• Olympiáda v anglickom jazyku

     25. 11. 2022

     Dňa 23. 11. 2022 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku v 3 kategóriách.
     V kategórii 2A (1.- 2. ročník) súťažilo 27 žiakov, v kategórii 2B (3. - 4.ročník) ) súťažilo 24 žiakov a v kategórii 2C2 súťažili 2 žiaci.

     Výsledková listina:

     2A
     1. miesto: Adam Filo  II.B
     2. miesto: Filip Leščinský I. B
     3. miesto: Jonáš Birner II.B

     2B
     1. miesto: Tamara Ľorková IV.A
     2. miesto: Martin Bodorík IV. B
     3. miesto: Šimon Slávik IV.B

     2C2
     1. miesto: Tamara Balvín  II.B
     2. miesto: Joseph Balvín I. B

     Víťazom srdečne gratulujeme a držíme palce v okresnom kole. 😊

     J. Priadková, M. Obročníková

    • 6. ročník súťaže iBobor

     22. 11. 2022

     V celoslovenskej informatickej súťaži iBobor v tomto škols kom roku zápolilov našej škole 55 žiakov: 30 v kategórii Junior a 25 v kategórii Senior.
     Žiaci mali počas 40 minút nájsť správne odpovede na 15 otázok zahŕňajúcich algoritmizáciu, kódovanie informácie a ďalšie oblasti základov informatiky.
     Výsledková listina našej školy napokon obsahuje 16 úspešných riešiteľov v kategórii Junior a 12 v kategórii Senior
     Najepšie umiestnenia:
     Kategória Junior
     V kategórii Junior súťažilo celkovo 11644 súťažiacich. Najlepšie výsledky v našej škole:
     Adam Filo (II. B) - 80 bodov (plný počet), 1. - 90. miesto v celoslovenskom rebríčku
     Tamara Balvín a Daniel Strempek (II. B) - 74,67 bodov, 110. - 192. miesto v celoslovenskom rebríčku
     Kategória Senior
     V kategórii Senior súťažilo celkovo 5918 súťažiacich. Najlepšie výsledky v našej škole:
     Karol Kostelanský (IV. C) - 59,67 bodov, 149. - 152. miesto v celoslovenskom rebríčku
     án Kováč (III. B) - 56 bodov, 231. - 253. miesto v celoslovenskom rebríčku
     Alexandra Vavríková (IV. D) a Peter Vajda (IV. B) - 54 bodov, 326. - 332. miesto v celoslovenskom rebríčku
     Ďakujeme všetkým zapojeným za ich snahu pracovať na sebe. JP

    • Bedmintonisti opäť úspešní!

     22. 11. 2022

     Dňa 16.11. 2022 naši žiaci úspešne reprezentovali našu školu na Krajskom kole v bedmintone SŠ v Martine. Po urputnom boji dvojica našich dievčat spomedzi deviatich družstiev skončila na výbornom druhom mieste. Chlapci obsadili krásne prvé miesto (taktiež spomedzi deviatich družstiev) a postúpili tak na Slovenské kolo.
     Zloženie našich dvojíc:

     II.B Pintrava Martin
     IV.B Rádik Michal
     III.C Holienčíková Nina
     I.D. Ivanková Alexandra

     Všetkým športovcom k výsledkom gratulujeme a budeme im aj naďalej držať palce.

    • Chemický žurnál

     15. 11. 2022

     Radi by sme vám dali do pozornosti novinku - náš prvý školský online Chemický žurnál. Existuje vďaka projektu Bádam ja, bádaš ty, ktorý bol spolufinancovaný z grantu Mesta Žilina. Venovali sme sa mu od mája 2022 do novembra 2022 v dvoch etapách.

     V histórii článkov na GVOZe ste si mohli prečítať o Dňoch objavov (23. a 24. 6. 2022), kedy sme spolu s prvákmi a druhákmi pripravili bádateľské aktivity z chémie a informatiky pre žiakov zo základných škôl.

     V druhej etape sme sa zamerali na tohtoročných vybraných druhákov a využili novozakúpené pomôcky v zážitkových aktivitách spomínaných predmetov. Okrem toho sme chceli vytvoriť niečo unikátne :) Náš žurnál zachytáva chemickú “cestu” druhej etapy projektu. Veríme, že aspoň trošku prispeje k skrášleniu vášho dňa.

    • 17. november 1989

     22. 11. 2022

     V uliciach nepočuť nič iné než štrngot kľúčov a hluk ľudí, ktorí vo veľkých húfoch stoja v uliciach, snažiac sa ukončiť totalitný režim v Československu. Začiatok nežnej revolúcie znamená aj začiatok konca. I keď ľudia mali všetko, v podstate nemali nič. Zákazy slobodného myslenia, slobodného vierovyznania, slobodného podnikania a aj zákazy cestovania. V dnešnej dobe pre nás nepredstaviteľné, no stále zabúdame , čo našej slobode predchádalo.

     Dnes, 15.11.2022, o 33 rokov neskôr a práve tu, na Gymnáziu Veľká okružná, sme ako žiaci druhého ročníka mali možnosť zúčastniť sa prednášky ukazujúcej na dôležitosti činov našich rodičov, našich príbuzných a všetkých, čo boli dostatočne odvážni na to, aby vystúpili a bojovali i za našu SLOBODU. Boli sme schopní si uvedomiť obety našich predkov a i ťažkej situácie, v ktorej sa všetko odohrávalo. Zvládli to, lebo mali nádej, lebo vedeli, že v jednote je sila.

     Nakoniec ostáva už len jedna otázka – boli by ste aj Vy dostatočne statoční zúčastniť sa revolúcie pre slobodu národa?

     Wojtaszkowá Lucia, II.D

    • Pišqworky

     15. 11. 2022

     Tento rok nadviazali naši žiaci na úspechy z minulých rokov v tímovej súťaži Pišqworky. Tohtoročné oblastné kolo turnaja sa uskutočnilo v pondelok 7. 11. 2022 v priestoroch SOŠ drevárskej. V konkurencii 24 tímov sme mali štyri tímy ako želiezka v ohni. Tri tímy z nich postúpili do krajského kola turnaja.

     V celkovom poradí obsadili naši žiaci:

     1. miesto
     tím z III.B s názvom: Chrumkavé černošky
     P. Czimmermann, S. Neslušan, S. Barčák, N. Nagyová, Š. Devera

     4. miesto
     tím z II.B s názvom: XOXO
     A. Filo, M. Kaprál, M. Pintrava, D. Strempek

     5. - 9. miesto
     tím z I.D s názvom: I.D.K
     M. Sukeník, F. Samuhel, A. Samuheľ, T. Martinček, F. Galovič

     9. - 25. miesto
     tím z III.B s názvom: Honolulu hi
     M. Miklo, J. Labuda, M. Solár, S. Badík, M. Mečár


      

    • Exkurzia medvede

     15. 11. 2022

     Dňa 8. novembra 2022 sme sa trieda II.C pod vedením p. uč. M. Knutelskej zúčastnili na poznávacej exkurzii vo Varíne. Navštívili sme správu Národného parku Malá Fatra, kde nám skúsený zoológ Michal Kalaš pútavo porozprával o živote medveďa hnedého.

     Dozvedeli sme sa veľa nových informácií o ich spôsobe života, vytváraní si teritórií, potrave i rozmnožovaní. Najviac sa nám však páčili originálne zábery z fotopascí umiestnených v samotnom srdci prírody. Prednášku, ktorej hlavnou témou boli útoky medveďa hnedého na človeka sme začali videom, v ktorom nám bola priblížená náplň práce odborníka na medvede. Prednáška nám okrem faktov dala aj cenné rady do života. Boli sme oboznámení, ako sa správne brániť pri napadnutí medveďom v našich horách, alebo ako sa im vyhnúť, aby ku stretu s človekom vôbec nedošlo. Počas prednášky nám zoológ Michal Kalaš vysvetlil, že média mnohokrát skresľujú pohľad človeka na tieto majestátne tvory. Ľudia si často ani neuvedomujú, že čítajú články písané novinármi, ktorí o ich živote v skutočnosti nič nevedia. Dokonca, neraz sa objavili pri článkoch popisujúcich napadnutia medveďom hnedým fotky medveďa grizlyho, ktorý žije v severnej Amerike a u nás sa vo voľnej prírode vôbec nevyskytuje.

     Na záver prednášky sme boli zoológom Michalom ubezpečení, že napadnutia medveďom sú u nás skôr raritou. Ďakujeme, že sme mohli byť súčasťou nezabudnuteľnej exkurzie, počas ktorej sme nahliadli nielen do úžasného sveta medveďov hnedých, ale aj do každodennej práce ochrancov Národného parku Malá Fatra.

     Ema Šteffeková, II.C

    • Trenčiansky robotický deň

     15. 11. 2022

     Žiak II.B Tomáš Gaňa opäť úspešne reprezentoval našu školu. Dňa 10.11. sa uskutočnil Trenčiansky robotický deň 2022 s medzinárodnou účasťou, na ktorom súťažilo vyše 120 robotov. Tomáš tam nechýbal. Súťažil s autonómnym robotom v súťaži "Follower hard" v kategórií nad 16 rokov, kde súťažilo 15 robotov, z toho 3 roboty z Maďarska. V súťaži Follower hard musí robot autonómne prejsť po kľukatej dráhe dĺžky približne 10 m, na ktorej sa nachádza vyvýšenina a nespevnená časť dráhy v podobe piesku. Tomáš zopakoval minuloločný úspech a opäť skončil na 1. mieste. Predpoklad, že minuločný víťazny čas nemusí na prvenstvo stačiť sa potvrdil a vďaka o niekoľko sekúnd kratšiemu času, za ktorý jeho robot dráhu prešiel, opäť zvíťazil. Pokusy iných účastníkov riadiť robota na základe snímkov z kamery umiestnenej na robotovi boli neúspešné a Tomáš ako jediný túto technológiu zvládol. Ostatné úspešné roboty v súťaži Follower hard boli riadené len na základe rozpoznávania okraja dráhy jednoduchými svetlocitlivými senzormi rozlišujúcimi bielu a čiernu farbu.

    • Diskusia s Fórom života

     15. 11. 2022

     Dňa 10.11.2022 boli žiačky T. Frolová, T. Jantová, L. Kvašňovská, S. Macurová a E. Michalcová zo IV.C vyslané na diskusiu organizovanú OZ Fórum života. Za štyrmi stolmi prebiehali živé debaty medzi jednotlivými zástupcami z rôznych organizácií. Rozoberali sa vážne globálne témy: kríza po pandémii, vojna na Ukrajine, klimatická zmena a kultúrna vojna. Dievčatá prezentovali svoje myšlienky a stanoviská ako uvedené problémy zasahujú do ľudského života, ľudskej dôstojnosti a rodiny a zároveň hľadali vhodné riešenia na zníženie ich negatívneho dopadu na nás.

    • Vedecký štvorboj

     15. 11. 2022

     10.11.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili medzinárodnej prírodovednej súťaže Vedecký štvorboj. Riešili zaujímavé úlohy z biológie, chémie, matematiky a fyziky. Našu školu reprezentovalo 7 tímov.
     V konkurencii 218 tímov z ČR a SR sa najlepšie umiestnilo družstvo z III.B – P. Czimmermann, M.Vričan, A.Šoška, L.Moravčík - 21. miesto (L.Bronerská), IV.B 46. miesto (I.Obrcian-Ádamová), druhé družstvo z III.B 87. miesto (L.Bronerská) a 2 družstvá z II.C a 2 družstvá z II.D na 123.-126. mieste. (B.Plešivčáková).

    • Fyzikálny Náboj 2022

     7. 11. 2022

     Dňa 4.11.2022 sa žiaci našej školy zapojili do ďalšieho ročníka medzinárodnej súťaže v riešení príkladov z fyziky Fyzikálny náboj 2022. Súťaž sa súbežne konala v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, na Slovensku a v Španielsku. V našej kategórii sa do nej zapojilo 133 päťčlenných družstiev. Počas dvoch hodín žiaci riešili postupne úlohy z rôznych oblastí fyziky. Za našu školu súťažili dve družstvá:
     GVOZA A v zložení Stanislav Barčák, Zuzana Gintnerová, Nina Nagyová, Šimon Devera a Marko Vríčan,
     GVOZA B v zložení Šimon Húdek, Dominik Novák, Adam Blažek, Martin Bodorík a Vladimír Tkáčik.

     V rámci SR obsadil tím B vynikajúce 7. miesto. V medzinárodnom poradí potom 27. miesto.

     Blahoželáme a držíme palce v ďalších súťažiach. (LK)

    • PRVÉ MIESTA A POSTUP BEDMINTONISTOV NA KRAJSKÉ KOLO

     7. 11. 2022

     Dňa 3. 11. 2022 sa konalo Okresné kolo v bedmintone žiačok a žiakov SŠ, ktoré organizovalo CVČ Kuzmányho v Žiline.
     Súťažiaci boli rozdelení do dvoch kategórií: dievčatá (4 družstvá) a chlapci (8 družstiev).
     Našu školu reprezentovali 4 žiaci:
     Michal Rádik (IV.B), Martin Pintrava (II.B), Holienčíková Nina (III.C) a Ivanková Alexandra (I.D).
     V oboch kategóriách sme obsadili 1. miesto a tak sme si zabezpečili postup do Krajského kola, ktoré sa bude konať 16. 11. 2022 v Martine.

    • Beh 17. novembra

     4. 11. 2022

     3.11.2022 sa konal 56. ročník Behu 17. novembra, ktorý organizuje Žilinská univerzita. Našu školu reprezentovalo 17 žiakov.

     V kategórii dievčatá ročníky 2006 – 2008 za účasti 63 pretekárok
     D. Kučavíková z II.A 6. miesto. a N. Majtáňová z II.D 15. miesto.

     V kategórii chlapci ročník 2006 – 2008 v konkurencii 146 pretekárov
     M. Beliančin z I.A umiestnil na 24., M.Kerhat z I.B na 52., S. Kšiňan z I.C na 55., T. Blaškovan z I.A na 61., R. Koleda z I.C na 68., M.Šramko z I.A na 74. a S.Hrivík z I.B na 89. mieste.

     V kategórii chlapci ročník 2003 – 2005 za účasti 53 žiakov
     M.Kavacký z III.A 5. miesto, P.Halama z III.A 7. miesto, M.Kaprál z II.B 18. miesto, M. Mieres z III.D 21. miesto, T.Jakuš z III.C 23. mesto, J. Labuda III.B 25. miesto, M. Lokaj z III.C 28. miesto a T. Hodas z III.A 42. miesto.

    • Majstrovstvá okresu v šachu

     2. 11. 2022

     V stredu 5. 10. 2022 reprezentovalo našu školu desať žiakov na Majstrovstvách okresu v zrýchlenom šachu, ktoré sa uskutočnili v Centre voľného času v Žiline.

     V konkurencii bezmála štyroch tuctov šachistov obsadili naši žiaci:

     Karol Kostelanský - IV.C - 1. miesto
     Šimon Devera - III.B - 3. miesto
     Lucia Ševčíková - II.B - 4. miesto (1. miesto medzi dievčatami)
     Martin Klimek - II.D - 5. miesto
     Stanislav Slivoň - III.A - 7. miesto
     Marko Hriník - III.A - 15. miesto
     Samuel Neslušan - III.B - 16. miesto
     Milan Bodzan - IV.B - 17. miesto
     Alex Samuheľ - I.C - 24. miesto

     Alex spolu s Ninou Nagyovou boli naši šachoví nováčikovia :)

     Ďakujeme všetkým za skvelý výsledok a držíme palce pri ďalších turnajoch.

    • Literárna Orava

     20. 10. 2022

     Dňa 30. septembra 2022 sa druháci našej školy zúčastnili na exkurzii Literárna Orava. Panovalo síce sychravé počasie, ale to našim žiakom nepokazilo náladu. Veď práve naopak: sychravé jesenné počasie a literatúra patrí k sebe – čo chlad zmrazí, knihy zahrejú.

     Druháci navštívili Literárne múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a pamätný dom Martina Kukučína v dedine Jasenová. Dozvedali sa viac o živote týchto dvoch prominentných slovenských spisovateľov, naskytli sa im nové poznatky zo zákutia ich tvorby a obraz, ktorý mali o slovenskej literatúre z obdobia realizmu, sa im domaľoval o niekoľko ťahov vedomostného štetca.

     Pavla Országha Hviezdoslava a Martina Kukučína netreba predstavovať; o týchto dvoch znamenitých spisovateľoch sa učíme aj na hodinách slovenského jazyka a literatúry, práve na našej škole. Avšak pod prízemím múzea sa nachádza expozícia jedného významného muža, ktorého meno, bohužiaľ, veľa ľudí nepozná. Jeho meno je Vavrinec Čaplovič.

     Čaplovič bol rodákom z Jasenovej a odjakživa mal vášeň pre knihy. Očarený knihami, Čaplovič cestoval po Uhorsku a zbieral ich. Na sklonku svojho života zbierku venoval Oravskej stolici pod podmienkou voľného prístupu k jej vodám poznania. Táto bohatá knižnica je dnes známa pod názvom Bibliotéka Čaplovičiana.

     Cestou späť do Žiliny panovala v autobuse dobrá nálada. Vonku síce lialo ako z krhly, ale vnútri bolo príjemne teplo a sucho. Vzduchom sa šírili piesne rôznych žánrov a žiaci sa pridali svojím spevom.

     Orava je rodiskom výdatného množstva literárnych talentov a táto exkurzia bola jedinečnou možnosťou priblížiť nám aspoň niektoré z nich.

     Žiačka II.B

    • ŠTRBArace

     12. 10. 2022

     Jedného pekného slnečného dňa, 5.10.2022, sa štvorica žiakov GVOZA v zložení Alexandra Duháčková (I.A), Dália Kučavíková (II.A), Martin Kavacký (III.A) a Metod Mieres (III.D) vydali do Vysokých Tatier aby pokorili prekážkovú dráhu v celoslovenskej súťaži ŠTRBArace, prvú svojho druhu vyhlásenú Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na dvojkilometrovej trati, neďaleko Štrbského plesa plnej zaujímavých a niekedy aj mokrých a špinavých prekážok, si naši žiaci počínali dobre a ako tím obsadili 24. miesto zo 63 družstiev. Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy, gratulujeme k výborným výsledkom a budeme sa tešiť opäť na budúci rok.

    • Európsky deň jazykov

     12. 10. 2022

     Deň  26. september už tradične patrí Európskemu dňu jazykov. Naši žiaci si ho pripomenuli  celý týždeň  od 26.9 do 30.9. rôznymi hravými aktivitami na hodinách cudzích jazykov, ktoré si sami pripravili a presvedčili sa, že učenie  cudzieho jazyka nemusí byť bolestivé. Žiaci si zahrali pexeso, vyskúšali si veľkosť svojej slovnej zásoby  v súboji jazykov, zahrali si kahoot a  dozvedeli sa niečo navyše o kultúre, jedle a geografii iných štátov.