• GVOZA žije divadlom
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Oslávili sme storočnicu
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Aj na GVOZE je čistota pol života
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto sa zabávame
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto spoznávame
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto sa učíme
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto súťažíme
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto víťazíme
   • Vzdelanie dáva krídla
  • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

     • Úspešný šachový turnaj

     • Šachový klub Mladosť Žilina zorganizoval v nedeľu 11. septembra 2022 v Novej Synagóge šachový turnaj pod názvom Žilinský šachový festival. Jeho cieľom bolo spopularizovať šach medzi deťmi a mládežou.

      Turnaj pozostával zo 7 kôl v RAPID šachu a zúčastnilo sa ho 60 hráčov v kategóriách mladších a starších žiakov.

      Našu školu reprezentovali traja žiaci, ktorí sa umiestnili v popredí výsledkovej listiny.

      1. miesto - Martin Klimek - II.D

      3. miesto - Šimon Devera - III.B

      9. miesto - Milan Bodzan - IV.B

      Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v nasledujúcich turnajoch :)

     • Bádam ja, bádaš ty ... stretneme sa na Dni objavov!

     • V dňoch 23. – 24. júna 2022 k žiakom v našej škole pribudla takmer tridsiatka nádejných prírodovedcov zo ZŠ s MŠ, Dolná Trnovská a Cirkevnej základnej školy Romualda Zaymusa v  Žiline. Na podujatí s názvom Deň objavov sa zoznámili s viacerými významnými vynálezmi, ktoré ovplyvňujú každodenný život modernej spoločnosti. V chemickom laboratóriu skúmali javy z oblasti elektrochémie, elektrolýzu vody, bližšie spoznali Beketov rad napätia kovov, v menších skupinách uskutočnili viacero sérii chemických pokusov, dokonca aj malý bezpečný výbuch. V robotickej dielni zase dôkladne preskúmali na micro:bitoch a LEGO robotoch princíp vnímania prostredia pomocou senzorov, vyskúšali si vlastné meranie vlastností prostredia a napokon programovanie reakcie robotického zariadenia pomocou LED pásika.

      Pri všetkých aktivitách v laboratóriu i dielni spolupracovali žiaci základnej školy s približne desiatkou žiakov z I. B, II. B a II. D triedy. Tím našich žiakov preukázal veľký zápal pre vedu, schopnosť tímovej práce i podpory mladších žiakov, za čo im patrí veľká vďaka nás, organizátoriek projektu.

      Popri odpovedi na otázku, ako spolu súvisia žabie stehienka a mobilný telefón, si žiaci oboch základných škôl odniesli domov viacero nových zážitkov, poznatkov a hádam aj väčšej motivácie venovať sa ďalej bádaniu a hľadaniu odpovedí v oblasti prírodných vied či informatiky.   

      Podujatie Deň objavov je súčasťou širšieho projektu Bádam ja, bádaš ty, ktorého cieľom je rozšíriť vzdelávanie v oblasti chémie a informatiky o bádateľské aktivity. Škola vďaka tomuto projektu získava nové pomôcky pre vyučovanie týchto predmetov. Žiaci našej školy zase môžu zažiť vyučovanie obohatené o atraktívny, kolaboratívny aspekt so zameraním na získanie praktických skúseností
      s chemickými pokusmi či robotikou.

      Projekt Bádam ja, bádaš ty realizujeme s finančnou podporou Mesta Žilina.

      D. Valušiaková a J. Pekárová

     • Bodka za školským rokom

     • Koniec školského roka klope na dvere a aj školský parlament v piatok 24.6. v príjemnej a neformálnej atmosfére na svojom poslednom zasadnutí  zhodnotil svoju činnosť.  Ďakujeme za podporu a prajeme krásne dva mesiace oddychu.

     • Lietajúce taxíky - sny alebo realita?

     • Nejedno veľkomesto súčasnosti sa musí boriť s problémom predchádzania vzniku dopravnej zápchy. Jednou z alternatív riešenia plynulosti cestnej premávky sú lietajúce autá. Ide o sci-fi? Dnes, keď niektoré kuriérske spoločnosti v zahraničí používajú drony na doručenie malých zásielok na krátke vzdialenosti, ide o aktuálnu otázku. V utorok 26. apríla ju našim žiakom predstavila Veronika Paulovičová, študentka bilingválneho gymnázia, spolu s vlastným prototypom riešenia kolíznych situácií. Po intenzívnej diskusii si naši žiaci v skupinách vyskúšali programovanie a ovládanie dronov v jazyku Python. Telocvičňa sa naplnila saltami, tentokrát nezvyčajne saltami dronov a smiechom zúčastnených.
      Ďakujem Veronike za pútavé sprostredkovanie témy.

      Jana Pekárová

  • Nedeľa 27. 11. 2022
  • Partneri