• Akadémia 2024

  • Tešíme sa na vás

  • 22. apríla 2024, Bábkové divadlo Žilina

  • 2D Divadlo alebo Dievčenské Dobrodružstvo

  • Ľudkovia pri GVOZA

  • Voľná adaptácia hry Jána Palárika

  • Dobrodružstvo pri obžinkoch

 • Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

  Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

     • S matematikou na celoštátne kolo

     • Koncom marca sa naši 4 nádejní výskumníci postupujúci z okresného kola zúčastnili krajského kola prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorá sa konala už tradične na SPŠ IT v Kysuckom Novom Meste. Súťažilo sa dovedna v 17 súťažných oboroch. Našu školu reprezentoval Peter Czimmermann zo IV. B v obore Matematika a fyzika, Jaroslav Odrobiňák a Matúš Vojtek z III. D v obore Chémia, potravinárstvo a Alexandra Žideková zo IV. A v obore Zdravotníctvo, farmakológia.
      Zovšeobecnením Pascalovho trojuholníka si Peter vybojoval vynikajúce 2. miesto a postup do celoslovenského finále SOČ. Jaroslav a Matúš obsadili medzi chemikmi medailové 3. miesto. V obore Zdravotníctvo, farmakológia, ktorý býva v SOČ jeden z najžiadanejších, Alexandra skončila formálne na 4. mieste s dobrým pocitom z množstva vlastnej vykonanej práce.
      Každá súťaž môže vyvolať eufóriu z úspechu či slzy sklamania. Výsledok pre

     • Krajské kolo Dejepisnej súťaže gymnázii SR a ČR

     • Dňa 3.4.2024 sa uskotočnilo krajské kolo Dejepisnej súťaže gymnázii SR a ČR, ktoré bolo v tomto školskom roku zamerané na dejiny Európy v rokoch 1975 - 2000. Súťaže sa zúčastnili naši žiaci Matúš Devera z I.B triedy, Adam Filo a František Knapec z III.B triedy. Náš tím sa umiestnil na 8. mieste.

     • Význam duševného zdravia

     • Dňa 27.3.2024 sa žiaci IIl. A. triedy zúčastnili prednášky Psychohygiena u stredoškoláka – význam duševného zdravia so psychologičkou Doc. PhDr. Mgr. Ingrid Hupkovou. PhD. Edukačná podujatie sa uskutočnilo v Makovickom dome v Žiline. Žiaci sa dozvedeli, čo je duševné zdravie a aký je jeho význam, čo je depresia, úzkosť, závislosti, poruchy príjmu potravy, sebapoškodzovanie, suicidálne správanie, zásady psychohygieny u stredoškoláka/stredoškoláčky. Prednáška bola pútavá a poučná.

     • Modelové zasadnutie OSN - GVOMUN už čoskoro na našej škole

     • Projekt VoyAGE – Erasmus + sa úspešne dostal do svojej ďalšej fázy, ktorá má svoj konkrétny cieľ – GVOMUN - GVOZA Model United Nations.
      Talentovaní žiaci našej školy, ktorí boli vybratí na medzinárodné stretnutie v Bulharsku v rámci tohto projektu, nezaháľajú a usilovne pracujú na prípravách modelového zasadnutia OSN (Model United Nations). Môžete ich sledovať na Instagrame: VoyAGE IG alebo na FB projektu VoyAGE: VoyAGE Facebook .
      Modelová konferencia zasadnutia OSN pomáha ambicióznym mladým ľuďom zdokonaľovať sa v argumentácii a verejnom vystupovaní či diplomacii a to všetko v anglickom jazyku.
      Počas MUN sa žiaci stávajú delegátmi reprezentujúcimi vopred pridelené krajiny z celého sveta. Sú rozdelení do orgánov OSN, kde vyjednávajú podmienky s delegátmi iných krajín v snahe dohodnúť sa na rezolúcii, ktorá bude v súlade s hodnotami ich krajiny, no zároveň čo najprospešnejšia pre medzin

     • Krajské kolo Biologickej olympiády

     • Dňa 20.3.2024 sa uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády, kategória A.
      Našu školu reprezentovali 3 žiačky, všetky úspešne.
      V projektovej časti sa Alexandra Žideková (IV.A) umiestnila na 5. mieste. V teoreticko-praktickej časti Nina Sedliačková (III.B) obsadila 7. miesto a Tamara Maleková (III.D) 11. miesto.

     • Krajské kolo Geografickej olympiády 2024

     • V marci sa štyria žiaci našej školy, Max Fraštia, Jakub Slyško, Matúš Vojtek a Jonáš Urbaník, zúčastnili na Krajskom kole Geografickej olympiády kategórie Z na Katedre geografie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Po absolvovaní testu sa najlepšie umiestnil Max Fraštia na 12. mieste v konkurencii 90 žiakov Žilinského kraja. Ostatní skončili ako úspešní riešitelia.
      Chlapcom gratulujeme a prajeme úspechy v ďalších ročníkoch GO.

     • Poznáte hru Mlyn? Oni si ju vytvorili...

     • Spoločenská hra Mlyn je ťahová hra, v ktorej hráči striedavo pokladajú na hraciu plochu kamene svojej farby s cieľom obsadiť celý riadok alebo stĺpec plochy. V tomto školskom roku sa stala jej tvorba ústredným motívom školskej programátorskej súťaže Pythonas. Do súťaže sa prihlásilo 10 záujemcov z 2. a 3. ročníka. Podľa svojich schopností mohli súťažiť v dvoch kategóriách. V kategórii Nováčik sa do Siene slávy súťaže poprvýkrát zapísala víťazka - stala sa ňou Kristína Kullová z II. C. Na druhom mieste sa s výborným bodovým ziskom umiestnil Samuel Oberta z II. B.

     • Celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku

     • Dňa 20.3.2024 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku, na ktorom nás úspešne reprezentovala žiačka II.B triedy Anna Ondrášová, ktorá sa umiestnila na krásnom piatom mieste. Samotnej olympiáde predchádzala prehliadka historického centra Bratislavy v španielskom jazyku, ktorá bola skvelým zážitkom a žiačka sa mohla porozprávať s rodenými Španielmi.

   • Nedeľa21. 4. 2024
  • Partneri