• GVOZA žije divadlom
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Oslávili sme storočnicu
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Aj na GVOZE je čistota pol života
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto sa zabávame
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto spoznávame
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto sa učíme
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto súťažíme
   • Vzdelanie dáva krídla
   • Takto víťazíme
   • Vzdelanie dáva krídla
  • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

     • 17. november 1989

     • V uliciach nepočuť nič iné než štrngot kľúčov a hluk ľudí, ktorí vo veľkých húfoch stoja v uliciach, snažiac sa ukončiť totalitný režim v Československu. Začiatok nežnej revolúcie znamená aj začiatok konca. I keď ľudia mali všetko, v podstate nemali nič. Zákazy slobodného myslenia, slobodného vierovyznania, slobodného podnikania a aj zákazy cestovania. V dnešnej dobe pre nás nepredstaviteľné, no stále zabúdame , čo našej slobode predchádalo.

      Dnes, 15.11.2022, o 33 rokov neskôr a práve tu, na Gymnáziu Veľká okružná, sme ako žiaci druhého ročníka mali možnosť zúčastniť sa prednášky ukazujúcej na dôležitosti činov našich rodičov, našich príbuzných a všetkých, čo boli dostatočne odvážni na to, aby vystúpili a bojovali i za našu SLOBODU. Boli sme schopní si uvedomiť obety našich predkov a i ťažkej situácie, v ktorej sa všetko odohrávalo. Zvládli to, lebo mali nádej, lebo vedeli, že v jednote je sila.

      Nakoniec ostáva už len jedna otázka – boli by ste aj Vy dostatočne statoční zúčastniť sa revolúcie pre slobodu národa?

      Wojtaszkowá Lucia, II.D

     • Školské kolo Olympiády ľudských práv

     • Dňa 10.11.2022 sa konalo školské kolo Olympiády ľudských práv.

      Umiestnenie žiakov:

      1. miesto - Nikol Ševčíková - III.D
      2. miesto - Peter Ružička - IV.D
      3. miesto - Peter Havlík - III.A
      Všetkým víťazom blahoželáme.

     • Pišqworky

     • Tento rok nadviazali naši žiaci na úspechy z minulých rokov v tímovej súťaži Pišqworky. Tohtoročné oblastné kolo turnaja sa uskutočnilo v pondelok 7. 11. 2022 v priestoroch SOŠ drevárskej. V konkurencii 24 tímov sme mali štyri tímy ako želiezka v ohni. Tri tímy z nich postúpili do krajského kola turnaja.

      V celkovom poradí obsadili naši žiaci:

      1. miesto
      tím z III.B s názvom: Chrumkavé černošky
      P. Czimmermann, S. Neslušan, S. Barčák, N. Nagyová, Š. Devera

      4. miesto
      tím z II.B s názvom: XOXO
      A. Filo, M. Kaprál, M. Pintrava, D. Strempek

      5. - 9. miesto
      tím z I.D s názvom: I.D.K
      M. Sukeník, F. Samuhel, A. Samuheľ, T. Martinček, F. Galovič

      9. - 25. miesto
      tím z III.B s názvom: Honolulu hi
      M. Miklo, J. Labuda, M. Solár, S. Badík, M. Mečár


       

     • Exkurzia medvede

     • Dňa 8. novembra 2022 sme sa trieda II.C pod vedením p. uč. M. Knutelskej zúčastnili na poznávacej exkurzii vo Varíne. Navštívili sme správu Národného parku Malá Fatra, kde nám skúsený zoológ Michal Kalaš pútavo porozprával o živote medveďa hnedého.

      Dozvedeli sme sa veľa nových informácií o ich spôsobe života, vytváraní si teritórií, potrave i rozmnožovaní. Najviac sa nám však páčili originálne zábery z fotopascí umiestnených v samotnom srdci prírody. Prednášku, ktorej hlavnou témou boli útoky medveďa hnedého na človeka sme začali videom, v ktorom nám bola priblížená náplň práce odborníka na medvede. Prednáška nám okrem faktov dala aj cenné rady do života. Boli sme oboznámení, ako sa správne brániť pri napadnutí medveďom v našich horách, alebo ako sa im vyhnúť, aby ku stretu s človekom vôbec nedošlo. Počas prednášky nám zoológ Michal Kalaš vysvetlil, že média mnohokrát skresľujú pohľad človeka na tieto majestátne tvory. Ľudia si často ani neuvedomujú, že čítajú články písané novinármi, ktorí o ich živote v skutočnosti nič nevedia. Dokonca, neraz sa objavili pri článkoch popisujúcich napadnutia medveďom hnedým fotky medveďa grizlyho, ktorý žije v severnej Amerike a u nás sa vo voľnej prírode vôbec nevyskytuje.

      Na záver prednášky sme boli zoológom Michalom ubezpečení, že napadnutia medveďom sú u nás skôr raritou. Ďakujeme, že sme mohli byť súčasťou nezabudnuteľnej exkurzie, počas ktorej sme nahliadli nielen do úžasného sveta medveďov hnedých, ale aj do každodennej práce ochrancov Národného parku Malá Fatra.

      Ema Šteffeková, II.C

  • Nedeľa 27. 11. 2022
  • Partneri