• GVOZA žije divadlom
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Oslávili sme storočnicu
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Aj na GVOZE je čistota pol života
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto sa zabávame
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto spoznávame
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto sa učíme
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto súťažíme
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto víťazíme
   • Vzdelanie dáva krídla
  • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

     • Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu vtáčiu búdku

     • Milí spolužiaci, veľmi pekne vám všetkým ďakujeme za zapojenie sa do našej súťaže – spoločne sa nám podarilo vyrobiť a vyzbierať veľa búdok a kŕmidiel, ktoré v blízkej dobe rozmiestnime v okolí školy  a v centre mesta.
      A k vyhodnoteniu našej súťaže – vybrať len 3 miesta bolo pre nás pomerne náročné, nakoniec sme zohľadnili najmä funkčnosť a praktickosť búdok. Prvé tri miesta obsadili - Bianka Janíčková, Radka Tomaníková a Martin Kavacký. Víťazom srdečne blahoželáme a čoskoro sa ozveme s ďalšími novinkami.

       Vás školský tím Roots and Shoots :)

    • ENVIRONMENTÁLNY WORKSHOP
     • ENVIRONMENTÁLNY WORKSHOP

     • V stredu 23.2.2022 sa na našej škole uskutočnil environmentálny workshop na tému „Územná ochrana, Druhová ochrana, Stráž prírody“, ktorý organizovala Žilinská univerzita. Počas neho žiaci analyzovali fotografický materiál, rozoberali rôzne modelové situácie z oblasti ochrany prírody...  Využili pritom svoje znalosti z geografie Slovenska, biológie a environmentálnej výchovy. A ako sa to našim žiakom páčilo?

      Slovami žiačky III.A:
      „Vďaka dnešnému workshopu som sa mohla dozvedieť o rôznych chránených oblastiach na Slovensku a o ich zákonoch. Naučila som sa veľa vecí o prírode, ktoré som predtým nevedela. Páčili sa mi hlavne aktivity a tímové práce, v ktorých sme sa spoločne zamýšľali.“
      Ďakujeme za zaujímavo strávené štyri hodiny.
      MK

     • Medzinárodná hodina s Pythonom

     • Práve v týchto dňoch končí záverečným vyhodnotením francúzsko-slovenský projekt Hour of Python, ktorý prebiehal na hodinách informatiky v triedach II. A a II. B počas výučby programovania v prvom polroku. 30 žiakov týchto tried v rámci vyučovania využilo programovací jazyk Python na tvorbu zaujímavého grafického loga, spoločne vytvorili tutoriál na zvládnutie modulu tkinter pre svojich eTwinningových partnerov - študentov z Lycée Saint-Cricq vo francúzskom meste Pau. Práve prostredníctvom prác francúzskych študentov sa zoznámili
      s novým modulom turtle, navrhovali pre nich nové výzvy - jednoduchšie i zložitejšie obrázky a sami sa naopak stali ich riešiteľmi. Projektové aktivity vyzdvihla v novembri aj národná kancelária projektu eTwinning na svojej stránke.

      Projekt hodnotili pozitívne aj naši žiaci:

      Marek, II. A: "Projekt eTwinning bol určite zaujímavý vďaka vzájomnej spolupráci medzi účastníkmi (prinieslo to do "sveta" hodín informatiky nové svetlo a skúsenosti) a obohacujúci vďaka novým poznatkom, vzájomnej spolupráci a rozvoju rôznych kreatívnych nápadov.

      Eliška, II. A: "Pre mňa bol tento projekt celkom zaujímavý lebo sme sa dozvedeli a videli ako pracujú a učia sa žiaci aj z iných kútov sveta. Dozvedela a naučila som sa niečo z nových oblastí ktoré som predtým nepoznala."

      Barborka, II. B: "Naučili sme sa robiť v korytnačkách, komunikovať s rovesníkmi z cudzej krajiny."

      Eliška, II. A: "Projekt eTwinnig bol oživením, lebo toto na bežných hodinách nerobíme, ale videli sme tiež, ako to vyzerá na škole v zahraničí. Užitočný bol v tom, že sme si vymieňali zručnosti a vymýšľali zadania. "

      Ďakujem svojim študentom za aktívnu spoluprácu na Hodine s Pythonom. A tiež svojmu francúzskemu kolegovi Jean-Noël Pédeutourovi za realizáciu tohto, pre mňa originálneho projektu.

      Jana Pekárová

    • Roots & Shoots
     • Roots & Shoots

     • V rámci nášho projektu Roots & Shoots sa hlásime s prvými zrealizovanými úlohami. Dovoľte nám podeliť sa s vami s našou doterajšou činnosťou.
      V priebehu niekoľkých týždňov sme intenzívne pracovali a z našej vytvorenej skupiny žiakov sa postupne vyformoval výborne fungujúci tím. Na základe zrealizovanej ankety v okolí školy sme si zvolili aj ústrednú tému nášho projektu: Úbytok vtáctva v mestách.
      Aktuálne pracujeme na tom, čo by sme chceli dosiahnuť a stanovujeme si čiastkové ciele. Jedným z našich zámerov je zlepšiť podmienky pre vtáky hniezdiace v areáli a okolí našej školy. Preto sa chceme obrátiť aj na vás, milí spolužiaci! Pomôcť nám môžete veľmi jednoducho – zapojením sa do práve vyhlásenej súťaže: Súťaž o najkrajšiu vtáčiu búdku. Záujemcovia o účasť v súťaži môžu priniesť svoj výtvor do 28. januára (Mgr. Lucii Bronerskej, Mgr. Daniele Kontríkovej). Naši pomocníci budú sladko odmenení!

  • Nedeľa 27. 11. 2022
  • Partneri