• GVOZA žije divadlom
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Oslávili sme storočnicu
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Aj na GVOZE je čistota pol života
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto sa zabávame
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto spoznávame
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto sa učíme
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto súťažíme
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto víťazíme
   • Vzdelanie dáva krídla
  • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

     • Trenčiansky robotický deň

     • Žiak II.B Tomáš Gaňa opäť úspešne reprezentoval našu školu. Dňa 10.11. sa uskutočnil Trenčiansky robotický deň 2022 s medzinárodnou účasťou, na ktorom súťažilo vyše 120 robotov. Tomáš tam nechýbal. Súťažil s autonómnym robotom v súťaži "Follower hard" v kategórií nad 16 rokov, kde súťažilo 15 robotov, z toho 3 roboty z Maďarska. V súťaži Follower hard musí robot autonómne prejsť po kľukatej dráhe dĺžky približne 10 m, na ktorej sa nachádza vyvýšenina a nespevnená časť dráhy v podobe piesku. Tomáš zopakoval minuloločný úspech a opäť skončil na 1. mieste. Predpoklad, že minuločný víťazny čas nemusí na prvenstvo stačiť sa potvrdil a vďaka o niekoľko sekúnd kratšiemu času, za ktorý jeho robot dráhu prešiel, opäť zvíťazil. Pokusy iných účastníkov riadiť robota na základe snímkov z kamery umiestnenej na robotovi boli neúspešné a Tomáš ako jediný túto technológiu zvládol. Ostatné úspešné roboty v súťaži Follower hard boli riadené len na základe rozpoznávania okraja dráhy jednoduchými svetlocitlivými senzormi rozlišujúcimi bielu a čiernu farbu.

     • Diskusia s Fórom života

     • Dňa 10.11.2022 boli žiačky T. Frolová, T. Jantová, L. Kvašňovská, S. Macurová a E. Michalcová zo IV.C vyslané na diskusiu organizovanú OZ Fórum života. Za štyrmi stolmi prebiehali živé debaty medzi jednotlivými zástupcami z rôznych organizácií. Rozoberali sa vážne globálne témy: kríza po pandémii, vojna na Ukrajine, klimatická zmena a kultúrna vojna. Dievčatá prezentovali svoje myšlienky a stanoviská ako uvedené problémy zasahujú do ľudského života, ľudskej dôstojnosti a rodiny a zároveň hľadali vhodné riešenia na zníženie ich negatívneho dopadu na nás.

     • Vedecký štvorboj

     • 10.11.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili medzinárodnej prírodovednej súťaže Vedecký štvorboj. Riešili zaujímavé úlohy z biológie, chémie, matematiky a fyziky. Našu školu reprezentovalo 7 tímov.
      V konkurencii 218 tímov z ČR a SR sa najlepšie umiestnilo družstvo z III.B – P. Czimmermann, M.Vričan, A.Šoška, L.Moravčík - 21. miesto (L.Bronerská), IV.B 46. miesto (I.Obrcian-Ádamová), druhé družstvo z III.B 87. miesto (L.Bronerská) a 2 družstvá z II.C a 2 družstvá z II.D na 123.-126. mieste. (B.Plešivčáková).

     • Fyzikálny Náboj 2022

     • Dňa 4.11.2022 sa žiaci našej školy zapojili do ďalšieho ročníka medzinárodnej súťaže v riešení príkladov z fyziky Fyzikálny náboj 2022. Súťaž sa súbežne konala v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, na Slovensku a v Španielsku. V našej kategórii sa do nej zapojilo 133 päťčlenných družstiev. Počas dvoch hodín žiaci riešili postupne úlohy z rôznych oblastí fyziky. Za našu školu súťažili dve družstvá:
      GVOZA A v zložení Stanislav Barčák, Zuzana Gintnerová, Nina Nagyová, Šimon Devera a Marko Vríčan,
      GVOZA B v zložení Šimon Húdek, Dominik Novák, Adam Blažek, Martin Bodorík a Vladimír Tkáčik.

      V rámci SR obsadil tím B vynikajúce 7. miesto. V medzinárodnom poradí potom 27. miesto.

      Blahoželáme a držíme palce v ďalších súťažiach. (LK)

  • Nedeľa 27. 11. 2022
  • Partneri