• Ocenená učiteľka

     Vo štvrtok 11.4. slávnostne ocenili 30 inšpiratívnych pedagogických zamestnancov stredných škôl a školských zariadení, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, za tvorivú a obetavú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže pri príležitosti Dňa učiteľov. 
     Medzi ocenenými bola aj Mgr. Ľudmila Martinčeková, ktorá pôsobí v našom gymnáziu ako učiteľka informatiky už bezmála 37 rokov.

    • Projekt Erasmus+ VoyAGE: Precítili sme atmosféru Modelového zasadnutia OSN

     Dňa 12. apríla 2024 sa naši odvážni žiaci zapojení do projektu Erasmus+ zúčastnili ZAMUN - Modelového zasadnutia OSN v Žiline. Ako diváci sme mohli pozorne sledovať prácu Rady pre ľudské práva, ktorá sa zamerala na problematiku deportácií nelegálnych afganských utečencov z Pakistanu. Debata v angličtine bola zaujímavá a viedla k úspešnému schváleniu uznesenia.
     Pozornosti žiakov, ktorí študujú španielsky jazyk, neuniklo ani rokovanie komisie ESMUN v španielčine, kde sa venovali téme: Návrhy na mierové riešenie konfliktu medzi Izraelom a Palestínou.
     Detailnejšie sme sledovali prácu oboch komisií a pripravili sa tak na VoyMUN, ktorý v týchto dňoch už prebieha na našej škole. Zúčastňujeme sa ho online aj s našimi spolužiakmi z Turecka, Talianska a Bulharska. Projekt VoyAGE je naozaj dobrodružná výprava. Kto vie? Možno už o rok sa na ZAMUN či ESMUN prihlásia delegáti z radov žiakov našej školy.
     Gymnázium bilingválne, ďakujeme za srdečné prijatie a príležitosť načerpať cenné vedomosti.
     Našej kolegyni Monike Milovej ďakujeme za milé sprostredkovanie.

     Mgr. Trenčanová

    • Cesta za poznaním, alebo exkurzia Viedeň

     Dňa 12.4.2024 sa skupina žiakov z triedy II.C, II.A a III.C  zúčastnila náučnej exkurzie do Viedne. Prezreli sme si sídlo pobočky Organizácie spojených národov, kde sme sa dozvedeli mnohé zaujímavé informácie o jej pôsobení vo svete a o jej špecifických úlohách.
     Exkurzia pokračovala prehliadkou centra hlavného mesta Rakúska, kde sme mohli obdivovať pamätihodnosti a skvosty histórie tohto mesta.
     Z oblasti umenia sme si rozšírili poznatky v galérii Albertina. Tu sme mali možnosť obdivovať obrazy významných maliarskych majstrov.
     Deň vo Viedni bol plný zážitkov a mnohí sa sem ešte určite vrátime.

     účastníci exkurzie

    • S matematikou na celoštátne kolo

     Koncom marca sa naši 4 nádejní výskumníci postupujúci z okresného kola zúčastnili krajského kola prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorá sa konala už tradične na SPŠ IT v Kysuckom Novom Meste. Súťažilo sa dovedna v 17 súťažných oboroch. Našu školu reprezentoval Peter Czimmermann zo IV. B v obore Matematika a fyzika, Jaroslav Odrobiňák a Matúš Vojtek z III. D v obore Chémia, potravinárstvo a Alexandra Žideková zo IV. A v obore Zdravotníctvo, farmakológia. 
     Zovšeobecnením Pascalovho trojuholníka si Peter vybojoval vynikajúce 2. miesto a postup do celoslovenského finále SOČ. Jaroslav a Matúš obsadili medzi chemikmi medailové 3. miesto. V obore Zdravotníctvo, farmakológia, ktorý býva v SOČ jeden z najžiadanejších, Alexandra skončila formálne na 4. mieste s dobrým pocitom z množstva vlastnej vykonanej práce.
     Každá súťaž môže vyvolať eufóriu z úspechu či slzy sklamania. Výsledok prezentácie našich žiakov predstavuje dlhé hodiny strávené v laboratóriu, štúdia literatúry či vyvodzovania nových vzťahov z jestvujúcej teórie. Ocenenie si zaslúži každý, kto sa do práce SOČ nielen pustí, no najmä na nej ďalej vytrvalo pracuje a dokončí ju. Preto veľmi ďakujem všetkým 5 zúčastneným tohto ročníka súťaže v našej škole. Nie vždy je výsledkom súťaže cena víťaza, no vážme si skúsenosti a nové poznanie, ktoré ňou nadobudneme. Toto sa nikdy nestratí.

     V prípade záujmu o zapojenie sa do súťaže SOČ v budúcom školskom roku ma neváhajte osloviť.

     Jana Pekárová

    • Význam duševného zdravia

     Dňa 27.3.2024 sa žiaci IIl. A.  triedy zúčastnili prednášky Psychohygiena u stredoškoláka – význam duševného zdravia so psychologičkou Doc. PhDr. Mgr. Ingrid Hupkovou. PhD. Edukačná podujatie sa uskutočnilo v Makovickom dome v Žiline. Žiaci sa dozvedeli, čo je duševné zdravie a aký je jeho význam, čo je depresia, úzkosť, závislosti, poruchy príjmu potravy, sebapoškodzovanie, suicidálne správanie, zásady psychohygieny u stredoškoláka/stredoškoláčky. Prednáška bola pútavá a poučná.

    • Modelové zasadnutie OSN - GVOMUN už čoskoro na našej škole

     Projekt VoyAGE – Erasmus + sa úspešne dostal do svojej ďalšej fázy, ktorá má svoj konkrétny cieľ – GVOMUN - GVOZA Model United Nations.
     Talentovaní žiaci našej školy, ktorí boli vybratí na medzinárodné stretnutie v Bulharsku v rámci tohto projektu, nezaháľajú a usilovne pracujú na prípravách modelového zasadnutia OSN (Model United Nations). Môžete ich sledovať na Instagrame: VoyAGE IG alebo na FB projektu VoyAGE: VoyAGE Facebook .
     Modelová konferencia zasadnutia OSN pomáha ambicióznym mladým ľuďom zdokonaľovať sa v argumentácii a verejnom vystupovaní či diplomacii a to všetko v anglickom jazyku.
     Počas MUN sa žiaci stávajú delegátmi reprezentujúcimi vopred pridelené krajiny z celého sveta. Sú rozdelení do orgánov OSN, kde vyjednávajú podmienky s delegátmi iných krajín v snahe dohodnúť sa na rezolúcii, ktorá bude v súlade s hodnotami ich krajiny, no zároveň čo najprospešnejšia pre medzinárodnú komunitu.
     Zdá sa vám to nepredstaviteľne ťažké? Vaši talentovaní spolužiaci prípravu na GVOMUN zvládajú zatiaľ výborne. Dostanú príležitosť vžiť sa do roly diplomatov a vyskúšajú si na vlastnej koži, aké je to riešiť súčasné celosvetové problémy.
     Najbližšie z nich budú pozorovatelia ZAMUN (11. 04. – 13. 04. 2024), neskôr si už funkciu delegáta skúsia počas ONLINEMUN organizovaného tureckým partnerom (15. 04. – 17. 04. 2024).
     Dňa 24. 04. 2024 sa aj GVOMUN stane realitou a naši delegáti budú na jeden nezabudnuteľný  deň  súčasťou organizácie spájajúcej národy. 

     Zopár pojmov na záver:

     OSN  =  UN
     Modelové OSN = Model United Nations = MUN
     Modelové OSN na GVOZE = GVOZA Model United Nations = GVOMUN
     Tretiaci, ktorí sa zaujímajú o aktívne občianstvo, sa majú na čo tešiť!
     O ďalších krokoch projektu VoyAGE Erasmus + vás budeme opäť čoskoro informovať.

     Our motto: Voice of the young age always matters. To be truly alive is to care, not to be indifferent.

     Mgr. Trenčanová Anna
     Mgr. Machynová Jana

     PaedDr. Pekárová Jana, PhD.

    • Krajské kolo Biologickej olympiády

     Dňa 20.3.2024 sa uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády, kategória A.
     Našu školu reprezentovali 3 žiačky, všetky úspešne.
     V projektovej časti sa Alexandra Žideková (IV.A) umiestnila na 5. mieste. V teoreticko-praktickej časti Nina Sedliačková (III.B) obsadila 7. miesto a Tamara Maleková (III.D) 11. miesto.

     Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu!

    • Krajské kolo Geografickej olympiády 2024

     V marci sa štyria žiaci našej školy, Max Fraštia, Jakub Slyško, Matúš Vojtek a Jonáš Urbaník, zúčastnili na Krajskom kole Geografickej olympiády kategórie Z na Katedre geografie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Po absolvovaní testu sa najlepšie umiestnil Max Fraštia na 12. mieste v konkurencii 90 žiakov Žilinského kraja. Ostatní skončili ako úspešní riešitelia.
     Chlapcom gratulujeme a prajeme úspechy v ďalších ročníkoch GO.

    • Poznáte hru Mlyn? Oni si ju vytvorili...

     Spoločenská hra Mlyn je ťahová hra, v ktorej hráči striedavo pokladajú na hraciu plochu kamene svojej farby s cieľom obsadiť celý riadok alebo stĺpec plochy. V tomto školskom roku sa stala jej tvorba ústredným motívom školskej programátorskej súťaže Pythonas. Do súťaže sa prihlásilo 10 záujemcov z 2. a 3. ročníka. Podľa svojich schopností mohli súťažiť v dvoch kategóriách. V kategórii Nováčik sa do Siene slávy súťaže poprvýkrát zapísala víťazka - stala sa ňou Kristína Kullová z II. C. Na druhom mieste sa s výborným bodovým ziskom umiestnil Samuel Oberta z II. B

     Experti popri vykreslení hracej plochy riešili i back-end, teda vnútornú logiku hry. S tesným bodovým rozdielom v tejto kategórii napokon zvíťazil Michael Sklenka z III. B. Medailové umiestnenie si medzi zanietenými školskými programátormi už po tretíkrát vybojoval Tomáš Gańa z III. B.

     Ďakujem všetkým súťažiacim, ktorí svojou účasťou na súťaži i tentokrát ukázali, že programovanie a tvorba hier je "hard fun". Hard fun, pojem, ktorý vyslovil v súvislosti s programovaním hier ako nástrojom pre rozvíjanie myslenia ešte v 70-tych rokoch minulého storočia Seymour Papert, tvorca konštrukcionistickej filozofie učenia sa ako aj programovacieho jazyka Logo, znamená náročnú zábavu, zábavu, ktorú my všetci, ktorí sme sa na súťaži Pythonas stretli, naozaj obľubujeme. 

     Radi privítame i ďalších nadšencov v oblasti programovania - napríklad na najbližšej IT Klubovni. 

     Aktivity na podporu programovania v školskom roku 2023/24 realizujem vďaka finančnej podpore nadačného fondu TDPS, n.f. Viac o projekte Vitajte v CS Lab(yrint)e na stránke https://cslabyrint.blogspot.com/.

     Jana Pekárová

    • Celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku

     Dňa 20.3.2024 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku, na ktorom nás úspešne reprezentovala žiačka II.B triedy Anna Ondrášová, ktorá sa umiestnila na krásnom piatom mieste. Samotnej olympiáde predchádzala prehliadka historického centra Bratislavy v španielskom jazyku, ktorá bola skvelým zážitkom a žiačka sa mohla porozprávať s rodenými Španielmi.

     Anne srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Chemická olympiáda kat. B

     Dňa 15. 3. 2024 sa uskutočnilo školské kolo Chemickej olympiády v kategórii B. Z trojice riešiteľov domáceho kola nakoniec svoje vedomosti v školskom kole otestovala len Karin Vrabcová z II.C. Okrem teoretických vedomostí ukázala aj svoje praktické zručnosti počas kvantitatívnej metódy z analytickej chémie s názvom chelatometria. Karin obsadila 1. miesto a môže sa zároveň pýšiť titulom úspešný riešiteľ. 

     Srdečne blahoželáme a ďakujeme za jej poctivú prípravu.

    • 3 ... 2 ... 1 ... ŠTART

     Celosvetový maratón za lepšou planétou už začal aj na GVOZE.

     1. disciplínou je triedenie plastu a náš výkon môžeš ovlyvniť práve ty . Síce vyzerá, že cieľ je ešte ďaleko, no spoločnými silami sa tam dostaneme ako nič. Tak poď a dokáž nám aj sebe, že GVOZA je eko.

    • Boli sme v Cerne

     V dňoch 14. -19. februára sa niektorí naši  žiaci vydali na dlhoočakávanú  exkurziu do švajčiarskeho CERNu. Po noci strávenej v autobuse sme svoje stuhnuté nohy rozhýbali v historickom centre Mníchova . Obdivovali sme nespočetné množstvo historických budov a intenzívne sme vnímali atmosféru veľkomesta.
     Po prehliadke mesta sme navštívili múzeum BMW, v ktorom si každý našiel to svoje, zaujímavé. Ďalšou zastávkou na našej ceste bol Bern. Toto hlavné mesto Švajčiarska nás privítalo pestrofarebným sprievodom ľudí všetkých vekových kategórií v karnevalových kostýmoch. Od domácich obyvateľov sme sa dozvedeli, že takýmto spôsobom sa lúčia s odchádzajúcou zimou. Veselá atmosféra a  historické bohatstvo mesta dali každému možnosť nájsť si svoj vlastný program. Nevynechali sme ani múzeum Alberta Einsteina, ktorý tu prežil dva roky.
     Nasledujúce ráno sme si prehliadli prebúdzajúcu sa Ženevu, nazbierali pár fotiek pri Ženevskom jazere s fontánou a na obed začali túru po "perle" nášho programu - CERN. V tejto európskej organizácií pre jedrový výskum  sme mali možnosť zistiť ako fungujú urýchľovače,  nazrieť do CCC: kontrolnej centrály CERNu, navštíviť laboratórium časticovej fyziky, ktoré predstavuje špičku v oblasti výskumu štruktúry hmoty.
     Posledný deň pri návrate domov sme sa zastavili v  Technorame. Je to vedecké centrum s množstvom zábavno-edukačných prístrojov a zariadení modelujúcich rôzne fyzikálne  javy. Zúčastnili sme sa aj prednášky o elektrine s ukážkami fungovania Faradayovej klietky a  Teslovej cievky. Domov sme sa vrátili  bohatší o neopakovateľné zážitky a cenné skúsenosti.
     Na záver veľké ďakujem "vedúcemu zájazdu" pánovi Konrádovi. (F. Leščínsky II.B)

    • EXPERT GENIALITY SHOW

     Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do celoslovenskej súťaže EXPERT GENIALITY SHOW. Súťažilo 32 žiakov v dvoch kategóriach G12 -prváci, druháci, G34 - tretiaci a štvrtáci, v šiestich súťažných témach, z ktorých si každý vyberal dve témy.
     1. Od Dunaja k Tatrám, 2. Mozgolamy, 3. Svetobežník, 4. Tajomstvá prírody, 5. Do you speak English? 6. Góly, body, sekundy. V kategórií TOP EXPERT 34 obsadila I. miesto Tamara Balvín (III.B) v rebríčku témy Do you speak English, čím bola zaradená aj do Galérie slávy najúspešnejších súťažiacich.

     V kategórií TOP EXPERT 34 sa na popredných miestach umiestnili:
     Martim Pintrava (III.B), Ema Holúbková (III.C)

     V kategóriíTOP EXPERT 12 boli najúspešnejší:
     Adam Hruška (I.D), Šimon Kňaze (I.D), Tomáš Klieštik (I.B). 

     Všetkým zúčastneným gratulujeme a tešime sa, že naša škola je plná úspešných EXPERTOV.

    • Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

     Dňa 14.2.2024 sa konalo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku (kategórie 1C1 a B2). Našu školu reprezentovali 2 žiačky, ktoré dosiahli výborné výsledky.
     V kategórii 1C1 sa žiačka Tamara Balvín (III.B) umiestnila na 1. mieste a ďalej postupuje do celoštátneho kola.
     V kategórii B2 sa Nina Sedliačková (III.B) taktiež umiestnila na 1. mieste a postupuje do celoštátneho kola.

     Žiačkam srdečne gratulujeme a držíme palce na celoštátnom kole!

    • Vo výškach… alebo festival Vysoké hory 2024

     Hovorí sa, že na veci sa najlepšie pozerá s nadhľadom. Aj keď to väčšina ľudí myslí iba pomyselne, naše pani učiteľky to vzali doslova a umožnili nám pozrieť sa na svet z vtáčej perspektívy. Vzali nás na projekt, ktorý má za úlohu ukázať krásy nášho sveta, ktoré sú v takých výškach, že aj keď to vyzerá nemožné, skupina profesionálnych horolezcov dokázala opak. Videli sme rekordné zdolanie nemožného alebo poučný výklad o ceste na Matku hôr. Tento nádherný projekt sme mohli nielen pozerať natočený v krátkych videách, ale aj počuť ho prerozprávaný v úžasných zážitkoch týchto talentovaných ľudí, ktorí doslova vedia, čo znamená mať hlavu v oblakoch. Oni si hovoria umelci, iní ich nazývajú blázni a my, my ich voláme horolezci.

    • Originálne práce našich nádejných vedcov sa presadili v okresnom kole SOČ

     V pondelok 4. marca sa na Gymnáziu Hlinská odohral ďalší ročník okresného kola Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Práce žiakov našej školy zahŕňali rôznorodé vedné disciplíny, tentokrát najmä z oblasti prírodných vied.

     Ako celá súťaž prebiehala?

     Vo februári prebehlo školské kolo súťaže. V ňom Peter Czimmermann zo IV. B zvíťazil v odbore Matematika, fyzika, chemické experimenty rovnako úspešne prezentovali Matúš Vojtek a Jaroslav Odrobiňák z III. D, v odbore Zdravotníctvo a farmakológia  skvele obhájili svoje práce Alexandra Žideková zo IV. B a Dominika Gonščáková z III. C.

     Začiatkom marca súťaž pokračovala okresným kolom. V ňom naši žiaci opäť kvalitne prezentovali svoj vlastný výskum. Zo súťaže si viacerí z nich odniesli skvelé umiestnenia: Peter sa umiestnil v odbore Matematika, fyzika na 1. mieste, Alexandra na 2. mieste v odbore Zdravotníctvo a farmakológia a Matúš s Jaroslavom tiež postupujú z 2. miesta na krajské kolo súťaže. Za svedomitú prípravu vyzdvihujem tiež našu reprezentantku Dominiku Gonščákovú, ktorá popri SOČ riešila i osvetu v oblasti starostlivosti o chrbticu priamo v rámci našej školy.

     Každý zo súťažiacich podnikol viacmesačný prieskum jestvujúcich literárnych prameňov, stranovil si vlastné výskumné otázky a ciele a následne hľadal na ne odpovede rôznymi vedeckými metódami - rôznorodými i opakovanými pokusmi, dotazníkom, odvodením nových vzťahov z jestvujúcej teórie. SOČ na GVOZE otvorila nové témy a vari i priestor pre ďalšie bádanie budúcich generácií žiakov. Vytrvalej snahe našich mladých výskumníkov budeme ďalej fandiť na krajskom kole súťaže.

     Týmto tiež ďakujem našej školskej odbornej komisii - pani Bronerskej a pani Valušiakovej - za výbornú spoluprácu pri realizácii školského kola SOČ.

     Jana Pekárová

    • Vedecké dielne – Onkológia 2024

     Dňa 14. 2. 2024 sa žiakom III. a IV. ročníkov, zaujímajúcich sa o biológiu, naskytla príležitosť na stretnutie, besedu či prednášku organizovanú vedkyňami zo Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Na úvod žiakov oboznámili s témami ich výskumov a priblížili im náplň ich práce. Neskôr sa žiaci dozvedeli množstvo zaujímavých, no miestami možno aj znepokojujúcich informácií o rakovine a rôznych spôsoboch jej liečby, mikrovlnnom žiarení a v neposlednom rade aj o rádiosenzitivite pacientov. Žiakov najväčšmi zaujala téma mikrovlnného žiarenia, zrejme z toho dôvodu, že s mikrovlnným žiarením sa každý jeden z nás stretáva dennodenne, a to prostredníctvom mobilných telefónov, bezdrôtových bluetooth zariadení a, samozrejme, RTG zariadení a, ľudovo povedané, "mikrovlniek".
     Na záver ďakujeme za obohacujúcu prednášku, ktorá nám priniesla odpovede na množstvo otázok a poskytla nový pohľad na túto tematiku.