• GVOZA žije divadlom
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Oslávili sme storočnicu
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Aj na GVOZE je čistota pol života
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto sa zabávame
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto spoznávame
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto sa učíme
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto súťažíme
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto víťazíme
   • Vzdelanie dáva krídla
 • Informácie pre uchádzačov o štúdium

  Výsledková listina prijímacieho konania

  • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

     • Celoštátne kolo geografickej olympiády

     • Na prelome apríla a mája 2022 našu školu a Žilinský kraj reprezentoval Marek Kyseľ z III.B triedy v Celoštátnom kole Geografickej olympiády v kategórii Z.

      Súťaž pozostávala z troch súčastí:

      • Vedomostný test, ktorý obsahoval od 10 do 30 zadaní rôzneho charakteru (výber správnej alternatívy, pravda-nepravda, s doplnením odpovede, zadanie esejové). Čas riešenia bol 60 minút, za ktoré bolo možno získať maximálne 50 bodov.
      • Multimediálny test, ktorý tvoril 25 otázok s výberom správnej odpovede alebo doplnenie krátkej odpovede. Čas riešenia 30 minút s možnosťou získať maximálne 25 bodov.
      • Praktický test, ktorý mal minimálne 2 až 20 otázok s riešeniami, ktoré vyžadovali širokú paletu zručností (IT, kartografické, grafické, analytické a iné. Maximálny počet bodov za praktický test bol 60. Čas riešenia je 3-4 hodiny, v závislosti od počtu a náročnosti zadaní.

      Spolu za všetky tri testy bolo možno získať 135 bodov. O poradí súťažiacich rozhodol celkový počet dosiahnutých bodov.

      V konkurencii 29 žiakov z celého Slovenska, Marek obsadil 13 miesto. Srdečne blahoželáme.

    • Fyzikálna olympiáda
     • Fyzikálna olympiáda

     • Dňa 11.5.2022 sa v Ružomberku konalo krajské kolo Fyzikálnej olympiády v kategóriách B, C a D. Naša škola mala zastúpenie v kat. B (Šimon Húdek-III.B) a C (Peter Czimmermann, Stanislav Barčák, Marko Vríčan a Šimon Devera - všetci II.B). Počas 4 hodín súťažiaci riešili 4 teoretické úlohy z rôznych oblastí fyziky. Naši žiaci dosiahli nasledujúce výsledky:

      kat.B:
      Šimon Húdek - 1.miesto

      kat.C:
      Peter Czimmermann - 3.miesto
      Marko Vríčan - úspešný riešiteľ (delené 4.miesto)
      Stanislav Barčík - úspešný riešiteľ (delené 4.miesto)

    • Jednotky v Python Cupe a ďalšie skvelé výsledky
     • Jednotky v Python Cupe a ďalšie skvelé výsledky

     • Koncom apríla sa 8 žiakov našej školy zúčastnilo online celoslovenskej súťaže v programovaní Python Cup. Súťaž organizuje Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a tento rok sa do nej zapojilo viac ako 400 súťažiacich. Tešíme sa z úspechu Tomáša Gaňu z I. B a Lukáša Majera zo IV. B, ktorí sa stali s plným počtom bodov dvomi z desiatich absolútnych víťazov na Slovensku. Výborné výsledky dosiahli tiež Karol Kostelanský z III. C (celkovo na 26. mieste súťaže), ale i naši štvrtáci Samuel Černák, Branislav Blažek a Lukáš Majer zo IV. B a tiež Šimon Devera a Matej Mečár z II. B, ktorí sa umiestnili v prvej štvrtine súťažiacich.
      Ďakujem všetkým zapojeným za ich programátorský entuziazmus.

      Jana Pekárová

     • Matematický klokan

     • Dňa 11. apríla 2022 sa uskutočnila súťaž Matematický klokan. Zúčastnilo sa v nej 12 detí z našej školy. V kategórii

      KADET G12
      súťažilo 1162 súťažiacich papierovo a 91 súťažiacich online.

        5. Peter Czimmermann II.B
      11. Anton Vyletel I.B
      22. - 24.Stanislav Barčák II.B
      32. Zuzana Gintnerová II.B
      36. - 37. Martin Klimek I.D
      49. - 51. Damián Baránek I.B
      77. Barbora Pobudová II.B

      JUNIOR G34
      súťažilo 575 súťažiacich papierovo a 75 súťažiacich online.

      8. - 9. Adam Blažek III.A
      8. - 9. Nino Sládek III.A
      22. - 23. Adam Jakubovič III.C
      29. Veronika Janáčiková III.A
      40. - 41. Alexandra Vavríková III.D

      Všetkým srdečne blahoželáme :)

     • Lietajúce taxíky - sny alebo realita?

     • Nejedno veľkomesto súčasnosti sa musí boriť s problémom predchádzania vzniku dopravnej zápchy. Jednou z alternatív riešenia plynulosti cestnej premávky sú lietajúce autá. Ide o sci-fi? Dnes, keď niektoré kuriérske spoločnosti v zahraničí používajú drony na doručenie malých zásielok na krátke vzdialenosti, ide o aktuálnu otázku. V utorok 26. apríla ju našim žiakom predstavila Veronika Paulovičová, študentka bilingválneho gymnázia, spolu s vlastným prototypom riešenia kolíznych situácií. Po intenzívnej diskusii si naši žiaci v skupinách vyskúšali programovanie a ovládanie dronov v jazyku Python. Telocvičňa sa naplnila saltami, tentokrát nezvyčajne saltami dronov a smiechom zúčastnených.
      Ďakujem Veronike za pútavé sprostredkovanie témy.

      Jana Pekárová

     • Krajské kolo dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR

     • Dňa 6. apríla 2022 sa trojčlenný tím žiakov našej školy, v zložení Vladimír Tkáčik, Adrián Hurban a Martin Ďurina, zúčastnili krajského kola jubilejného 30. ročníka dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR. Súťaž sa opiera o spoluprácu s najvýznamnejšími historikmi ČR a SR, od univerzitných profesorov až po mladých talentovaných odborníkov a tento ročník bol zameraný na dejiny druhej svetovej vojny na európskych bojiskách.

      Ďakujeme našim tretiakom, ktorí namiesto oddychu využili svoj voľný čas na naštudovanie veľkého objemu vedomostí z obdobia 2. svetovej vojny a blahoželáme im k dosiahnutiu 9. miesta.

     • Okresné kolo súťaže v bedmintone žiakov a žiačok stredných škôl

     • Dňa 22.4. sa konalo okresné kolo v bedmintone žiačok a žiakov SŠ. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Nina Holienčíková z II.C, Simona Cigániková zo IV.D, Martin Pintrava z I.B a Michal Rádik z III.B. Všetci predviedli výbornú hru.
      Dievčatá obsadili 3. miesto.
      Chlaci všetky zápasy jednoznačne vyhrali a získali 1. miesto.
      Tento výsledok im zabezpečil postup na krajské kolo, ktoré sa bude konať 1.6. v Martine. Držme im palce.

      L. Fabová

    • Matematická olympiáda – krajské kolo - kategória B, C
     • Matematická olympiáda – krajské kolo - kategória B, C

     • Dňa  5. 4. 2022 sa uskutočnilo krajské kolo z matematiky - kategória B a C. Naši žiaci sa umiestnili na krásnych miestach

      Kategória B

      Stanislav Barčák II.B – 1. miesto
      Peter Czimmermann  II.B – 2.-4. miesto

      Kategória C

      Martin Pintrava – 1. miesto
      Samuel Kubjatko – 3.-4 miesto
      Anton Vyletel – 7. miesto
      Adam Filo – 9. – 12. miesto
      Tamara Balvín – 9. -12. miesto
      Tomáš Gana 17. – 18. miesto

      Všetkým srdečne gratulujeme.

     • Krajské kolo Geografickej olympiády kategória Z

     • Dňa 1.4.2022 sa uskutočnilo Krajské kolo Geografickej olympiády kategórie Z. Žiaci absolvovali online test pozostávajúci z 35 otázok z rôznych oblastí geografie. Súťaže sa zúčastnilo 237 žiakov z celého Žilinského kraja, ktorí úspešne prešli školským kolom. Z našej školy absolvovalo súťaž 24 žiakov. A máme sa čím pochváliť. V prvej desiatke sa umiestnili až traja naši žiaci: Marek Kyseľ (III.B) 3.miesto, Martin Lenhart (IV.D) 5.miesto a Martin Bodorík (III.B) 6.miesto (viď. výsledková listina). Marekovi Kyseľovi zároveň budeme držať palce na Celoslovenskom kole, kde bude reprezentovať našu školu a Žilinský kraj. GRATULUJEME!

     • Veľkonočný turnaj vo volejbale zmiešaných družstiev 2022.

     • Po dvojročnej prestávke spôsobenej „pandemickou“ situáciou sme opäť zorganizovali tradičný turnaj zmiešaných družstiev vo volejbale. Nesmierne nás teší, že družstvo postavila každá trieda školy. Turnaja sa teda zúčastnilo 16 žiackych družstiev a tím profesorov. Podmienku účasti družstva na turnaji bolo vymyslieť jeho originálny názov a tak sa zišli tímy ako: Tak nabudúce, Geissenovci, Imagine monkeys, Malcho Group, Boseho-Einsteinove kondenzáty, Romana a kamaráti, Patkaňe a pod.
      Družstvá boli rozdelené do štyroch základných skupín, kde odohrali zápasy „každý s každým“. Dve víťazné družstvá z každej skupiny vytvorili dve semifinálové skupiny, kde podobne odohratým spôsobom ostala nakoniec finálová štvorka: Gumkáči zo IV.B, Ofélie zo IV.A, Hlasákovci zo IV.D a Chábri z III.C. Po naozaj skvelých výkonoch a urputných bojoch nakoniec zišiel víťaz. A tým sa stalo družstvo Hlasákovci zo IV.D. GRATULUJEME !
      Veľké ĎAKUJEME patrí hráčom, rozhodcom, pomocníkom a samozrejme obecenstvu, ktoré vytvorilo  úžasnú atmosféru. Štvrtákom prajeme úspešnú maturitu, prijímacie skúšky a veľa spokojnosti v živote. A na ostatných sa tešíme znovu pri športe pod vysokou sieťou, ale dúfame, že už v pôvodnom termíne, v ktorom sa tento turnaj hral dlhé roky ako Vianočný turnaj, teda už v decembri 2022.                                                                                                             

      ©organizačný tím

     • GVOBoj

     • Po dlhšej pauze sa konečne tento rok konalo jarné kolo GVOboju. Na starosti sme ho mali my - trieda II.B. Napriek počiatočnýcm prekážkam, sa nám ho nakoniec podarilo uskutočniť prezenčne. Vytvorili sme vyše sedemdesiat rôznych úloh.

      Na súťaž prišlo 31 tímov zo základných škôl Žilinského kraja. Aj keď sa všetci snažili, na víťazné priečky sa dostali len štyria najlepší.
      Doslova zemiakovú medailu si domov odniesli Matematici zo ZŠ a MŠ P.V. Roviniaka.
      Na bronzovej priečke sa umiestnil tím Gvarza A z Gymnázia Varšavská cesta.
      Strieborná medaila sa ušla tímu Ľavouhlý trojuholník z Gymnázia sv. Františka z Assisi.
      A ultimátnymi víťazmi, ktorí si domov odniesli zlato, bol tím Logic Team z Dolnej Tižiny.
      Veríme, že si matematikcký deň súťažiaci užili čo najviac. Tešíme sa na ďalšie kolo a dúfame, že sa stretneme ešte vo väčšom počte.

      II.B

     • Si zvedavý, aká veľká je tvoja ekologická stopa?

     • Jej výpočet trvá len 3 minúty, ktoré môžu zmeniť tvoj pohľad na Zem a tvoje zmýšľanie. Zapoj sa teda aj ty a skús si pri príležitosti Dňa Zeme (22.4.) odmerať veľkosť vlastnej ekologickej stopy. Či už sám alebo na hodine biológie, na stránke www.ekostopa.sk.

      M. Knutelská (environmentálny koordinátor)

      Práce Zuzky Janekovej (IV.C) a Soorin Shin (III.A) nás tento rok reprezentovali v medzinárodnej súťaži umeleckej tvorivosti deti a mládeže „Zelený svet“ s témou „Lokálnosť je naša budúcnosť“.

     • Novinky v projekte Roots and Shoots:

     • Môžeme sa spoločne tešiť - podarilo sa nám úspešne obhájiť projektový zámer našej školy, na ktorom sme intenzívne pracovali od októbra. Tu je niekoľko informácií, s ktorými vás chceme oboznámiť 😊 :

      KRÁTKODOBÉ CIELE:

      • zhotoviť a rozmiestniť vtáčie búdky pre rôzne druhy vtákov, ktoré na základe pozorovania identifikujeme v centre mesta Žilina,
      • pripraviť materiál vo forme prezentácie o jednotlivých vtáčích zástupcoch, ktorý bude dostupný pre verejnosť (stránka školy, školský Facebook, školský Instagram),
      • pripraviť a vyhotoviť informačno-náučnú tabuľu s fotografiami jednotlivých druhov vtákov, ktorá bude dostupná pre verejnosť.

      DLHODOBÉ CIELE:

      • naším cieľom je zlepšiť hniezdne podmienky pre voľne žijúce vtáctvo v okolí našej školy a v centre mesta Žilina.

      Prínos nášho projektu:

      Náš projekt predstavuje prínos najmä v environmentálnej oblasti. Chceli by sme prostredníctvom našej činnosti pomôcť populácii voľne žijúcich vtákov v centre mesta Žilina a vyhnúť sa tak trendu, keď miznú vtáčie druhy, ktoré boli donedávna hojné. Súčasne chceme zvýšiť povedomie verejnosti o jednotlivých druhoch vtákov nášho mesta, a to prostredníctvom nami vytvorených materiálov (prezentácia, náučná tabuľa).

      Tak sa teda púšťame do finálnej a akčnej časti projektu! Budeme veľmi radi, ak sa k nám pridáte. 😊

    • Pekný úspech našej žiačky na celoštátnom kole Olympiády v španielskom jazyku
     • Pekný úspech našej žiačky na celoštátnom kole Olympiády v španielskom jazyku

     • Dňa 30.3.2022 sa uskutočnilo celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku online formou. Našu školu reprezentovala Linda Sára Šmilňáková (II.C), ktorá sa v kategórii A umiestnila na 4. mieste
      Blahoželáme!

     • Matematický Náboj alebo spolu vypočítame viac

     • V piatok 18. marca sa konala pod záštitou bratiskavskej Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK medzinárodná tímová online súťaž družstiev Náboj. Dvojhodinového súboja o najväčší počet správnych riešení matematických príkladov sa zúčastnilo aj 25 našich žiakov, z toho 6 online.
      Blahoželáme tímu z II. B v zložení Stanislav Barčák, Peter Czimmermann, Nina Nagyová, Samuel Neslušan, Marko Vríčan, ktorý obsadil v celoslovenskom rebríčku vynikajúce 7. miesto zo 150 zapojených tímov v kategórii Juniori. Skvele si počínali aj nováčikovia z I. B (Tamara Balvín, Adam Filo, Tomáš Gaňa, Dominik Makuka a  Martin Pintrava), ktorí sa v rovnakej kategórii umiestnili na 21. mieste. Spomedzi Seniorov si najlepšie počínal tím tretiakov (Šimon Húdek, Michal Jánošík, Marek Kyseľ, Peter Vajda  z III. B a Karol Kostelanský z III. C), ktorý obsadil 27. miesto. Aj naši ostatní súťažiaci preukázali veľký elán a nápaditosť pri riešení rôznorodých matematických úloh. Ďakujem každému zapojenému súťažiacemu.

      Jana Pekárová

     • Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu vtáčiu búdku

     • Milí spolužiaci, veľmi pekne vám všetkým ďakujeme za zapojenie sa do našej súťaže – spoločne sa nám podarilo vyrobiť a vyzbierať veľa búdok a kŕmidiel, ktoré v blízkej dobe rozmiestnime v okolí školy  a v centre mesta.
      A k vyhodnoteniu našej súťaže – vybrať len 3 miesta bolo pre nás pomerne náročné, nakoniec sme zohľadnili najmä funkčnosť a praktickosť búdok. Prvé tri miesta obsadili - Bianka Janíčková, Radka Tomaníková a Martin Kavacký. Víťazom srdečne blahoželáme a čoskoro sa ozveme s ďalšími novinkami.

       Vás školský tím Roots and Shoots :)

     • Tradičný Hviezdoslavov Kubín netradične

     • 21. 2. 2022 sa uskutočnilo školské kolo recitátorskej súťaže v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa ho 7 žiakov našej školy.
      Vzhľadom na nestálosť pandemickej situácie sa tentokrát školské kolo uskutočnilo v online priestore. Žiaci si nahrali videá so svojimi prednesmi a tie boli následne posúdené porotou.
      Umiestnenie v jednotlivých kategóriách:

      Próza

      1. miesto: Nelli Horváthová z III.B
      2. miesto: Lucia Božková z I.A
      3. miesto: Simona Matúsová z I.C
      3. miesto: Alexander Sakala z I.B

      Poézia

      3. miesto: Anna Dubovcová z III.C

      Výherkyni blahoželáme a ďakujeme všetkým zúčastneným za ich príspevky.
      Dúfame, že budúcoročné školské kolo bude už v tradičnom duchu súťaže a budeme sa môcť všetci stretnúť na pôde školy bez akýchkoľvek obmedzení.

      Mgr. Jana Machynová, Mgr. Iveta Lieskovská

    • ENVIRONMENTÁLNY WORKSHOP
     • ENVIRONMENTÁLNY WORKSHOP

     • V stredu 23.2.2022 sa na našej škole uskutočnil environmentálny workshop na tému „Územná ochrana, Druhová ochrana, Stráž prírody“, ktorý organizovala Žilinská univerzita. Počas neho žiaci analyzovali fotografický materiál, rozoberali rôzne modelové situácie z oblasti ochrany prírody...  Využili pritom svoje znalosti z geografie Slovenska, biológie a environmentálnej výchovy. A ako sa to našim žiakom páčilo?

      Slovami žiačky III.A:
      „Vďaka dnešnému workshopu som sa mohla dozvedieť o rôznych chránených oblastiach na Slovensku a o ich zákonoch. Naučila som sa veľa vecí o prírode, ktoré som predtým nevedela. Páčili sa mi hlavne aktivity a tímové práce, v ktorých sme sa spoločne zamýšľali.“
      Ďakujeme za zaujímavo strávené štyri hodiny.
      MK

     • Kto zvíťazil v školskej programátorskej súťaži?

     • V siedmom ročníku našej školskej programátorskej súťaže Si .PAS? sme sa dočkali viacerých prekvapení. Súťažnou úlohou deviatich súťažiacich z rôznych ročníkov bolo naprogramovať v časovom limite 100 minút interaktívnu hru v štvorcovej sieti, pohyb postavičky podľa šípok pridaných do hracej plochy. Najlepšie si s týmto neľahkým zadaním poradili Braňo, Tomáš a Karol.
      Na treťom mieste sa umiestnil Branislav Blažek zo IV. B, ktorý už má na svojom konte niekoľko úspešných umiestnení v programátorskych súťažiach.
      Na druhom mieste sa po prvýkrát v histórii našej súťaže umiestnil prvák, túto víťaznú pozíciu získal Tomáš Gaňa z I. B.
      Celkovým víťazom súťaže, ktorý popri maximálnom bodovom hodnotení získal aj prémie za vlastné rozšírenia súťažnej úlohy, sa stal Karol Kostelanský z III. C.
      Víťazi získali vďaka príspevku od Rady rodičov našej školy zaujímavé vecné ceny.
      Ďakujeme každému zúčastnenému za záujem o programovanie. Víťazom srdečne blahoželáme.

      Jana Pekárová

     • Medzinárodná hodina s Pythonom

     • Práve v týchto dňoch končí záverečným vyhodnotením francúzsko-slovenský projekt Hour of Python, ktorý prebiehal na hodinách informatiky v triedach II. A a II. B počas výučby programovania v prvom polroku. 30 žiakov týchto tried v rámci vyučovania využilo programovací jazyk Python na tvorbu zaujímavého grafického loga, spoločne vytvorili tutoriál na zvládnutie modulu tkinter pre svojich eTwinningových partnerov - študentov z Lycée Saint-Cricq vo francúzskom meste Pau. Práve prostredníctvom prác francúzskych študentov sa zoznámili
      s novým modulom turtle, navrhovali pre nich nové výzvy - jednoduchšie i zložitejšie obrázky a sami sa naopak stali ich riešiteľmi. Projektové aktivity vyzdvihla v novembri aj národná kancelária projektu eTwinning na svojej stránke.

      Projekt hodnotili pozitívne aj naši žiaci:

      Marek, II. A: "Projekt eTwinning bol určite zaujímavý vďaka vzájomnej spolupráci medzi účastníkmi (prinieslo to do "sveta" hodín informatiky nové svetlo a skúsenosti) a obohacujúci vďaka novým poznatkom, vzájomnej spolupráci a rozvoju rôznych kreatívnych nápadov.

      Eliška, II. A: "Pre mňa bol tento projekt celkom zaujímavý lebo sme sa dozvedeli a videli ako pracujú a učia sa žiaci aj z iných kútov sveta. Dozvedela a naučila som sa niečo z nových oblastí ktoré som predtým nepoznala."

      Barborka, II. B: "Naučili sme sa robiť v korytnačkách, komunikovať s rovesníkmi z cudzej krajiny."

      Eliška, II. A: "Projekt eTwinnig bol oživením, lebo toto na bežných hodinách nerobíme, ale videli sme tiež, ako to vyzerá na škole v zahraničí. Užitočný bol v tom, že sme si vymieňali zručnosti a vymýšľali zadania. "

      Ďakujem svojim študentom za aktívnu spoluprácu na Hodine s Pythonom. A tiež svojmu francúzskemu kolegovi Jean-Noël Pédeutourovi za realizáciu tohto, pre mňa originálneho projektu.

      Jana Pekárová

  • Štvrtok 19. 5. 2022
  • Partneri