• Akadémia 2024

  • Tešíme sa na vás

  • 22. apríla 2024, Bábkové divadlo Žilina

  • 2D Divadlo alebo Dievčenské Dobrodružstvo

  • Ľudkovia pri GVOZA

  • Voľná adaptácia hry Jána Palárika

  • Dobrodružstvo pri obžinkoch

 • Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

  Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

     • Trenčiansky robotický deň 2023

     • Začiatkom novembra 2023 sa konala medzinárodná súťaž Trenčiansky robotický deň. Našu školu reprezentoval žiak III. B triedy Tomáš Gaňa. Tomáš súťažil v kategórii, ktorej zadaním bolo zostrojiť a naprogramovať autonómneho robota, ktorý dokáže prejsť po ľubovoľnej dráhe tvorenej bielym kľukatým pásom s čiernymi okrajmi. Dráha obsahuje taktiež pasáž s prevýšením a dokonca aj úsek s nespevneným povrchom - pieskom. Tomáš aj tento rok nechal senzory na farbu doma a na navádzanie svojho robota použil kameru. Kamera umožňuje jeho robotovi "predvídať", čo bude nasledovať. Teda vie, či môže poriadne pridať, lebo je na rovine alebo radšej začať brzdiť, pretože sa blíži zákruta. Spracovanie obrazu je však veľmi náročné a vyžaduje vysoký výpočtový výkon. Pri konštrukcii robota preto Tomáš použil špeciálnu riadiacu jednotku NVIDIA Jetson Nano, ktorú získal v rámci projektu Prírodné vedy++. Aj vďaka t

     • Prednášky Martinského klubu medikov

     • Dňa 4.12. sa uskutočnili na našej škole edukačné prednášky „FGC“ (Prvá gynekologická prehliadka) a „MI“ (Chlapské záležitosti), ktoré organizovali Martinský klub medikov a Liga proti rakovine. Poslucháčmi boli žiaci z II.D.
      Cieľom projektu bolo osloviť a edukovať mladých ľudí v oblasti prevencie rakoviny prsníka, krčka maternice, semenníkov a prostaty a o dôležitosti pravidelných gynekologických prehliadok a o ich priebehu.
      Prednášky poskytnuté lektorkami (študentkami) medicíny Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine prebehli metódou „rovný-rovnému“ (peer-to-peer), kde boli žiaci zapojení do prednášok ako rovnocenní a trvali cca 90 minút.
      Realizovanú akciu naši žiaci vnímali ako užitočnú a prínosnú.

     • Krajské kolo v bedmintone

     • Dňa 29.11.2023 reprezentovali našu školu na Krajskom kole v bedmintone SŠ v Martine žiaci N. Holienčíková zo IV.C, A. Ivanková z II.D, M. Pintrava a A. Sakala z III.B. Športovci predvádzali skvelé športové výkony a po urputných finálových súbojoch obe naše dvojice obsadili výborné druhé miesta. GratulujemDňa 29.11.2023 reprezentovali našu školu na Krajskom kole v bedmintone SŠ v Martine žiaci N. Holienčíková zo IV.C, A. Ivanková z II.D, M. Pintrava a A. Sakala z III.B. Športovci predvádzali skvelé športové výkony a po urputných finálových súbojoch obe naše dvojice obsadili výborné druhé miesta. Gratulujeme.

     • Volejbalový turnaj na podporu ČERVENÝCH STUŽIEK 2023

     • Tento rok sme volejbalový turnaj zorganizovali ako podporu Červeným stužkám a aspoň takouto troškou podporili boj proti AIDS. Herný systém však zostal rovnaký ako po minulé roky. Zapojili sa zmiešané družstvá zo štrnástich tried, ktoré boli začlenené do štyroch základných skupín. Najlepšie tímy zo skupín bojovali v semifinálových súbojoch, kde sa nakoniec vykryštalizovala najlepšia finálová štvorica: Nadľudia zo IV.A, Papááj z III.B, Bibkovci z III.C a IV.C zo IV.C. Tímy odohrali naozaj pekné zápasy hodné finálových súbojov, z ktorých ako víťaz odišlo družstvo Papááj z III.B. GRATULUJEME.

     • ZENIT v programovaní

     • Súťaž ZENIT v programovaní má v našej krajine dlhoročnú tradíciu. Poskytuje priestor pre nádejné programátorské talenty, aby si mohli zmerať svoje sily, riešiť náročné typy problémov a spoznať hlbšie niektoré známe algoritmy pri príprave na súťaž. Tento rok v našej škole súťažili dvaja žiaci: Tomáš Gaňa a Adam Filo z III. B. Obaja úspešne vyriešili školské kolo súťaže.V krajskom kole sa nečakane - podobne ako niekoľko sto ďalších súťažiacich - stretli s mnohými technickými problémami. V krajskom kole boli nakoniec v kategórii našich súťažiacich úspešní iba 3 riešitelia. Hoci tentokrát sa medzi nich neprebojovali naši žiaci, prejavili kus vytrvalosti, odhodlania a programátorského entuziazmu. Ďakujeme im za reprezentáciu našej školy.

     • November 1989

     • Pri príležitosti 34. výročia Nežnej revolúcie sme sa preniesli do novembrových udalostí roku 1989, kedy sa začal odohrávať boj za slobodu a demokraciu v Československu. V úvode sme si pozreli krátky film obsahujúci spomienky priamych aktérov Nežnej revolúcie. Potom sme si vypočuli pútavú prednášku lektora Ústavu pamäti národa, pána Petra Jašeka, PhD.. Sprostredkoval nám v nej množstvo historických faktov o udalostiach Nežnej revolúcie, ale aj o udalostiach, ktoré tejto revolúcii predchádzali. Z prednášky sme odchádzali s presvedčením, že je pre nás potrebné pripomínať si často historické udalosti našej nedávnej minulosti, aby sme sa poučili z chýb našich predkov a neopakovali ich.

     • PRVÉ MIESTA A POSTUP BEDMINTONISTOV NA KRAJSKÉ KOLO

     • Dňa 16. 11. 2023 sa konalo Okresné kolo v bedmintone žiačok a žiakov SŠ, ktoré organizovalo CVČ Kuzmányho v Žiline.
      Súťažiaci boli rozdelení do dvoch kategórií: dievčatá (6 družstiev) a chlapci (5 družstiev).
      Našu školu úspešne reprezentovali 4 žiaci: Alexander Sakala (III.B), Martin Pintrava (III.B), Nina Holienčíková (IV.C) a Alexandra Ivanková (II.D).

     • OLYMPIÁDA O VEREJNEJ SPRÁVE

     • Žiaci zo 4.A - Peter Havlík, Marek Roman, Jakub Sirovatka a Stanislav Slivoň postúpili do semifinálového kola OLYMPIÁDY O VEREJNEJ SPRÁVE, ktoré sa konalo 21.11.2023 v Kongresovej sále úradu Žilinského samosprávneho kraja.
      Zámerom tejto vedomostnej súťaže je dostať do povedomia žiakov stredných škôl na Slovensku problematiku fungovania verejnej správy na Slovensku so zameraním na územnú samosprávu. Zvýšiť povedomie o existencii a prínose územnej samosprávy – miest, obcí a samosprávnych krajov na Slovensku pre spoločnosť. Cieľom tejto súťaže je v neposlednom rade rozšíriť poznatky žiakov stredných škôl o fungovaní štátnej správy a podnietiť záujem o verejné dianie na štátnej, miestnej a regionálnej úrovni.

   • Nedeľa21. 4. 2024
  • Partneri