• Od 10.07.2022 je na území Rajeckej doliny, Žiliny a Kysúc spustený Integrovaný dopravný systém Žilinského samosprávneho kraja (IDS ŽSK), ktorý umožňuje cestovanie verejnou osobnou dopravou viacerými módmi dopravy s jedným predplatným cestovným lístkom. Ide o prepojenie železničnej, prímestskej a mestskej hromadnej dopravy, ktoré umožňuje cestovať lacnejšie a jednoduchšie.

    Základné informácie k IDS ŽSK pre žiakov a študentov:

    Ak má študent na svojom ISICu aktivovanú dopravnú časť, môže ho plnohodnotne využívať v IDS ŽSK:

    • to znamená, že študent si môže zakúpiť predplatný cestovný lístok (PCL) na ktoromkoľvek predajnom mieste zapojených dopravcov alebo dobiť kredit* a následne ho využívať na kúpu jednorazových lístkov na cestovanie prímestskými autobusmi, MHD v Žiline, Čadci a KNM alebo u všetkých dopravcov zapojených v Slovenskom dopravnom pase. Zoznam dopravcov zapojených v Slovenskom dopravnom pase nájdu na: https://www.idzk.sk/67-bezkontaktne-cipove-karty-bck/#dopravcovia
    • v prípade, že študent v predchádzajúcom školskom roku na svojom ISICu využíval služby MHD Žilina (predplatný cestovný lístok, kredit na kúpu jednorazových lístkov) pre využívanie IDS v novom školskom roku je potrebné, aby si na ISICu aktivoval dopravnú časť a následne navštívil predajné miesto DPMŽ

    V prípade, že študent vlastní dopravnú kartu niektorého zo zapojených dopravcov, môže na nákup PCL využiť nasledovné možnosti:

    • ak má kartu DPMŽ: v prípade, ak tak ešte neurobil, je potrebné navštíviť predajné miesto DPMŽ a požiadať o aktiváciu karty na IDS. Následne si môže zakúpiť PCL alebo dobiť kredit na ktoromkoľvek predajnom mieste* alebo prostredníctvom eShopu DPMŽ
    • ak má kartu SAD ZA: takúto kartu môže ihneď použiť na nákup PCL alebo dobitie kreditu na ktoromkoľvek predajnom mieste* alebo prostredníctvom eShopu SAD ZA
    • ak má kartu ZSSK: takúto kartu môže ihneď použiť na nákup PCL na predajných miestach ZSSK, SAD ZA alebo prostredníctvom eShopu ZSSK

     *dobitie kreditu do elektronickej peňaženky na karte nie je možné na predajných miestach ZSSK (ZSSK nepracuje s elektronickou peňaženkou).

    Touto cestou Vás chceme požiadať o zdieľanie informácií a grafiky, Vami dostupnými informačnými kanálmi:

    • pre zverejnenie v priestoroch školy (vrátnica, nástenka,...) - príloha Plagát.pdf
    • pre zverejnenie na webovej stránke školy - príloha Web.png
    • pre zverejnenie na sociálnych sieťach - príloha Sociálna sieť.png

    Viac informácií o IDS ŽSK nájdete na nasledujúcich odkazoch: