• GVOZA žije divadlom
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Oslávili sme storočnicu
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Aj na GVOZE je čistota pol života
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto sa zabávame
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto spoznávame
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto sa učíme
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto súťažíme
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto víťazíme
   • Vzdelanie dáva krídla
  • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

     • Roots & Shoots na našom Gymnáziu

     • Tak a sme tu! Dovoľte nám predstaviť sa - sme skupina mladých ľudí, ktorá sa rozhodla zapojiť do medzinárodného projektu Roots & Shoots.
      O čo nám vlastne ide? Hlavnou podstatou celého projektu je podnecovať záujem mladých ľudí o  problémy svojho okolia. Presne o toto máme záujem! Chceli by sme niečo v našom okolí zmeniť k lepšiemu. Náš tím čaká veľa práce a výziev, ale dúfame, že výsledok bude stáť za to. O našom projekte, úlohách a zámeroch vás budeme pravidelne informovať - držte nám palce!
      Vás školský tím Roots & Shoots 😊

    • iBobor nielen v našej škole
     • iBobor nielen v našej škole

     • V tomto mesiaci sa uskutočnila celoslovenská online súťaž iBobor, súťaž so zameraním na informatické koncepty a  riešenie problémov pomocou počítačových programov. Po prvýkrát prebehla priamo cez platformu Edupage. Dovedna v nej súťažilo 102 813 súťažiacich, v stredoškolských kategóriách 10 500 prvákov a druhákov a 5 516 tretiakov a štvrtákov.
      Našu školu reprezentovalo 64 súťažiacich a úspešnými riešiteľmi sa stala polovica z nich.

      V kategórii Junior si najlepšie počínali:
      Stanislav Barčák z II. B, ktorý sa celkovo umiestnil na 42. - 67. mieste a predbehol 99,36 % ostatných súťažiacich,
      Matej Mečár z II. B, ktorý s umiestnením na 72. - 93. mieste predbehol 99,11 % súťažiacich
      a Tamara Balvín z I. B a Ján Kováč z II. B, ktorí sa s rovnakým bodovým ziskom umiestnili na 420. - 456. mieste a predbehli 95,66 % súťažiacich.

      V kategórii Senior dosiahli najlepšie výsledky:
      Martin Tarhaj zo IV. B s celkovým umiestnením na 38. - 54. miestom, ktorý prekonal 99,02 % súťažiacich,
      Nikola Verbová zo IV. B s celkovým umiestnením na 108. - 135. mieste, ktorá prekonala 97,55 % súťažiacich,
      a Matej Halama zo IV. A s celkovým umiestnením na 187. - 239. mieste a bodovým ziskom lepším ako 95,67 % súťažiacich.

      Blahoželáme aj ostatným úspešným riešiteľom našej školy.
      Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich odvahu a otvorenosť pre získanie nových skúseností.
      Jana Pekárová

     • Who is the Best in English?

     • 26. 11. 2021 sa rozhodlo, kto je najlepší angličtinár na škole. Štrnásti študenti, ktorí sa zapojili do medzinárodnej súťaže Best in English, zistili svoju úroveň používania anglického jazyka v oblasti čítania s porozumením, počúvania a používanie jazyka v praxi. Okrem nich súťažilo ďalších približne 15 000 študentov z 20 krajín na svete. Najlepšou zo všetkých na našej škole je Alica Seidlová zo IV.B.
      Výsledková listina:

      1. miesto Alica Seidlová IV.B (114 bodov)
      2. miesto Samuel Černák IV.B (110,5 bodov)
      3. miesto Laura Moravčíková IV. A (109, 5 bodov)

      Všetkým zúčastneným ďakujeme a uvidíme, aké dosiahneme hodnotenie v rámci škôl, keďže do súťaže sa zapojilo približne 600 škôl z rôznych krajín.
      Mgr. Jana Machynová

     • Juvenes Translatores (mladí prekladatelia)

     • 25. 11. 2021 sa naša škola zapojila do národného kola Juvenes Translatores, v ktorom súťažili mladí prekladatelia z celého Slovenska. Z našej školy sa súťaže v preklade z anglického do slovenského jazyka zúčastnili traja študenti zo IV. B - Alica Seidlová, Matej Šanta a Samuel Černák.
      Ich preklady bude posudzovať komisia zložená zo zástupcov slovenského odboru Generálneho riaditeľstva pre preklad. Pätnásť najlepších prekladateľov z celého Slovenska bude mať možnosť zúčastniť sa na Juvenes Translatores Academy, ktorú zorganizuje kancelária Generálneho riaditeľstva pre preklad v marci 2022.
      Držíme im palce.
      Mgr. Jana Machynová

  • Nedeľa 27. 11. 2022
  • Partneri