• GVOZA žije divadlom
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Oslávili sme storočnicu
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Aj na GVOZE je čistota pol života
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto sa zabávame
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto spoznávame
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto sa učíme
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto súťažíme
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto víťazíme
   • Vzdelanie dáva krídla
 • Informácie pre uchádzačov o štúdium

  Výsledková listina prijímacieho konania

  • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

    • Pocestujú naši žiaci do sibírskej tajgy?
     • Pocestujú naši žiaci do sibírskej tajgy?

     • Slovenská akadémia vied po šiestich rokoch opäť vyhlásila nový ročník vedeckej súťaže s názvom BARS 2020 – 2021. Víťaz súťaže, v rámci ktorej sa prihlásené trojčlenné tímy museli popasovať so 66 náročnými úlohami z oblasti prírodných, technických a spoločenských vied, poputuje na expedíciu s medzinárodným vedeckým tímom. Medzi piatich finalistov súťaže sa vďaka svojej nesmierne vytrvalej a tvorivej práci prebojovali aj dva naše školské tímy: tím z III.B v zložení M. Šanta, M. Gašpierik a N. Ihnatišinová (lektor B. Plešivčáková) obsadil zatiaľ druhé miesto, tím zo IV.B a III.C v zložení M. Majtaník, N. Straková a A. Sibila (lektor M. Knutelská) tretie miesto.
      Prvých 5 tímov absolvuje za odmenu trojdňové sústredenie v Smoleniciach, na ktorom zabojujú o hlavnú výhru.
      V konkurencii 236 tímov z celého Slovenska sa len 24  tímom podarilo stať úspešnými riešiteľmi, medzi nimi sa umiestnilo aj naše najmladšie družstvo druhákov z II.A v zložení D. Krišková, E. Kretová a T. Lazor (lektor M. Knutelská). Obsadili celkové 13. miesto, medzi druháckymi tímami v rámci Slovenska to znamená skvelé druhé miesto.
      Držme našim finalistom palce!
        

     • Pravidlá pre školy platné od 19.4.2021

     • Viac informácií nájdete TU.

     • Preukaz ISIC za 12 € a doručenie známky zadarmo

     • Aj v marci (do 31.3.2021) si budú môcť žiaci kúpiť preukaz ISIC za nižšiu cenu a poštovné pri známke bude zdarma.

      Navyše, každý týždeň v stredu sa organizujú pravidelné online stretnutia s rodičmi/žiakmi s cieľom vysvetliť možnosti preukazu a odpovedať na priame otázky rodičov/žiakov.

      Priebežne aktualizovaný plán online stretnutí nájdete vždy na tomto linku: https://isic.sk/onlinestretnutia/

     • Úradné hodiny

     • pondelok - štvrtok od 9:00 do 11:00,
      piatok - nestránkový deň.

      Vstup do budovy školy len s potvrdením alebo negatívnym testom, okrem výnimiek.
      Na základe vyhláseného núdzového stavu a vydaného Uznesenia vlády SR č. 808 z 31.decembra 2020 Vás žiadame, aby ste všetky požiadavky prednostne zasielali na gvoza@gvoza.sk.

     • Ponuka záujmového vzdelávania na školský rok 2020/2021

     • V tomto školskom roku budú na našej škole pracovať záujmové krúžky:

      • Dramatický krúžok
      • Volejbalový krúžok

      Krúžky začnú pracovať od 1. 10. 2020.

     • Predlžovanie platnosti ISIC Euro26 a ITIC cez internet

     • Žiaci si môžu predlžovať platnosť preukazov známkou ISIC sami cez https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/
      Známka im bude doručená domov.
      Cez školu sa dá objednávať známka ISIC 09/2021 maximálne do konca októbra.
      Ďalšie známky sa cez školu začnú objednávať až v nasledujúcom roku, od júna 2021.

      Učiteľské známky ITIC 12/2021 sa objednávajú podobne.
      Cez školu len do konca októbra.
      Potom už len cez https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-itic/

      V prípade záujmu o nové preukazy, tie môžu školy objednávať priebežne, počas celého šk. roka.

     • Prerušenie školského vyučovania

     • Na základe usmernenia Ministerstva školstva s účinnosťou od 12.10.2020, Gymnázium Veľká okružná 22 prerušuje školské vyučovanie. Škola prechádza na dištančnú formu vzdelávania. Ďalšie informácie k zabezpečeniu výchovno-vzdelávacieho procesu budú poskytovať triedni učitelia cez rodičovské a žiacke kontá EduPage .
      Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy

     • Spomaľme šírenie COVID-19

     • Výsledky volieb do Rady školy za rodičov žiakov

     • JUDr. Janka Balogová, rodič žiaka triedy IV.B
      Mgr. Stanislav Vandžura, rodič žiaka triedy I.A
      Mgr. Radko Moravčík, rodič žiaka triedy II.A

     • Oznam zákonným zástupcom žiakov

     • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom / plnoletým žiakom.

      Ďalšie informácie na stiahnute:

      Semafor

      Manuál pre stredné školy

  • Štvrtok 19. 5. 2022
  • Partneri