• GVOZA žije divadlom
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Oslávili sme storočnicu
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Aj na GVOZE je čistota pol života
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto sa zabávame
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto spoznávame
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto sa učíme
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto súťažíme
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto víťazíme
   • Vzdelanie dáva krídla
  • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

    • Olympiáda v španielskom jazyku
     • Olympiáda v španielskom jazyku

     • Dňa 24. 11. 2021 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v španielskom jazyku v kategórii A.
      Výsledky:

      1. miesto Linda Sára Šmilňáková (II.C)
      2. miesto Metod Mieres (II.D)
      3. miesto Marek Zavadzan (II.C)


      Víťazom gratulujeme!

     • ZENIT alebo k horizontom programovania

     • Dňa 25. novembra sa online uskutočnilo krajské kolo celoslovenskej súťaže ZENIT v programovaní. Našu školu vynikajúcim spôsobom reprezentovali traja žiaci: Maximilián Maliar a Branislav Blažek zo IV. B a Karol Kostelanský z III. C. Naši žiaci dosiahli výborné umiestnenia: Max sa stal víťazom krajského kola, Braňo sa umiestnil na skvelom 3. mieste a Karol, ktorý sa súťaže zúčastnil prvýkrát, skončil na 9. mieste z 25 súťažiacich Žilinského samosprávneho kraja. Ďakujeme našej programátorskej reprezentácii za tieto výsledky.
      Jana Pekárová

    • Záložka do knihy spája slovenské školy
     • Záložka do knihy spája slovenské školy

     • V mesiaci október sa 49 žiakov našej školy zapojilo do 10.ročníka celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenská školy, ktorý vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. Tohtoročnou témou sme si pripomenuli  100. výročie úmrtia P. O. Hviezdoslava a 70. výročie úmrtia B. S. Timravy.

      Naši žiaci tak vyrobili záložky ľubovoľnou technikou, rozmanitých tvarov a rôznych veľkostí. Partnerskou školou sa v tomto školskom roku stalo Gymnázium vo Vrábľoch, s ktorým sme si záložky navzájom vymenili.

    • Návšteva múzea židovskej kultúry
     • Návšteva múzea židovskej kultúry

     • Dňa 18. 11. 2021 sa žiaci spoločensko-vedného seminára 4. ročníka zúčastnili prehliadky Múzea židovskej kultúry, ktoré sa nachádza v budove malej ortodoxnej synagógy na ulici Daniela Dlabača v Žiline. Výstavná sieň je od samotnej modlitebne tajuplne oddelená drevenou mrežou, cez ktorú môže návštevník vidieť modlitebňu ako židovské ženy v minulosti. V ženskej časti je inštalovaná bohatá expozícia judaík. V samotnej modlitebni sme si vypočuli prednášku pani Ševčíkovej, vďaka ktorej sme získali povedomie o histórii, tradíciách a spôsobe života židov aj kresťanov v našom okolí.


      Ďakujeme za pútavé príbehy a ochotu odpovedať na všetky naše zvedavé otázky.

  • Nedeľa 27. 11. 2022
  • Partneri