• GVOZA žije divadlom
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Oslávili sme storočnicu
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Aj na GVOZE je čistota pol života
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto sa zabávame
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto spoznávame
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto sa učíme
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto súťažíme
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto víťazíme
   • Vzdelanie dáva krídla
  • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

     • Veľkonočný turnaj vo volejbale zmiešaných družstiev 2022.

     • Po dvojročnej prestávke spôsobenej „pandemickou“ situáciou sme opäť zorganizovali tradičný turnaj zmiešaných družstiev vo volejbale. Nesmierne nás teší, že družstvo postavila každá trieda školy. Turnaja sa teda zúčastnilo 16 žiackych družstiev a tím profesorov. Podmienku účasti družstva na turnaji bolo vymyslieť jeho originálny názov a tak sa zišli tímy ako: Tak nabudúce, Geissenovci, Imagine monkeys, Malcho Group, Boseho-Einsteinove kondenzáty, Romana a kamaráti, Patkaňe a pod.
      Družstvá boli rozdelené do štyroch základných skupín, kde odohrali zápasy „každý s každým“. Dve víťazné družstvá z každej skupiny vytvorili dve semifinálové skupiny, kde podobne odohratým spôsobom ostala nakoniec finálová štvorka: Gumkáči zo IV.B, Ofélie zo IV.A, Hlasákovci zo IV.D a Chábri z III.C. Po naozaj skvelých výkonoch a urputných bojoch nakoniec zišiel víťaz. A tým sa stalo družstvo Hlasákovci zo IV.D. GRATULUJEME !
      Veľké ĎAKUJEME patrí hráčom, rozhodcom, pomocníkom a samozrejme obecenstvu, ktoré vytvorilo  úžasnú atmosféru. Štvrtákom prajeme úspešnú maturitu, prijímacie skúšky a veľa spokojnosti v živote. A na ostatných sa tešíme znovu pri športe pod vysokou sieťou, ale dúfame, že už v pôvodnom termíne, v ktorom sa tento turnaj hral dlhé roky ako Vianočný turnaj, teda už v decembri 2022.                                                                                                             

      ©organizačný tím

     • GVOBoj

     • Po dlhšej pauze sa konečne tento rok konalo jarné kolo GVOboju. Na starosti sme ho mali my - trieda II.B. Napriek počiatočnýcm prekážkam, sa nám ho nakoniec podarilo uskutočniť prezenčne. Vytvorili sme vyše sedemdesiat rôznych úloh.

      Na súťaž prišlo 31 tímov zo základných škôl Žilinského kraja. Aj keď sa všetci snažili, na víťazné priečky sa dostali len štyria najlepší.
      Doslova zemiakovú medailu si domov odniesli Matematici zo ZŠ a MŠ P.V. Roviniaka.
      Na bronzovej priečke sa umiestnil tím Gvarza A z Gymnázia Varšavská cesta.
      Strieborná medaila sa ušla tímu Ľavouhlý trojuholník z Gymnázia sv. Františka z Assisi.
      A ultimátnymi víťazmi, ktorí si domov odniesli zlato, bol tím Logic Team z Dolnej Tižiny.
      Veríme, že si matematikcký deň súťažiaci užili čo najviac. Tešíme sa na ďalšie kolo a dúfame, že sa stretneme ešte vo väčšom počte.

      II.B

     • Si zvedavý, aká veľká je tvoja ekologická stopa?

     • Jej výpočet trvá len 3 minúty, ktoré môžu zmeniť tvoj pohľad na Zem a tvoje zmýšľanie. Zapoj sa teda aj ty a skús si pri príležitosti Dňa Zeme (22.4.) odmerať veľkosť vlastnej ekologickej stopy. Či už sám alebo na hodine biológie, na stránke www.ekostopa.sk.

      M. Knutelská (environmentálny koordinátor)

      Práce Zuzky Janekovej (IV.C) a Soorin Shin (III.A) nás tento rok reprezentovali v medzinárodnej súťaži umeleckej tvorivosti deti a mládeže „Zelený svet“ s témou „Lokálnosť je naša budúcnosť“.

     • Novinky v projekte Roots and Shoots:

     • Môžeme sa spoločne tešiť - podarilo sa nám úspešne obhájiť projektový zámer našej školy, na ktorom sme intenzívne pracovali od októbra. Tu je niekoľko informácií, s ktorými vás chceme oboznámiť 😊 :

      KRÁTKODOBÉ CIELE:

      • zhotoviť a rozmiestniť vtáčie búdky pre rôzne druhy vtákov, ktoré na základe pozorovania identifikujeme v centre mesta Žilina,
      • pripraviť materiál vo forme prezentácie o jednotlivých vtáčích zástupcoch, ktorý bude dostupný pre verejnosť (stránka školy, školský Facebook, školský Instagram),
      • pripraviť a vyhotoviť informačno-náučnú tabuľu s fotografiami jednotlivých druhov vtákov, ktorá bude dostupná pre verejnosť.

      DLHODOBÉ CIELE:

      • naším cieľom je zlepšiť hniezdne podmienky pre voľne žijúce vtáctvo v okolí našej školy a v centre mesta Žilina.

      Prínos nášho projektu:

      Náš projekt predstavuje prínos najmä v environmentálnej oblasti. Chceli by sme prostredníctvom našej činnosti pomôcť populácii voľne žijúcich vtákov v centre mesta Žilina a vyhnúť sa tak trendu, keď miznú vtáčie druhy, ktoré boli donedávna hojné. Súčasne chceme zvýšiť povedomie verejnosti o jednotlivých druhoch vtákov nášho mesta, a to prostredníctvom nami vytvorených materiálov (prezentácia, náučná tabuľa).

      Tak sa teda púšťame do finálnej a akčnej časti projektu! Budeme veľmi radi, ak sa k nám pridáte. 😊

  • Nedeľa 27. 11. 2022
  • Partneri