• Akadémia 2024

  • Tešíme sa na vás

  • 22. apríla 2024, Bábkové divadlo Žilina

  • 2D Divadlo alebo Dievčenské Dobrodružstvo

  • Ľudkovia pri GVOZA

  • Voľná adaptácia hry Jána Palárika

  • Dobrodružstvo pri obžinkoch

 • Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

  Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

     • Best in English

     • Dňa 16. novembra sa konala medzinárodná súťaž Best in English, kde naši žiaci mohli zistiť svoju úroveň angličtiny. Ako škola sme obsadili krásne 164. miesto spomedzi 702 škôl z celého sveta a na Slovensku 25. miesto zo 104 škôl.
      Ako jednotlivci naši žiaci dosiahli tiež výborné výsledky, najlepší traja boli Jonáš Birner III.B (110 bodov), Adam Filo III.B (108 bodov) a Martin Malcho IV.C (106,5 bodov).|
      V špeciálnej kategórii súťažila aj Tamara Balvín z III.B, ktorá obsadila úžasné prvé miesto na svete.

     • Opäť sa u nás oceňovalo v radoch učiteľov

     • Dňa 7. decembra 2023 v Martine bola ocenená PhDr. Iveta Lieskovská Radou mládeže Žilinského kraja v kategórii TOP občan za Aktívne občianstvo a ľudskosť 2023.
      Pani Lieskovskú nominoval na ocenenie školský parlament za jej dlhoročnú prácu koordinátorky parlamentu, ktorá stojí pri žiakoch tejto žiackej organizácie na škole. Neustále im pomáha rozvíjať sa, a tým prispieva aj k rozvoju školy. Spolu so školským parlamentom sa venujú organizovaniu mnohých akcií, medzi ktorými nechýba ani dobrovoľníctvo a charita. Vedie žiakov aj k záujmu o sledovanie reálnych požiadaviek a problémov žiakov na škole.
      Ako koordinátorka školského parlamentu v našom gymnáziu sa spolu s jeho členmi zaujímajú aj o dianie v Žilinskom kraji a zúčastňujú sa rôznych podujatí Rady mládeže Žilinského kraja.

     • Imatrikulácie 2023

     • Dňa 16. 11. 2023 sme oficiálne privítali v našej GVOZA rodine tohtoročných prvákov. Druháci ”zamakali” a vo vyzdobenej telocvični začali program imatrikulácií vlastnými scénkami, tancom a hudobným vystúpením. Keď sa rozosmiala celá sála, “ľady boli prelomené”… Následne nás vo svojom programe žiaci I.A zobrali na módnu prehliadku do Francúzska a pripravili japonské sushi. Béčkari zahrali scénku “Ako išla indická krava do Maďarska”. Zo žiakov I.C sa na chvíľku stali talianski mafiáni a ako turisti zavítali v druhej scénke do Škótska. Žiaci I.D nás pozvali svojou scénkou do starovekého Grécka a vystúpenie prvákov ukončil ich havajský tanec.

     • Vyznamenanie pre nášho kolegu - Cena za pedagogiku Slovenskej fyzikálnej spoločnosti

     • PaedDr. Ľubomír Konrád, PhD. sa zaslúžil o rozvoj fyzikálneho vzdelávania na Slovensku. Jeho zanietený prístup k vyučovaniu fyziky sa odráža v zvýšenej motivácii žiakov a vzbudeniu ich záujmu o rozličné fyzikálne súťaže. Podieľal sa na výchove viacerých špičkových absolventov gymnázia, ktorí získali významné ocenenia nanárodných a medzinárodných súťažiach.
      Jeho najvýznamnejšie zásluhy sú spojené s podporou talentovanej mládeže v celoslovenskom meradle a práci v oblasti Fyzikálnej olympiády, ktorej s intenzívne venuje od roku 1994 prostredníctvom prípravy súťažných úloh, organizácií regionálnych, krajských a celoštátnych kôl fyzikálnej olympiády ako aj prípravou a vedením reprezentačného družstva na Medzinárodnej fyzikálnej olympiády. Slovenské družstvo aj vďaka Ľubomírovi Konrádovi dosahuje na celosvetovej úrovni výborné výsledky.
      Medzinárodná fyzikálna olympiáda je súťažou jednotlivcov

     • Ocenení žiaci

     • Včera bolo v Sobášnom paláci v Bytči ocenených 41 zo 109 nominovaných výnimočných stredoškolákov z nášho kraja. Žilinský samospravný kraj odmenil aj našich dvoch talentovaných žiakov - Tomáša Gaňu a Tamaru Balvín z III. B.
      Tomáš sa dlhodobo úspešne zúčastňuje robotických, programátorských či matematických súťaží a v škole svojimi technickými znalosťami pravidelne pomáha pri rôznych akciách, napríklad pri vysielaní rozhlasovej rady školy.
      Tamara dosahuje skvelé výsledky v matematických súťažiach ako aj v súťažiach z anglického jazyka. Aktívne pracuje v školskom parlamente, reprezentovala ho nedávno v rámci medzinárodného Erasmus projektu VoyAGE.

     • Školské majstrovstvá SŠ v zrýchlenom šachu jednotlivcov

     • Vo štvrtok 19. 10. 2023 reprezentovalo našu školu deväť žiakov na Majstrovstvách okresu v zrýchlenom šachu, ktoré sa uskutočnili v Centre voľného času v Žiline.

      V konkurencii bezmála šesťdesiatich šachistov obsadili naši žiaci:

      Martin Klimek - III.D - 1. miesto (postup do krajského kola),
      Marko Hriník - IV.A - 8. miesto,
      Šimon Devera - IV.B - 9. miesto,
      Stanislav Slivoň - IV.A - 15. miesto,
      Matúš Daniel Devera - I.B - 18. miesto,
      Vladimír Portašík - I.A - 23. miesto,
      Filip Szöke - I.D - 26. miesto,
      Alex Samuheľ - II.D - 43. miesto,
      Dávid Lučivnák - I.B - 49. miesto.

     • POST BELLUM

     • V októbri a novembri sa naši tretiaci zúčastnili workshopu POST BELLUM, venovanému historickej téme, ktorú je dôležité si pripomínať. Je ňou Druhá svetová vojna a jej následky na slovenský ľud. Žiaci sa prostredníctvom zaujímavých aktivít preniesli do minulého storočia a mohli si na vlastnej koži vyskúšať, že život bol vtedy skutočne tvrdý chlebík. Mimo zhodnotenia vtedajšej ekonomickej, politickej ako aj kultúrnej situácie im boli ponúknuté autentické príbehy pamätníkov, ktorí to všetko naozaj zažili. Taktiež mali možnosť sa sami na pamätníkov zahrať a strašné príbehy jednej z utláčaných menšín - Židov prerozprávať spolužiakom. Táto prednáška mládež obohatila nielen vedomostne, ale aj hodnotovo. Utvrdila nás, že doba, ktorá miliónom ľudí zničila životy a zanechala v nich nepríjemné spomienky, ktoré s nimi putujú dodnes, sa už nikdy nesmie opakovať. A preto aj takáto forma osvety a pripo

     • Školské kolo Olympiády v španielskom jazyku

     • Dňa 27. 11. 2023 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v španielskom jazyku v kategóriách A a B
      Výsledky:

      Kategória A

      1. miesto Anna Ondrášová (II.B)
      2.
      miesto Lenka Zuzčáková (II.C)
      3.
      miesto Sandra Tokárová (II.D)

      Kategória B

      1. miesto Dominik Otáhal (III.B)
      2.
      miesto Zuzana Cingelová (III.C)
      3.
      miesto Hana Zaičková (III.C)

   • Nedeľa21. 4. 2024
  • Partneri