•  Od 17.1.2022 varíme teplé obedy aj pre žiakov. Výdaj obedov bude podľa harmonogramu:

    11.30 - 13.00 hod. GVOZA
    12.30 - 13.00 hod. SŠUP
    13.00 - 13.30 hod. Konzervatórium, Jazyková škola
    13.30 - 14.00 hod. GVOZA, Obchodná akadémia
    14.00 - 14.45 hod. SPŠ stavebná, GVOZA