• GVOZA žije divadlom
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Oslávili sme storočnicu
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Aj na GVOZE je čistota pol života
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto sa zabávame
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto spoznávame
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto sa učíme
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto súťažíme
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto víťazíme
   • Vzdelanie dáva krídla
 • Informácie pre uchádzačov o štúdium

  Výsledková listina prijímacieho konania

  • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

    • Školské kolo geografickej olympiády
     • Školské kolo geografickej olympiády

     • Dňa 18.2.2022 sa konalo školské kolo geografickej olympiády online formou, ktoré organizovala IUVENTA. Z viac ako 3 600 žiakov z celého Slovenska bolo 38 z našej školy. 31 našich žiakov postúpilo do krajského kola. Žiaci Samuel Neslušan (II.B), Marko Vríčan (II.B) a Martin Bodorík (III.B) sa umiestnili v prvej stovke najlepších riešiteľov.

      Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole!

    • Matematická olympiáda – školské kolo – kategória B, C
     • Matematická olympiáda – školské kolo – kategória B, C

     • Dňa 25.1. 2022 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z matematiky – kategória B a C.

      V kategórii B sa zúčastnili dvaja žiaci (úspešní riešitelia)

      Peter Czimmermann  2.B  - 18 bodov
      Stanislav Barčák 2.B  - 12 bodov

      V kategórii C sa zúčastnili siedmi žiaci (úspešní riešitelia)

      Filo Adam  1.B – 12 bodov
      Balvín Tamara   1.B – 18 bodov
      Gaňa Tomáš - 1.B – 17 bodov
      Kubjatko Samuel -1.B  – 12 bodov
      Vyletel Anton  1.B – 12 bodov
      Pintrava Martin   1.B – 18 bodov
      Baránek Damián  1.B – 12 bodov         

      Všetkým srdečne gratulujeme.

    • Skvelý úspech našich žiakov na krajskom kole Olympiády v španielskom jazyku
     • Skvelý úspech našich žiakov na krajskom kole Olympiády v španielskom jazyku

     • Dňa 7.2.2022 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku online formou. Našu školu reprezentovali 2 žiaci, ktorí dosiahli výborné výsledky v kategórii A.

      Linda Sára Šmilňáková (II.C) vyhrala a postupuje do celoslovenského kola.

      Metod Mieres (II.D) sa umiestnil na 3. mieste.

      Súťažiacim blahoželáme a Linde prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole.

    • Matematická olympiáda, kategória A
     • Matematická olympiáda, kategória A

     • Dňa 11.1.2022 sa uskutočnilo krajské kolo Matematickej olympiády, kat.A.
      Celkovo sa zúčastnilo 22 súťažiacich, našu školu reprezentovali dvaja žiaci. Obaja sú úspešnými riešiteľmi a obsadili:
      5. miesto - Peter Czimmermann, II.B
      7. miesto - Maximilián Maliar, IV.B.

      Súťažiacim blahoželáme.

    • Dokážete kriticky myslieť? A nemyslíme tým kritizovať :)
     • Dokážete kriticky myslieť? A nemyslíme tým kritizovať :)

     • 29 žiakov z našej školy sa to pokúsilo zistiť 15. 12. 2021, keď sa zapojili do Olympiády kritického myslenia. Súťaž bola organizovaná online formou Slovenskou debatnou asociáciou a zúčastnilo sa jej približne 1000 žiakov z celého Slovenska.
      Najúspešnejší riešitelia z GVOZY:

      1. kategória

      Samuel Neslušan z II.B 40. miesto z 531
      Vladimír Konečný z II.C 56. miesto z 531
      Martin Malcho z II.C 60. miesto z 531

      2. kategória

      Martin Bodorík z III.B 13. miesto z 557
      Marek Galia zo IV.B 29. miesto z 557
      Maximilián Maliar zo IV.B 73. miesto z 557

      Ďakujeme žiakom, ktorí prvýkrát vyskúšali svoje schopnosti a nazbierali skúsenosti aj v takomto type súťaže. Tí, ktorí by sa chceli zlepšovať v kritickom myslení a argumentácii, pozývame napríklad do debatného klubu na GVOZE, ktorý vedie žiačka IV.B Saška Klučková.

    • Oznam zo školskej jedálne
     • Oznam zo školskej jedálne

     • Od 17.1.2022 varíme teplé obedy aj pre žiakov, nakoľko suché balíčky mnohým nevyhovujú. Variť budeme dve jedlá, stravník si objedná jedlo, ktoré mu vyhovuje. Po dohode s dotknutými školami sme stanovili časový plán výdaja obedov, ktorý musí každá škola dodržiavať. Stoly budú označené podľa škôl, zvlášť pre zamestnancov. Pri každom stole môžu sedieť maximálne 2 osoby, pri dodržaní všetkých ostatných hygienických predpisov. Prosíme stravníkov, aby sa zbytočne nezdržiavali v jedálni a po konzumácii jedla jedáleň opustili.
      Výdaj obedov bude podľa harmonogramu:

      11.30 - 13.00 hod. GVOZA
      12.30 - 13.00 hod. SŠUP
      13.00 - 13.30 hod. Konzervatórium, Jazyková škola
      13.30 - 14.00 hod. GVOZA, Obchodná akadémia
      14.00 - 14.45 hod. SPŠ stavebná, GVOZA

      Lýdia Brezániová, vedúca ŠJ

    • Matematická olympiáda, kat. A
     • Matematická olympiáda, kat. A

     • Dňa 7.decembra 2021 sa uskutočnilo školské kolo Matematickej olympiády, kategórie A. Súťaže sa zúčastnilo 6 žiakov (z tried II.B, III.B a IV.B).
      Poradie:

      1. miesto - Peter Cimmermann, II.B - úspešný riešiteľ
      2. miesto - Maximilián Maliar, IV.B
      3. miesto - Šimon Hudek, III.B

      Všetkým zúčastneným blahoželáme a postupujúcim - Peťovi Czimmermannovi a Maximiliánovi Maliarovi držíme palce v krajskom kole.
      Silvia Ftorková

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Dňa 10. 12. 2021 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry online formou. V kategórii B (1. a 2. ročník) súťažilo 22 žiakov, v kategórii  A (3. a 4. ročník) súťažili 12 žiaci.
      Víťazi:
      Kategória B:

      1. Tomáš Mravec, I.A
      2. Linda Sára Šmilňáková, II.C
      3. – 4. Nina Isteníková, I.D, Marek Zavadzan, II.C

      Kategória A:

      1. Marcela Bučková, III.A
      2. Veronika Hanulíková, IV.B
      3. Tereza Mišútová, III.B

      Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia v ďalších kolách.  

      J. Medovarská a G. Sklenárová

    • Roots & Shoots
     • Roots & Shoots

     • V rámci nášho projektu Roots & Shoots sa hlásime s prvými zrealizovanými úlohami. Dovoľte nám podeliť sa s vami s našou doterajšou činnosťou.
      V priebehu niekoľkých týždňov sme intenzívne pracovali a z našej vytvorenej skupiny žiakov sa postupne vyformoval výborne fungujúci tím. Na základe zrealizovanej ankety v okolí školy sme si zvolili aj ústrednú tému nášho projektu: Úbytok vtáctva v mestách.
      Aktuálne pracujeme na tom, čo by sme chceli dosiahnuť a stanovujeme si čiastkové ciele. Jedným z našich zámerov je zlepšiť podmienky pre vtáky hniezdiace v areáli a okolí našej školy. Preto sa chceme obrátiť aj na vás, milí spolužiaci! Pomôcť nám môžete veľmi jednoducho – zapojením sa do práve vyhlásenej súťaže: Súťaž o najkrajšiu vtáčiu búdku. Záujemcovia o účasť v súťaži môžu priniesť svoj výtvor do 28. januára (Mgr. Lucii Bronerskej, Mgr. Daniele Kontríkovej). Naši pomocníci budú sladko odmenení!

    • Internetová matematická olympiáda
     • Internetová matematická olympiáda

     • Podľa zavedenej tradície sa posledný novembrový utorok (tohto roku to vyšlo na 30.11.2021 konal 14. ročník Internetovej matematickej olympiády, ktorú organizuje Ústav matematiky na Fakulte strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brne. Ide o tímovú súťaž žiakov stredných škôl Česka a Slovenska. Tímy sú tvorené 7 žiakmi jednej školy. Celá komunikácia medzi organizátormi, kapitánom družstva a garantom (učiteľom) prebieha cez internet. Na súťaži tento rok našu školu reprezentovalo družstvo v zložení Stanislav Barčák, Peter Czimmermann, Marko Vríčan, Nina Nagyová, Šimon Devera, Zuzana Gintnerová a Samuel Neslušan. Súťažiaci riešili 10 rozmanitých matematických úloh rôznej náročnosti. Napriek náročným úlohám, zvládnutie ktorých niekedy vyžaduje aj niektoré rozširujúce partie matematiky, sa naši druháci medzi silnou konkurenciou nestratili a obsadili 45. miesto spomedzi 190 zúčastnených tímov. (LK)

     • Školské kolo Olympiády v ruskom jazyku

     • Dňa 14. 12. 2021 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v ruskom jazyku v kategórii B2 online formou.

      Súťažiaci si preverili svoje znalosti v rôznych typoch úloh zameraných na počúvanie a čítanie textu s porozumením, znalosti z kulturológie a jazykové zručnosti v dialógu a rozprávaní.

      Víťazi:

      1. miesto: Tatiana Muráňová (III.A)
      2. miesto: Tamara Ľorková (III.A)
      3. miesto: Nelli Horváthová (III.B)

      Tatiane Muráňovej srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia v ďalších kolách.
      J. Samolová a J. Medovarská

    • Úspechy našich šachistov
     • Úspechy našich šachistov

     • V stredu 8. 12. 2021 sa uskutočnili Majstrovstvá Žilinského kraja študentov a študentiek SŠ v ONLINE šachu 2021.
      Zo 43 hráčov bola po 7 kolách najlepšia zo všetkých naša prváčka Lucia Ševčíková z I.B.
      V celkovom poradí sa na 4. mieste umiestnil Šimon Devera z II.B (3. miesto spomedzi chlapcov), na 5. mieste Dominika Tomčíková zo IV.B (2. miesto spomedzi dievčat) a na 7. mieste spomedzi chlapcov bol Karol Kostelanský z III.C. Vynikajúco nás reprezentovali aj Martin Klimek z I.D, Stanislav Slivoň z II.A a Milan Bodzan z III.B.
      Našim skvelým šachistom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v nasledujúcich turnajoch.

     • Roots & Shoots na našom Gymnáziu

     • Tak a sme tu! Dovoľte nám predstaviť sa - sme skupina mladých ľudí, ktorá sa rozhodla zapojiť do medzinárodného projektu Roots & Shoots.
      O čo nám vlastne ide? Hlavnou podstatou celého projektu je podnecovať záujem mladých ľudí o  problémy svojho okolia. Presne o toto máme záujem! Chceli by sme niečo v našom okolí zmeniť k lepšiemu. Náš tím čaká veľa práce a výziev, ale dúfame, že výsledok bude stáť za to. O našom projekte, úlohách a zámeroch vás budeme pravidelne informovať - držte nám palce!
      Vás školský tím Roots & Shoots 😊

    • Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku
     • Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 11. 11. 2021 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku v kategóriách 2A a 2B – ústna časť a 26. 11. 2021 sa konala písomná časť online.
      Z kategórie 2B postúpil do okresného kola žiak Miroslav Hanuliak z III.A.

    • iBobor nielen v našej škole
     • iBobor nielen v našej škole

     • V tomto mesiaci sa uskutočnila celoslovenská online súťaž iBobor, súťaž so zameraním na informatické koncepty a  riešenie problémov pomocou počítačových programov. Po prvýkrát prebehla priamo cez platformu Edupage. Dovedna v nej súťažilo 102 813 súťažiacich, v stredoškolských kategóriách 10 500 prvákov a druhákov a 5 516 tretiakov a štvrtákov.
      Našu školu reprezentovalo 64 súťažiacich a úspešnými riešiteľmi sa stala polovica z nich.

      V kategórii Junior si najlepšie počínali:
      Stanislav Barčák z II. B, ktorý sa celkovo umiestnil na 42. - 67. mieste a predbehol 99,36 % ostatných súťažiacich,
      Matej Mečár z II. B, ktorý s umiestnením na 72. - 93. mieste predbehol 99,11 % súťažiacich
      a Tamara Balvín z I. B a Ján Kováč z II. B, ktorí sa s rovnakým bodovým ziskom umiestnili na 420. - 456. mieste a predbehli 95,66 % súťažiacich.

      V kategórii Senior dosiahli najlepšie výsledky:
      Martin Tarhaj zo IV. B s celkovým umiestnením na 38. - 54. miestom, ktorý prekonal 99,02 % súťažiacich,
      Nikola Verbová zo IV. B s celkovým umiestnením na 108. - 135. mieste, ktorá prekonala 97,55 % súťažiacich,
      a Matej Halama zo IV. A s celkovým umiestnením na 187. - 239. mieste a bodovým ziskom lepším ako 95,67 % súťažiacich.

      Blahoželáme aj ostatným úspešným riešiteľom našej školy.
      Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich odvahu a otvorenosť pre získanie nových skúseností.
      Jana Pekárová

     • Who is the Best in English?

     • 26. 11. 2021 sa rozhodlo, kto je najlepší angličtinár na škole. Štrnásti študenti, ktorí sa zapojili do medzinárodnej súťaže Best in English, zistili svoju úroveň používania anglického jazyka v oblasti čítania s porozumením, počúvania a používanie jazyka v praxi. Okrem nich súťažilo ďalších približne 15 000 študentov z 20 krajín na svete. Najlepšou zo všetkých na našej škole je Alica Seidlová zo IV.B.
      Výsledková listina:

      1. miesto Alica Seidlová IV.B (114 bodov)
      2. miesto Samuel Černák IV.B (110,5 bodov)
      3. miesto Laura Moravčíková IV. A (109, 5 bodov)

      Všetkým zúčastneným ďakujeme a uvidíme, aké dosiahneme hodnotenie v rámci škôl, keďže do súťaže sa zapojilo približne 600 škôl z rôznych krajín.
      Mgr. Jana Machynová

     • Juvenes Translatores (mladí prekladatelia)

     • 25. 11. 2021 sa naša škola zapojila do národného kola Juvenes Translatores, v ktorom súťažili mladí prekladatelia z celého Slovenska. Z našej školy sa súťaže v preklade z anglického do slovenského jazyka zúčastnili traja študenti zo IV. B - Alica Seidlová, Matej Šanta a Samuel Černák.
      Ich preklady bude posudzovať komisia zložená zo zástupcov slovenského odboru Generálneho riaditeľstva pre preklad. Pätnásť najlepších prekladateľov z celého Slovenska bude mať možnosť zúčastniť sa na Juvenes Translatores Academy, ktorú zorganizuje kancelária Generálneho riaditeľstva pre preklad v marci 2022.
      Držíme im palce.
      Mgr. Jana Machynová

    • Olympiáda v španielskom jazyku
     • Olympiáda v španielskom jazyku

     • Dňa 24. 11. 2021 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v španielskom jazyku v kategórii A.
      Výsledky:

      1. miesto Linda Sára Šmilňáková (II.C)
      2. miesto Metod Mieres (II.D)
      3. miesto Marek Zavadzan (II.C)


      Víťazom gratulujeme!

     • ZENIT alebo k horizontom programovania

     • Dňa 25. novembra sa online uskutočnilo krajské kolo celoslovenskej súťaže ZENIT v programovaní. Našu školu vynikajúcim spôsobom reprezentovali traja žiaci: Maximilián Maliar a Branislav Blažek zo IV. B a Karol Kostelanský z III. C. Naši žiaci dosiahli výborné umiestnenia: Max sa stal víťazom krajského kola, Braňo sa umiestnil na skvelom 3. mieste a Karol, ktorý sa súťaže zúčastnil prvýkrát, skončil na 9. mieste z 25 súťažiacich Žilinského samosprávneho kraja. Ďakujeme našej programátorskej reprezentácii za tieto výsledky.
      Jana Pekárová

    • Záložka do knihy spája slovenské školy
     • Záložka do knihy spája slovenské školy

     • V mesiaci október sa 49 žiakov našej školy zapojilo do 10.ročníka celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenská školy, ktorý vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. Tohtoročnou témou sme si pripomenuli  100. výročie úmrtia P. O. Hviezdoslava a 70. výročie úmrtia B. S. Timravy.

      Naši žiaci tak vyrobili záložky ľubovoľnou technikou, rozmanitých tvarov a rôznych veľkostí. Partnerskou školou sa v tomto školskom roku stalo Gymnázium vo Vrábľoch, s ktorým sme si záložky navzájom vymenili.

  • Štvrtok 19. 5. 2022
  • Partneri