• GVOZA žije divadlom
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Oslávili sme storočnicu
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Aj na GVOZE je čistota pol života
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto sa zabávame
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto spoznávame
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto sa učíme
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto súťažíme
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto víťazíme
   • Vzdelanie dáva krídla
  • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 23. 11. 2022 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku v 3 kategóriách.
      V kategórii 2A (1.- 2. ročník) súťažilo 27 žiakov, v kategórii 2B (3. - 4.ročník) ) súťažilo 24 žiakov a v kategórii 2C2 súťažili 2 žiaci.

      Výsledková listina:

      2A
      1. miesto: Adam Filo  II.B
      2. miesto: Filip Leščinský I. B
      3. miesto: Jonáš Birner II.B

      2B
      1. miesto: Tamara Ľorková IV.A
      2. miesto: Martin Bodorík IV. B
      3. miesto: Šimon Slávik IV.B

      2C2
      1. miesto: Tamara Balvín  II.B
      2. miesto: Joseph Balvín I. B

      Víťazom srdečne gratulujeme a držíme palce v okresnom kole. 😊

      J. Priadková, M. Obročníková

     • 6. ročník súťaže iBobor

     • V celoslovenskej informatickej súťaži iBobor v tomto škols kom roku zápolilov našej škole 55 žiakov: 30 v kategórii Junior a 25 v kategórii Senior.
      Žiaci mali počas 40 minút nájsť správne odpovede na 15 otázok zahŕňajúcich algoritmizáciu, kódovanie informácie a ďalšie oblasti základov informatiky.
      Výsledková listina našej školy napokon obsahuje 16 úspešných riešiteľov v kategórii Junior a 12 v kategórii Senior
      Najepšie umiestnenia:
      Kategória Junior
      V kategórii Junior súťažilo celkovo 11644 súťažiacich. Najlepšie výsledky v našej škole:
      Adam Filo (II. B) - 80 bodov (plný počet), 1. - 90. miesto v celoslovenskom rebríčku
      Tamara Balvín a Daniel Strempek (II. B) - 74,67 bodov, 110. - 192. miesto v celoslovenskom rebríčku
      Kategória Senior
      V kategórii Senior súťažilo celkovo 5918 súťažiacich. Najlepšie výsledky v našej škole:
      Karol Kostelanský (IV. C) - 59,67 bodov, 149. - 152. miesto v celoslovenskom rebríčku
      án Kováč (III. B) - 56 bodov, 231. - 253. miesto v celoslovenskom rebríčku
      Alexandra Vavríková (IV. D) a Peter Vajda (IV. B) - 54 bodov, 326. - 332. miesto v celoslovenskom rebríčku
      Ďakujeme všetkým zapojeným za ich snahu pracovať na sebe. JP

     • Bedmintonisti opäť úspešní!

     • Dňa 16.11. 2022 naši žiaci úspešne reprezentovali našu školu na Krajskom kole v bedmintone SŠ v Martine. Po urputnom boji dvojica našich dievčat spomedzi deviatich družstiev skončila na výbornom druhom mieste. Chlapci obsadili krásne prvé miesto (taktiež spomedzi deviatich družstiev) a postúpili tak na Slovenské kolo.
      Zloženie našich dvojíc:

      II.B Pintrava Martin
      IV.B Rádik Michal
      III.C Holienčíková Nina
      I.D. Ivanková Alexandra

      Všetkým športovcom k výsledkom gratulujeme a budeme im aj naďalej držať palce.

     • Chemický žurnál

     • Radi by sme vám dali do pozornosti novinku - náš prvý školský online Chemický žurnál. Existuje vďaka projektu Bádam ja, bádaš ty, ktorý bol spolufinancovaný z grantu Mesta Žilina. Venovali sme sa mu od mája 2022 do novembra 2022 v dvoch etapách.

      V histórii článkov na GVOZe ste si mohli prečítať o Dňoch objavov (23. a 24. 6. 2022), kedy sme spolu s prvákmi a druhákmi pripravili bádateľské aktivity z chémie a informatiky pre žiakov zo základných škôl.

      V druhej etape sme sa zamerali na tohtoročných vybraných druhákov a využili novozakúpené pomôcky v zážitkových aktivitách spomínaných predmetov. Okrem toho sme chceli vytvoriť niečo unikátne :) Náš žurnál zachytáva chemickú “cestu” druhej etapy projektu. Veríme, že aspoň trošku prispeje k skrášleniu vášho dňa.

  • Nedeľa 27. 11. 2022
  • Partneri