• GVOZA žije divadlom
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Oslávili sme storočnicu
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Aj na GVOZE je čistota pol života
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto sa zabávame
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto spoznávame
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto sa učíme
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto súťažíme
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto víťazíme
   • Vzdelanie dáva krídla
  • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

    • Festival vedy a techniky AMAVET 2021
     • Festival vedy a techniky AMAVET 2021

     • Dňa 9. novembra 2021 sa v Bratislave konala celoštátna prehliadka Festivalu vedy
      a techniky AMAVET 2021. Na celoštátne kolo sa z krajského kola kvalifikoval žiak našej
      školy Tomáš Gaňa z I.B. Tomáš prezentoval výsledky svojej práce zhrnuté v projekte
      s názvom Satelitná navigácia do ruky. Ide vlastne o GPS modul ako prijímač pripojený na
      RPI PI Zero s Linuxovým systémom a s pripojeným displejom, barometrom a klávesnicou.
      Tomáš okrem toho vyriešil napájanie modulu, nakreslil a vytlačil 3D krabičku, aby bolo
      možné zariadenie naozaj uchopiť do ruky. K tomu všetkému napísal program na zber a
      spracovanie dát z prijímača, ich ukladanie na SD kartu, ovládanie z klávesnice ako aj
      zobrazovanie rôznych údajov na displeji.
      Tomáš súťažil v kategórii Mechanika a elektrina. Za jeho projekt mu Asociácia pre mládež,
      vedu a techniku udelila špeciálnu cenu odbornej hodnotiacej komisie.
      Tomášovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších tvorivých nápadov spojených
      s radosťou z bádania a objavovania nových možností vo svete vedy a techniky. (LK)

    • 17. november očami našich prvákov
     • 17. november očami našich prvákov

     • 17. november očami našich prvákov sa stal motívom pre tímovú spoluprácu žiakov I.B triedy. Pripomenutie si udalostí z obdobia pred 17. novembrom 1989 a jeho dôsledkami na zmenu našej spoločnosti bolo spracované do prednášky spojenej s riešením krížovky viazanej k obdobiu 17. novembra 1989. Tešíme sa, že mladí ľudia majú záujem o históriu našej krajiny a vedia, že ľudské práva sú hodnotou, ktorá je nenahraditeľná a nevyhnutná k spokojnému životu.

      Renáta Saganová

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 11. 11. 2021 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v troch kategóriách. V prvej kategórii, prvý a druhý ročník, 2A,  súťažilo 23 žiakov, v druhej kategórii, 2B, 26 žiakov, v 3. kategórii, anglofónni, jedna žiačka.
      Výsledková listina:
       

      Kategória 2A

      1.  miesto: Jonáš Urbaník, II. C
      2.  miesto: Tatiana Maňaková, II. C
      3.  miesto: Adam Meňhart, II. B

      Kategória 2B

      1. miesto: Alica Seidllová, IV. B
      2. miesto Tamara Ľorková, III. A
      3.  miesto: Samuel Černák, IV. B

      Víťazi oboch kategórií postupujú do krajského kola. Srdečne gratulujeme a ďakujeme všetkým zúčastneným J!

    • Trenčiansky robotický deň 2021
     • Trenčiansky robotický deň 2021

     • V dňoch 3. – 4. novembra 2021 sa v Trenčíne na výstavisku Expo Center konal 15. ročník celoslovenskej súťaže Trenčiansky robotický deň 2021. V kategórii Follower hard >16 predstavil žiak našej školy Tomáš Gaňa z I.B svojho robota Tank V3. Išlo o vylepšenú verziu Tomášovho staršieho autonómneho robota, ktorý prešiel určenú dráhu nie na základe senzorov nastavených na úrovne farieb, ako to dokázal jeho starší kolega, ale tento robot určenú dráhu prešiel na základe snímkov z kamery spracovaných v reálnom čase, navyše za čas podstatne kratší ako druhý či tretí úspešný robot. Keďže nikto z ostatných súťažiacich sa k takémuto vylepšeniu nedopracoval, stal som Tomáš víťazom uvedenej kategórie, aj napriek tomu, že na základe svojho veku mohol súťažiť v kategórii nižšej.

      Tomáš sa zúčastnil aj krajskej prehliadky AMAVET, z ktorej postúpil so svojím GPS prijímačom s barometrom, ktorý zobrazeje aj prejdenú trasu na openstreet mape, na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční v novembri v Bratislave.

      Tomášovi srdečne blahoželáme a držíme mu palce v celoštátnom kole AMAVETu. (LK)

  • Nedeľa 27. 11. 2022
  • Partneri