• Akadémia 2024

  • Tešíme sa na vás

  • 22. apríla 2024, Bábkové divadlo Žilina

  • 2D Divadlo alebo Dievčenské Dobrodružstvo

  • Ľudkovia pri GVOZA

  • Voľná adaptácia hry Jána Palárika

  • Dobrodružstvo pri obžinkoch

 • Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

  Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

     • Úspešní v iBobrovi

     • Celoslovenskej on-line súťaže iBobor zameranej na riešenie informaticko-matematických problémov sa tento školský rok zúčastnilo 49 súťažiacich z našej školy. Z 27 žiakov 1. a 2. ročníka bolo úspešných 14 súťažiacich, z 22 riešiteľov 3. a 4. ročníka 10 súťažiacich. Najlepšie si počínali:

      Kategória J

     • Gvoboj

     • 10.11.2023 sme ako vždy november privítali matematickou súťažou GVOBOJ. Tentokrát sme potrápili s našimi úlohami 33 tímov. Účastníci prišli z rôznych kútov Žilinského kraja, a preto mali niektorí čo robiť, aby prišli načas. Popri riešení úloh mali žiaci zo základných škôl a gymnázií s osemročným štúdiom možnosť získať body aj zábavnými výzvami, ktoré sme si pre nich pripravili. Tí najúspešnejší riešitelia si so sebou odniesli vecné ceny ako trofeje, medaily, hlavolamy či lístky do kina.
      Na záver by som rada chcela poďakovať všetkým mojim spolužiakom zo 4.B a pani učiteľke Pupikovej za opäť úspešnú spoluprácu. Ďakujeme aj 3.B za pomoc a želáme vám veľa šťastia pri organizácií ďalšieho kola.
      IV.B

     • Naši žiaci na stupienkoch víťazov v Behu 17. novembra

     • 10.11.2023 sa konal 57. ročník Behu 17. novembra, ktorý organizuje Žilinská univerzita. Našu školu reprezentovalo 11 žiakov. Aj napriek nepriaznivému počasiu žiaci podali vynikajúce výkony.

      V kategórii dievčatá ročníky 2004 – 2006 za účasti 13 pretekárok:

      D. Kučavíková z III.C 1. miesto, T. Maleková z III.D 2. miesto a N. Majtáňová z III.D 5. miesto.

     • Olympiáda ľudských práv – školské kolo

     • Dňa 14.11.2023 sa konalo školské kolo Olympiády ľudských práv

      Žiaci preukázali dobré vedomosti z danej problematiky a v prvom kole súťaže vyriešili 20 testových otázok.

      V druhom kole sa každý z účastníkov podieľal na argumentácii vybranej ľudskoprávnej tézy. Celkovo sa olympiády zúčastnilo 11 žiakov.

     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 16. 11. 2023 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku v troch kategóriách. V prvej kategórii, prvý a druhý ročník, 2A, súťažilo 30 žiakov, v druhej kategórii, tretí a štvrtý ročník, 2B, 27 žiakov a v 3. kategórii, anglofónni, 2C, traja žiaci.

      Výsledková listina:
      Kategória 2A

      1. miesto: Tomáš Šoška I.C
      2.
      miesto: Jasmína Trnková II.C
      3.
      miesto: Ivana Marcinková II.A

     • Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 10.11.2023 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnili sa 10 žiaci.
      V kategórii 2A nebolo udelené 1. a 2. miesto. Nina Mažgútová (II.A) obsadila 3. miesto.
      V kategórii 2B obsadil Tomáš Mravec (III.A) 1. miesto a postupuje do okresného kola.
      Prajeme mu veľa úspechov.

     • Finančná gramotnosť alebo od teórie k praxi formou celoživotného vzdelávania.

     • V dňoch 10.11. a 13.11.2023 mali žiaci III.A a III.C triedy možnosť v prednáške pána Mariána Jobba a pani Márie Janíkovej z Nadácie Partners upevniť si a obohatiť svoje vedomosti z finančnej gramotnosti.

      Vieme, že táto disciplína zahŕňa zručnosti a schopnosti potrebné na prijímanie správnych finančných rozhodnutí a efektívne spravovanie a investovanie vlastných peňazí.

     • Deň objavov 2.0

     • Mesto Žilina každoročne v rámci grantového systému podporuje rôznorodé projekty z oblasti kultúry, športu, životného prostredia, sociálnej oblasti i vzdelávania. Práve v tejto oblasti naša škola už po druhýkrát získala finančnú podporu na realizáciu prírodovedne zameraného Dňa objavov. Deň objavov sa uskutočnil v stredu 8. novembra a zúčastnilo sa ho 35 žiakov a učitelia z troch základných škôl: CZŠ Romualda Zaymusa, ZŠ s MŠ Závodie a ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom. Zo zúčastnených detí sa na pár hodín stali malí objavitelia, ktorí mali príležitosť skúmať a experimentálne overovať vlastné hypotézy. V chemickom laboratóriu sa detailne venovali korózii kovov, elektrostatické javy pozorovali na fyzike a v informatickej časti Dňa objavov stavali a programovali zariadenia pre inteligentnú domácnosť založené na súhre micro:bitov a prídavných senzorov, motorov či ďalších súčiastok. Účastníkom poduj

   • Nedeľa21. 4. 2024
  • Partneri