• Úspešný šachový turnaj

     21. 9. 2022

     Šachový klub Mladosť Žilina zorganizoval v nedeľu 11. septembra 2022 v Novej Synagóge šachový turnaj pod názvom Žilinský šachový festival. Jeho cieľom bolo spopularizovať šach medzi deťmi a mládežou.

     Turnaj pozostával zo 7 kôl v RAPID šachu a zúčastnilo sa ho 60 hráčov v kategóriách mladších a starších žiakov.

     Našu školu reprezentovali traja žiaci, ktorí sa umiestnili v popredí výsledkovej listiny.

     1. miesto - Martin Klimek - II.D

     3. miesto - Šimon Devera - III.B

     9. miesto - Milan Bodzan - IV.B

     Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v nasledujúcich turnajoch :)

    • Bádam ja, bádaš ty ... stretneme sa na Dni objavov!

     1. 7. 2022

     V dňoch 23. – 24. júna 2022 k žiakom v našej škole pribudla takmer tridsiatka nádejných prírodovedcov zo ZŠ s MŠ, Dolná Trnovská a Cirkevnej základnej školy Romualda Zaymusa v  Žiline. Na podujatí s názvom Deň objavov sa zoznámili s viacerými významnými vynálezmi, ktoré ovplyvňujú každodenný život modernej spoločnosti. V chemickom laboratóriu skúmali javy z oblasti elektrochémie, elektrolýzu vody, bližšie spoznali Beketov rad napätia kovov, v menších skupinách uskutočnili viacero sérii chemických pokusov, dokonca aj malý bezpečný výbuch. V robotickej dielni zase dôkladne preskúmali na micro:bitoch a LEGO robotoch princíp vnímania prostredia pomocou senzorov, vyskúšali si vlastné meranie vlastností prostredia a napokon programovanie reakcie robotického zariadenia pomocou LED pásika.

     Pri všetkých aktivitách v laboratóriu i dielni spolupracovali žiaci základnej školy s približne desiatkou žiakov z I. B, II. B a II. D triedy. Tím našich žiakov preukázal veľký zápal pre vedu, schopnosť tímovej práce i podpory mladších žiakov, za čo im patrí veľká vďaka nás, organizátoriek projektu.

     Popri odpovedi na otázku, ako spolu súvisia žabie stehienka a mobilný telefón, si žiaci oboch základných škôl odniesli domov viacero nových zážitkov, poznatkov a hádam aj väčšej motivácie venovať sa ďalej bádaniu a hľadaniu odpovedí v oblasti prírodných vied či informatiky.   

     Podujatie Deň objavov je súčasťou širšieho projektu Bádam ja, bádaš ty, ktorého cieľom je rozšíriť vzdelávanie v oblasti chémie a informatiky o bádateľské aktivity. Škola vďaka tomuto projektu získava nové pomôcky pre vyučovanie týchto predmetov. Žiaci našej školy zase môžu zažiť vyučovanie obohatené o atraktívny, kolaboratívny aspekt so zameraním na získanie praktických skúseností
     s chemickými pokusmi či robotikou.

     Projekt Bádam ja, bádaš ty realizujeme s finančnou podporou Mesta Žilina.

     D. Valušiaková a J. Pekárová

    • Lietajúce taxíky - sny alebo realita?

     5. 5. 2022

     Nejedno veľkomesto súčasnosti sa musí boriť s problémom predchádzania vzniku dopravnej zápchy. Jednou z alternatív riešenia plynulosti cestnej premávky sú lietajúce autá. Ide o sci-fi? Dnes, keď niektoré kuriérske spoločnosti v zahraničí používajú drony na doručenie malých zásielok na krátke vzdialenosti, ide o aktuálnu otázku. V utorok 26. apríla ju našim žiakom predstavila Veronika Paulovičová, študentka bilingválneho gymnázia, spolu s vlastným prototypom riešenia kolíznych situácií. Po intenzívnej diskusii si naši žiaci v skupinách vyskúšali programovanie a ovládanie dronov v jazyku Python. Telocvičňa sa naplnila saltami, tentokrát nezvyčajne saltami dronov a smiechom zúčastnených.
     Ďakujem Veronike za pútavé sprostredkovanie témy.

     Jana Pekárová

    • Veľkonočný turnaj vo volejbale zmiešaných družstiev 2022.

     20. 4. 2022

     Po dvojročnej prestávke spôsobenej „pandemickou“ situáciou sme opäť zorganizovali tradičný turnaj zmiešaných družstiev vo volejbale. Nesmierne nás teší, že družstvo postavila každá trieda školy. Turnaja sa teda zúčastnilo 16 žiackych družstiev a tím profesorov. Podmienku účasti družstva na turnaji bolo vymyslieť jeho originálny názov a tak sa zišli tímy ako: Tak nabudúce, Geissenovci, Imagine monkeys, Malcho Group, Boseho-Einsteinove kondenzáty, Romana a kamaráti, Patkaňe a pod.
     Družstvá boli rozdelené do štyroch základných skupín, kde odohrali zápasy „každý s každým“. Dve víťazné družstvá z každej skupiny vytvorili dve semifinálové skupiny, kde podobne odohratým spôsobom ostala nakoniec finálová štvorka: Gumkáči zo IV.B, Ofélie zo IV.A, Hlasákovci zo IV.D a Chábri z III.C. Po naozaj skvelých výkonoch a urputných bojoch nakoniec zišiel víťaz. A tým sa stalo družstvo Hlasákovci zo IV.D. GRATULUJEME !
     Veľké ĎAKUJEME patrí hráčom, rozhodcom, pomocníkom a samozrejme obecenstvu, ktoré vytvorilo  úžasnú atmosféru. Štvrtákom prajeme úspešnú maturitu, prijímacie skúšky a veľa spokojnosti v živote. A na ostatných sa tešíme znovu pri športe pod vysokou sieťou, ale dúfame, že už v pôvodnom termíne, v ktorom sa tento turnaj hral dlhé roky ako Vianočný turnaj, teda už v decembri 2022.                                                                                                             

     ©organizačný tím

    • GVOBoj

     20. 4. 2022

     Po dlhšej pauze sa konečne tento rok konalo jarné kolo GVOboju. Na starosti sme ho mali my - trieda II.B. Napriek počiatočnýcm prekážkam, sa nám ho nakoniec podarilo uskutočniť prezenčne. Vytvorili sme vyše sedemdesiat rôznych úloh.

     Na súťaž prišlo 31 tímov zo základných škôl Žilinského kraja. Aj keď sa všetci snažili, na víťazné priečky sa dostali len štyria najlepší.
     Doslova zemiakovú medailu si domov odniesli Matematici zo ZŠ a MŠ P.V. Roviniaka.
     Na bronzovej priečke sa umiestnil tím Gvarza A z Gymnázia Varšavská cesta.
     Strieborná medaila sa ušla tímu Ľavouhlý trojuholník z Gymnázia sv. Františka z Assisi.
     A ultimátnymi víťazmi, ktorí si domov odniesli zlato, bol tím Logic Team z Dolnej Tižiny.
     Veríme, že si matematikcký deň súťažiaci užili čo najviac. Tešíme sa na ďalšie kolo a dúfame, že sa stretneme ešte vo väčšom počte.

     II.B

    • Novinky v projekte Roots and Shoots:

     7. 4. 2022

     Môžeme sa spoločne tešiť - podarilo sa nám úspešne obhájiť projektový zámer našej školy, na ktorom sme intenzívne pracovali od októbra. Tu je niekoľko informácií, s ktorými vás chceme oboznámiť 😊 :

     KRÁTKODOBÉ CIELE:

     • zhotoviť a rozmiestniť vtáčie búdky pre rôzne druhy vtákov, ktoré na základe pozorovania identifikujeme v centre mesta Žilina,
     • pripraviť materiál vo forme prezentácie o jednotlivých vtáčích zástupcoch, ktorý bude dostupný pre verejnosť (stránka školy, školský Facebook, školský Instagram),
     • pripraviť a vyhotoviť informačno-náučnú tabuľu s fotografiami jednotlivých druhov vtákov, ktorá bude dostupná pre verejnosť.

     DLHODOBÉ CIELE:

     • naším cieľom je zlepšiť hniezdne podmienky pre voľne žijúce vtáctvo v okolí našej školy a v centre mesta Žilina.

     Prínos nášho projektu:

     Náš projekt predstavuje prínos najmä v environmentálnej oblasti. Chceli by sme prostredníctvom našej činnosti pomôcť populácii voľne žijúcich vtákov v centre mesta Žilina a vyhnúť sa tak trendu, keď miznú vtáčie druhy, ktoré boli donedávna hojné. Súčasne chceme zvýšiť povedomie verejnosti o jednotlivých druhoch vtákov nášho mesta, a to prostredníctvom nami vytvorených materiálov (prezentácia, náučná tabuľa).

     Tak sa teda púšťame do finálnej a akčnej časti projektu! Budeme veľmi radi, ak sa k nám pridáte. 😊

    • Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu vtáčiu búdku

     14. 3. 2022

     Milí spolužiaci, veľmi pekne vám všetkým ďakujeme za zapojenie sa do našej súťaže – spoločne sa nám podarilo vyrobiť a vyzbierať veľa búdok a kŕmidiel, ktoré v blízkej dobe rozmiestnime v okolí školy  a v centre mesta.
     A k vyhodnoteniu našej súťaže – vybrať len 3 miesta bolo pre nás pomerne náročné, nakoniec sme zohľadnili najmä funkčnosť a praktickosť búdok. Prvé tri miesta obsadili - Bianka Janíčková, Radka Tomaníková a Martin Kavacký. Víťazom srdečne blahoželáme a čoskoro sa ozveme s ďalšími novinkami.

      Vás školský tím Roots and Shoots :)

   • ENVIRONMENTÁLNY WORKSHOP
    • ENVIRONMENTÁLNY WORKSHOP

     24. 2. 2022

     V stredu 23.2.2022 sa na našej škole uskutočnil environmentálny workshop na tému „Územná ochrana, Druhová ochrana, Stráž prírody“, ktorý organizovala Žilinská univerzita. Počas neho žiaci analyzovali fotografický materiál, rozoberali rôzne modelové situácie z oblasti ochrany prírody...  Využili pritom svoje znalosti z geografie Slovenska, biológie a environmentálnej výchovy. A ako sa to našim žiakom páčilo?

     Slovami žiačky III.A:
     „Vďaka dnešnému workshopu som sa mohla dozvedieť o rôznych chránených oblastiach na Slovensku a o ich zákonoch. Naučila som sa veľa vecí o prírode, ktoré som predtým nevedela. Páčili sa mi hlavne aktivity a tímové práce, v ktorých sme sa spoločne zamýšľali.“
     Ďakujeme za zaujímavo strávené štyri hodiny.
     MK

    • Medzinárodná hodina s Pythonom

     23. 2. 2022

     Práve v týchto dňoch končí záverečným vyhodnotením francúzsko-slovenský projekt Hour of Python, ktorý prebiehal na hodinách informatiky v triedach II. A a II. B počas výučby programovania v prvom polroku. 30 žiakov týchto tried v rámci vyučovania využilo programovací jazyk Python na tvorbu zaujímavého grafického loga, spoločne vytvorili tutoriál na zvládnutie modulu tkinter pre svojich eTwinningových partnerov - študentov z Lycée Saint-Cricq vo francúzskom meste Pau. Práve prostredníctvom prác francúzskych študentov sa zoznámili
     s novým modulom turtle, navrhovali pre nich nové výzvy - jednoduchšie i zložitejšie obrázky a sami sa naopak stali ich riešiteľmi. Projektové aktivity vyzdvihla v novembri aj národná kancelária projektu eTwinning na svojej stránke.

     Projekt hodnotili pozitívne aj naši žiaci:

     Marek, II. A: "Projekt eTwinning bol určite zaujímavý vďaka vzájomnej spolupráci medzi účastníkmi (prinieslo to do "sveta" hodín informatiky nové svetlo a skúsenosti) a obohacujúci vďaka novým poznatkom, vzájomnej spolupráci a rozvoju rôznych kreatívnych nápadov.

     Eliška, II. A: "Pre mňa bol tento projekt celkom zaujímavý lebo sme sa dozvedeli a videli ako pracujú a učia sa žiaci aj z iných kútov sveta. Dozvedela a naučila som sa niečo z nových oblastí ktoré som predtým nepoznala."

     Barborka, II. B: "Naučili sme sa robiť v korytnačkách, komunikovať s rovesníkmi z cudzej krajiny."

     Eliška, II. A: "Projekt eTwinnig bol oživením, lebo toto na bežných hodinách nerobíme, ale videli sme tiež, ako to vyzerá na škole v zahraničí. Užitočný bol v tom, že sme si vymieňali zručnosti a vymýšľali zadania. "

     Ďakujem svojim študentom za aktívnu spoluprácu na Hodine s Pythonom. A tiež svojmu francúzskemu kolegovi Jean-Noël Pédeutourovi za realizáciu tohto, pre mňa originálneho projektu.

     Jana Pekárová

   • Roots & Shoots
    • Roots & Shoots

     23. 12. 2021

     V rámci nášho projektu Roots & Shoots sa hlásime s prvými zrealizovanými úlohami. Dovoľte nám podeliť sa s vami s našou doterajšou činnosťou.
     V priebehu niekoľkých týždňov sme intenzívne pracovali a z našej vytvorenej skupiny žiakov sa postupne vyformoval výborne fungujúci tím. Na základe zrealizovanej ankety v okolí školy sme si zvolili aj ústrednú tému nášho projektu: Úbytok vtáctva v mestách.
     Aktuálne pracujeme na tom, čo by sme chceli dosiahnuť a stanovujeme si čiastkové ciele. Jedným z našich zámerov je zlepšiť podmienky pre vtáky hniezdiace v areáli a okolí našej školy. Preto sa chceme obrátiť aj na vás, milí spolužiaci! Pomôcť nám môžete veľmi jednoducho – zapojením sa do práve vyhlásenej súťaže: Súťaž o najkrajšiu vtáčiu búdku. Záujemcovia o účasť v súťaži môžu priniesť svoj výtvor do 28. januára (Mgr. Lucii Bronerskej, Mgr. Daniele Kontríkovej). Naši pomocníci budú sladko odmenení!

    • Roots & Shoots na našom Gymnáziu

     13. 12. 2021

     Tak a sme tu! Dovoľte nám predstaviť sa - sme skupina mladých ľudí, ktorá sa rozhodla zapojiť do medzinárodného projektu Roots & Shoots.
     O čo nám vlastne ide? Hlavnou podstatou celého projektu je podnecovať záujem mladých ľudí o  problémy svojho okolia. Presne o toto máme záujem! Chceli by sme niečo v našom okolí zmeniť k lepšiemu. Náš tím čaká veľa práce a výziev, ale dúfame, že výsledok bude stáť za to. O našom projekte, úlohách a zámeroch vás budeme pravidelne informovať - držte nám palce!
     Vás školský tím Roots & Shoots 😊

   • iBobor nielen v našej škole
    • iBobor nielen v našej škole

     29. 11. 2021

     V tomto mesiaci sa uskutočnila celoslovenská online súťaž iBobor, súťaž so zameraním na informatické koncepty a  riešenie problémov pomocou počítačových programov. Po prvýkrát prebehla priamo cez platformu Edupage. Dovedna v nej súťažilo 102 813 súťažiacich, v stredoškolských kategóriách 10 500 prvákov a druhákov a 5 516 tretiakov a štvrtákov.
     Našu školu reprezentovalo 64 súťažiacich a úspešnými riešiteľmi sa stala polovica z nich.

     V kategórii Junior si najlepšie počínali:
     Stanislav Barčák z II. B, ktorý sa celkovo umiestnil na 42. - 67. mieste a predbehol 99,36 % ostatných súťažiacich,
     Matej Mečár z II. B, ktorý s umiestnením na 72. - 93. mieste predbehol 99,11 % súťažiacich
     a Tamara Balvín z I. B a Ján Kováč z II. B, ktorí sa s rovnakým bodovým ziskom umiestnili na 420. - 456. mieste a predbehli 95,66 % súťažiacich.

     V kategórii Senior dosiahli najlepšie výsledky:
     Martin Tarhaj zo IV. B s celkovým umiestnením na 38. - 54. miestom, ktorý prekonal 99,02 % súťažiacich,
     Nikola Verbová zo IV. B s celkovým umiestnením na 108. - 135. mieste, ktorá prekonala 97,55 % súťažiacich,
     a Matej Halama zo IV. A s celkovým umiestnením na 187. - 239. mieste a bodovým ziskom lepším ako 95,67 % súťažiacich.

     Blahoželáme aj ostatným úspešným riešiteľom našej školy.
     Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich odvahu a otvorenosť pre získanie nových skúseností.
     Jana Pekárová

    • Who is the Best in English?

     29. 11. 2021

     26. 11. 2021 sa rozhodlo, kto je najlepší angličtinár na škole. Štrnásti študenti, ktorí sa zapojili do medzinárodnej súťaže Best in English, zistili svoju úroveň používania anglického jazyka v oblasti čítania s porozumením, počúvania a používanie jazyka v praxi. Okrem nich súťažilo ďalších približne 15 000 študentov z 20 krajín na svete. Najlepšou zo všetkých na našej škole je Alica Seidlová zo IV.B.
     Výsledková listina:

     1. miesto Alica Seidlová IV.B (114 bodov)
     2. miesto Samuel Černák IV.B (110,5 bodov)
     3. miesto Laura Moravčíková IV. A (109, 5 bodov)

     Všetkým zúčastneným ďakujeme a uvidíme, aké dosiahneme hodnotenie v rámci škôl, keďže do súťaže sa zapojilo približne 600 škôl z rôznych krajín.
     Mgr. Jana Machynová

    • Juvenes Translatores (mladí prekladatelia)

     29. 11. 2021

     25. 11. 2021 sa naša škola zapojila do národného kola Juvenes Translatores, v ktorom súťažili mladí prekladatelia z celého Slovenska. Z našej školy sa súťaže v preklade z anglického do slovenského jazyka zúčastnili traja študenti zo IV. B - Alica Seidlová, Matej Šanta a Samuel Černák.
     Ich preklady bude posudzovať komisia zložená zo zástupcov slovenského odboru Generálneho riaditeľstva pre preklad. Pätnásť najlepších prekladateľov z celého Slovenska bude mať možnosť zúčastniť sa na Juvenes Translatores Academy, ktorú zorganizuje kancelária Generálneho riaditeľstva pre preklad v marci 2022.
     Držíme im palce.
     Mgr. Jana Machynová

    • ZENIT alebo k horizontom programovania

     29. 11. 2021

     Dňa 25. novembra sa online uskutočnilo krajské kolo celoslovenskej súťaže ZENIT v programovaní. Našu školu vynikajúcim spôsobom reprezentovali traja žiaci: Maximilián Maliar a Branislav Blažek zo IV. B a Karol Kostelanský z III. C. Naši žiaci dosiahli výborné umiestnenia: Max sa stal víťazom krajského kola, Braňo sa umiestnil na skvelom 3. mieste a Karol, ktorý sa súťaže zúčastnil prvýkrát, skončil na 9. mieste z 25 súťažiacich Žilinského samosprávneho kraja. Ďakujeme našej programátorskej reprezentácii za tieto výsledky.
     Jana Pekárová

   • Záložka do knihy spája slovenské školy
    • Záložka do knihy spája slovenské školy

     24. 11. 2021

     V mesiaci október sa 49 žiakov našej školy zapojilo do 10.ročníka celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenská školy, ktorý vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. Tohtoročnou témou sme si pripomenuli  100. výročie úmrtia P. O. Hviezdoslava a 70. výročie úmrtia B. S. Timravy.

     Naši žiaci tak vyrobili záložky ľubovoľnou technikou, rozmanitých tvarov a rôznych veľkostí. Partnerskou školou sa v tomto školskom roku stalo Gymnázium vo Vrábľoch, s ktorým sme si záložky navzájom vymenili.

   • Návšteva múzea židovskej kultúry
    • Návšteva múzea židovskej kultúry

     23. 11. 2021

     Dňa 18. 11. 2021 sa žiaci spoločensko-vedného seminára 4. ročníka zúčastnili prehliadky Múzea židovskej kultúry, ktoré sa nachádza v budove malej ortodoxnej synagógy na ulici Daniela Dlabača v Žiline. Výstavná sieň je od samotnej modlitebne tajuplne oddelená drevenou mrežou, cez ktorú môže návštevník vidieť modlitebňu ako židovské ženy v minulosti. V ženskej časti je inštalovaná bohatá expozícia judaík. V samotnej modlitebni sme si vypočuli prednášku pani Ševčíkovej, vďaka ktorej sme získali povedomie o histórii, tradíciách a spôsobe života židov aj kresťanov v našom okolí.


     Ďakujeme za pútavé príbehy a ochotu odpovedať na všetky naše zvedavé otázky.