• GVOZA žije divadlom
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Oslávili sme storočnicu
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Aj na GVOZE je čistota pol života
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto sa zabávame
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto spoznávame
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto sa učíme
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto súťažíme
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto víťazíme
   • Vzdelanie dáva krídla
  • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

     • PRVÉ MIESTA A POSTUP BEDMINTONISTOV NA KRAJSKÉ KOLO

     • Dňa 3. 11. 2022 sa konalo Okresné kolo v bedmintone žiačok a žiakov SŠ, ktoré organizovalo CVČ Kuzmányho v Žiline.
      Súťažiaci boli rozdelení do dvoch kategórií: dievčatá (4 družstvá) a chlapci (8 družstiev).
      Našu školu reprezentovali 4 žiaci:
      Michal Rádik (IV.B), Martin Pintrava (II.B), Holienčíková Nina (III.C) a Ivanková Alexandra (I.D).
      V oboch kategóriách sme obsadili 1. miesto a tak sme si zabezpečili postup do Krajského kola, ktoré sa bude konať 16. 11. 2022 v Martine.

     • Beh 17. novembra

     • 3.11.2022 sa konal 56. ročník Behu 17. novembra, ktorý organizuje Žilinská univerzita. Našu školu reprezentovalo 17 žiakov.

      V kategórii dievčatá ročníky 2006 – 2008 za účasti 63 pretekárok
      D. Kučavíková z II.A 6. miesto. a N. Majtáňová z II.D 15. miesto.

      V kategórii chlapci ročník 2006 – 2008 v konkurencii 146 pretekárov
      M. Beliančin z I.A umiestnil na 24., M.Kerhat z I.B na 52., S. Kšiňan z I.C na 55., T. Blaškovan z I.A na 61., R. Koleda z I.C na 68., M.Šramko z I.A na 74. a S.Hrivík z I.B na 89. mieste.

      V kategórii chlapci ročník 2003 – 2005 za účasti 53 žiakov
      M.Kavacký z III.A 5. miesto, P.Halama z III.A 7. miesto, M.Kaprál z II.B 18. miesto, M. Mieres z III.D 21. miesto, T.Jakuš z III.C 23. mesto, J. Labuda III.B 25. miesto, M. Lokaj z III.C 28. miesto a T. Hodas z III.A 42. miesto.

     • Majstrovstvá okresu v šachu

     • V stredu 5. 10. 2022 reprezentovalo našu školu desať žiakov na Majstrovstvách okresu v zrýchlenom šachu, ktoré sa uskutočnili v Centre voľného času v Žiline.

      V konkurencii bezmála štyroch tuctov šachistov obsadili naši žiaci:

      Karol Kostelanský - IV.C - 1. miesto
      Šimon Devera - III.B - 3. miesto
      Lucia Ševčíková - II.B - 4. miesto (1. miesto medzi dievčatami)
      Martin Klimek - II.D - 5. miesto
      Stanislav Slivoň - III.A - 7. miesto
      Marko Hriník - III.A - 15. miesto
      Samuel Neslušan - III.B - 16. miesto
      Milan Bodzan - IV.B - 17. miesto
      Alex Samuheľ - I.C - 24. miesto

      Alex spolu s Ninou Nagyovou boli naši šachoví nováčikovia :)

      Ďakujeme všetkým za skvelý výsledok a držíme palce pri ďalších turnajoch.

  • Nedeľa 27. 11. 2022
  • Partneri