené na záťaž!

   • Fotografia Barbory Kyselovej (IV. D) s názvom „Smetný stromček“ sa dostala do užšieho výberu odbornej poroty a s vysokým počtom hlasov skončila na 2. mieste environmentálnej fotografickej súťaže Zaťažené na záťaž! Srdečne blahoželáme!

   • Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku

   • Dňa 8. 2. 2021 sa online formou uskutočnilo krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku. Našu školu reprezentovali 4 žiaci, ktorí dosiahli výborné výsledky. V kategórii A sa Metod Mieres (I. D) umiestnil na 2. mieste a Ema Štrbová (I. C) na 5. mieste. V kategórii B sa Jakub Grof (III. A) umiestnil na 2. mieste. ategóriu C vyhrala Kristína Bérešová (IV. D), ktorá už tretíkrát postupuje do celoslovenského kola.
    Súťažiacim blahoželáme a Kristíne prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole.

   • Olympiáda v anglickom jazyku

   • Dňa 23. 1. 2021 sa online formou uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, na ktorom mala zastúpenie aj naša škola. Jonáš Urbaník (I. C) získal v kategórii 2A 1. – 2. miesto a postúpil do krajského kola, Matej Majtaník (IV. B) sa umiestnil v kategórii 2B na 4. mieste.

   • ZENIT v programovaní – krajské kolo

   • V tomto ročníku súťaže ZENIT v programovaní našu školu reprezentovali Maximilián Maliar z III. B a Lukáš Maga zo IV. C. Dňa 26. novembra riešili online počas 4 hodín sériu náročných úloh z algoritmizácie a programovania.

    Obaja naši žiaci sa s týmito príkladmi statočne popasovali. Max skončil na 3. mieste v rámci Žilinského kraja, Lukáš na 10. mieste

   • iBobor – informatická súťaž

   • Juniori
    Michal Jánošík z II. B, Samuel Neslušan a Ján Ciesarik z I. B s počtom bodov 74,67 z 80 bodov sa umiestnili v 99. percentile súťažiacich.
    Seniori
    Maximilián Maliar z III. B s počtom bodov 69,34 z 80 bodov sa umiestnil v 99. percentile súťaže, v 95. percentile sa umiestnili Nikola Verbová z III. B, Matej Halama z III. A a Michal Ondrejka zo IV. A. Vďaka týmto výsledkom majú zaručené prijatie bez prijímacích skúšok napr. na bratislavskú FMFI UK.

   • Fyzikálny Náboj FKS 2020

   • V piatok 13. 11. 2020 sa počas vyučovania konala medzinárodná fyzikálna online súťaž Fyzikálny náboj FKS 2020, do ktorej sa zapojili stredoškoláci zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska a Ruska.
    Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení Šimon Húdek (II.B), Peter Czimmermann, Stanislav Barčák a Marko Vríčan (všetci I.B). Chlapci obsadili v medzinárodnej konkurencii 88 tímov v kategórii Junior pekné 30.miesto, resp. v rámci Slovenska 16. miesto.

   • Hviezdoslavov Kubín: krajské kolo

   • Blahoželáme Terke Ševčíkovej z III. A k 2. miestu v prednese umeleckej poézie a Jakubovi Grofovi z III. A k čestnému uznaniu v prednese umeleckej prózy na krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín v kategórii 4. Súťaž sa konala 24.septembra v Martine.

   • Najlepší bežec na Slovensku študuje na GVOZE

   • Počas prvých septembrových týždňov sa konali viaceré atletické preteky s celoslovenskou účasťou. Je nám cťou oznámiť, že náš žiak Ondrej Malek, študent tretieho ročníka, získal hneď dve zlaté medaily a stal sa majstrom Slovenska v behu na 2000 metrov cez prekážky i v behu na 3000 metrov. Ondrej dosahuje v tohtoročných dorasteneckých tabuľkách v behu tie najlepšie umiestnenia, k čomu iste prispieva jeho húževnatosť, poctivý tréning a množstvo skúseností v behu, ktoré ďalej cieľavedome rozvíja.
    Foto zverejnené so súhlasom Slávia ŽU.