• Festival vedy a techniky AMAVET 2021
    • Festival vedy a techniky AMAVET 2021

     23. 11. 2021

     Dňa 9. novembra 2021 sa v Bratislave konala celoštátna prehliadka Festivalu vedy
     a techniky AMAVET 2021. Na celoštátne kolo sa z krajského kola kvalifikoval žiak našej
     školy Tomáš Gaňa z I.B. Tomáš prezentoval výsledky svojej práce zhrnuté v projekte
     s názvom Satelitná navigácia do ruky. Ide vlastne o GPS modul ako prijímač pripojený na
     RPI PI Zero s Linuxovým systémom a s pripojeným displejom, barometrom a klávesnicou.
     Tomáš okrem toho vyriešil napájanie modulu, nakreslil a vytlačil 3D krabičku, aby bolo
     možné zariadenie naozaj uchopiť do ruky. K tomu všetkému napísal program na zber a
     spracovanie dát z prijímača, ich ukladanie na SD kartu, ovládanie z klávesnice ako aj
     zobrazovanie rôznych údajov na displeji.
     Tomáš súťažil v kategórii Mechanika a elektrina. Za jeho projekt mu Asociácia pre mládež,
     vedu a techniku udelila špeciálnu cenu odbornej hodnotiacej komisie.
     Tomášovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších tvorivých nápadov spojených
     s radosťou z bádania a objavovania nových možností vo svete vedy a techniky. (LK)

   • 17. november očami našich prvákov
    • 17. november očami našich prvákov

     18. 11. 2021

     17. november očami našich prvákov sa stal motívom pre tímovú spoluprácu žiakov I.B triedy. Pripomenutie si udalostí z obdobia pred 17. novembrom 1989 a jeho dôsledkami na zmenu našej spoločnosti bolo spracované do prednášky spojenej s riešením krížovky viazanej k obdobiu 17. novembra 1989. Tešíme sa, že mladí ľudia majú záujem o históriu našej krajiny a vedia, že ľudské práva sú hodnotou, ktorá je nenahraditeľná a nevyhnutná k spokojnému životu.

     Renáta Saganová

    • Olympiáda v anglickom jazyku

     12. 11. 2021

     Dňa 11. 11. 2021 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v troch kategóriách. V prvej kategórii, prvý a druhý ročník, 2A,  súťažilo 23 žiakov, v druhej kategórii, 2B, 26 žiakov, v 3. kategórii, anglofónni, jedna žiačka.
     Výsledková listina:
      

     Kategória 2A

     1.  miesto: Jonáš Urbaník, II. C
     2.  miesto: Tatiana Maňaková, II. C
     3.  miesto: Adam Meňhart, II. B

     Kategória 2B

     1. miesto: Alica Seidllová, IV. B
     2. miesto Tamara Ľorková, III. A
     3.  miesto: Samuel Černák, IV. B

     Víťazi oboch kategórií postupujú do krajského kola. Srdečne gratulujeme a ďakujeme všetkým zúčastneným J!

   • Trenčiansky robotický deň 2021
    • Trenčiansky robotický deň 2021

     10. 11. 2021

     V dňoch 3. – 4. novembra 2021 sa v Trenčíne na výstavisku Expo Center konal 15. ročník celoslovenskej súťaže Trenčiansky robotický deň 2021. V kategórii Follower hard >16 predstavil žiak našej školy Tomáš Gaňa z I.B svojho robota Tank V3. Išlo o vylepšenú verziu Tomášovho staršieho autonómneho robota, ktorý prešiel určenú dráhu nie na základe senzorov nastavených na úrovne farieb, ako to dokázal jeho starší kolega, ale tento robot určenú dráhu prešiel na základe snímkov z kamery spracovaných v reálnom čase, navyše za čas podstatne kratší ako druhý či tretí úspešný robot. Keďže nikto z ostatných súťažiacich sa k takémuto vylepšeniu nedopracoval, stal som Tomáš víťazom uvedenej kategórie, aj napriek tomu, že na základe svojho veku mohol súťažiť v kategórii nižšej.

     Tomáš sa zúčastnil aj krajskej prehliadky AMAVET, z ktorej postúpil so svojím GPS prijímačom s barometrom, ktorý zobrazeje aj prejdenú trasu na openstreet mape, na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční v novembri v Bratislave.

     Tomášovi srdečne blahoželáme a držíme mu palce v celoštátnom kole AMAVETu. (LK)

   • Náboj FKS 2021
    • Náboj FKS 2021

     10. 11. 2021

     V piatok 5. novembra 2021 sa konal 24. ročník medzinárodnej súťaže päťčlenných družstiev v riešení fyzikálnych úloh Náboj FKS 2021. Okrem slovenských škôl súťažili aj zástupcovia stredných škôl z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Ruska a Iránu. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách – Junior a Senior. Celkovo sa do súťaže zapojilo 353 päťčlenných družstiev. Kvôli aktuálnej pandemickej situácii prebehla súťaž online formou.

     Naša škola mala zastúpenie iba v juniorskej kategórii. Farby GVO hájilo družstvo v zložení Stanislav Barčák, Peter Czimmermann, Šimon Devera, Zuzana GintnerováMarko Vríčan (všetci z II.B). Družstvo dosiahlo skvelý výsledok, keď obsadilo v rámci SR vo svojej kategórii 6. miesto a v celkovom zmiešanom medzinárodnom poradí (všetky družstvá bez rozdielu kategórie a národnosti) 96. miesto. Za 2 hodiny sa im podarilo vyriešiť 18 úloh. Je to jedno z najlepších umiestnení našej školy na tejto súťaži.

     Všetkým účastníkom srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalších súťažiach. (LK)

    • Deň masiek

     10. 11. 2021

     Koniec októbra na GVOZE značí  (ne)tradičný Deň masiek. Fantázii sa medze nekládli a  deň sme si užili v kreatívnych kostýmoch. Na chodbách sme stretávali rôzne strašidlá a strašidielka.  Atmosféru doplnila krásna halloowenská výzdoba priestorov školy a nechýbali ani sladkosti. 

    • Olympiáda ľudských práv

     9. 11. 2021

     Dňa 8.11.2021 sa konalo školské kolo Olympiády ľudských práv.
     Umiestnenie žiakov:

     1. miesto – Laura Kvašňovská – III.C
     2. miesto – Tatiana Jantová – III.C
     3. miesto – Šimon Slávik – III.B

     Všetkým účastníkom ďakujeme  za záujem a víťazom blahoželáme.
     Renáta Saganová

   • Červené stužky sú symbolom boja proti AIDS
    • Červené stužky sú symbolom boja proti AIDS

     3. 11. 2021

     Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS
     Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS. Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.
     Kampaň nie je spojená s finančnou verejnou zbierkou.

     A Aktuálny problém?
     I Individuálny problém?
     D Dlhodobý problém?
     S Spoločenský problém?

     AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Štrnásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebieha od 2. septembra 2021 a vyvrcholí 1. decembra 2021 – na Svetový deň boja proti AIDS.

     Aj tento rok sa môžete zapojiť do viacerých aktivít na podporu kampane- jednou z nich je aj umelecká súťaž- témou tohtoročnej súťaže je „Tvorba loga pre Červené stužky“. Kto by mal záujem sa so svojou výtvarnou prácou zapojiť, neváhajte kontaktovať koordinátora prevencie (Lucia Bronerská). Posledný termín na odovzdanie práce je 11.11.2021.

   • Európsky deň jazykov
    • Európsky deň jazykov

     19. 10. 2021

     European Day of Languages 2021: 20 years celebrating linguistic and cultural diversity

     Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001.

     Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

     To znamená, že GVOZA nemohla zostať mimo diania.

     Celý týždeň sme sa svojimi aktivitami snažili spestriť si vyučovanie, a pritom sa naučiť niečo nové z oblasti jazykov. Žiaci si pripravili celú priehršť zaujímavých aktivít!

     Žiaci III.A a IV.C pracovali na výrobe plagátov k Európskemu dňu jazykov a ich zaujímavé a pestrofarebné práce si môžete pozrieť na nástenke v učebni č. 82.

     Ďalej sme si maľovali tričká (III.A), pripravili sme si prezentácie o rôznych krajinách EU a naučili sa povedať rôzne frázy v cudzích jazykov - v taliančine, španielčine, gréčtine či švédštine (I.D, II.C, III. C, III. B, IV. A), mali sme viacero kvízov so zaujímavými otázkami o jazykoch, dokonca sme v rámci triedy v dvoch skupinách bojovali, kto uhádne rôzne európske národné jedlá a kto ovláda viac matematických pojmov v angličtine (II. B J). Doniesli sme si napečený úžasný francúzsky koláčik (Terezka, IV. A), Tomáš a Samo z III. B dokázali upiecť pravý a chutný brownies, vychutnali si anglické muffiny s typickým anglickým čiernym čajom s mliekom (Anet a Ema, III. C), Sophia z I.D, Kristínka a Vlado z II.C svojich spolužiakov potešili doma pripravenými špecialitami z krajín EU.

     Chceme poďakovať všetkým žiakom aj pedagógom, ktorí svojou troškou prispeli k príjemne a zároveň aj užitočne stráveným hodinám anglického jazyka.

     J. Priadková, K. Pupiková, M. Obročníková, L. Bronerská

   • Post Bellum
    • Post Bellum

     30. 9. 2021

     Dňa 13.9.2021 sme sa my, maturanti z dejepisu a vybraní žiaci z 3. ročníka, zúčastnili na zážitkovom workshope – “Iba sme sa narodili,“ ktorý zorganizovala nezisková organizácia Post Bellum. Táto organizácia vyhľadáva a dokumentuje spomienky pamätníkov na kľúčové momenty dejín 20. storočia. Veď ako lepšie spoznať našu minulosť, ako cez konkrétny ľudský osud, ktorý napísal sám život?

     A ako prebiehal workshop? Spolu s lektorkami sme si oživili naše poznatky a udalosti, ktoré súvisia s holokaustom počas 2. sv. vojny. Potom sa vytvorili dve skupiny. Prvá predstavovala novinársku obec, ktorá mala za úlohu zistiť bližšie informácie o vtedajšej dobe. Tiež mali spracovať holokaust z dnešného uhla pohľadu. Druhá skupina vytvorila imaginárnu slovenskú dedinku so židovským obyvateľstvom. Mali za úlohu vžiť sa do jednotlivých príbehov pamätníkov. Pre lepšie vcítenie sa do ich rolí si chlapci mohli obliecť kipu a dievčatá šatky a všetci si ešte pripli židovskú hviezdu.

     Vďaka organizácií Post Bellum sme mali možnosť na vlastnej koži zažiť osudy skutočných ľudí. Lepšie sme pochopili historické súvislosti. Uvedomili sme si, že nenávisť voči sebe navzájom má neodvrátiteľné následky. Tiež sme sa presvedčili o tom, že nie všetko, čo sa píše na internete a sociálnych sieťach, je aj pravda. Tento workshop nás naučil rozlišovať pravdu od lži a kriticky myslieť.

     Všetkým sa nám workshop páčil. Bol vedený skvelými lektorkami pútavou a zážitkovou formou, vďaka čomu sme sa cítili príjemne. Na podujatí sme získali dôležité informácie, ktoré určite využijeme pri budúcom vzdelávaní. Pozitívne sa vyjadrili aj lektorky. Vyzdvihli našu aktívnu a kreatívnu prácu. Sme veľmi radi, že sme mohli byť súčasťou tohto projektu a už dnes sa tešíme na ďalší workshop o nežnej revolúcií.

    • ECDL - Európsky vodičský preukaz na počítače

     13. 9. 2021

     Počas tohto školského roka majú žiaci našej školy jedinečnú príležitosť získať medzinárodne uznávaný certifikát o počítačovej gramotnosti zadarmo. Podobne ako pri vodičskom preukaze samotnému testu predchádza niekoľko hodín prípravy, na ktorých si precvičia znalosti práce s textom, tabuľkami, internetom či operačným systémom, ale i mnoho iného zo sveta informatiky.
     Na tento krúžok nie je potrebné odovzdávať vzdelávací poukaz, treba sa však záväzne prihlásiť u PaedDr. J. Pekárovej.

   • Zapájame sa do projektu Roots & Shoots!
    • Zapájame sa do projektu Roots & Shoots!

     13. 9. 2021

     Tento rok sme sa rozhodli zapojiť do globálneho projektu Roots & Shoots 2021/2022. Dovoľte nám preto tento projekt bližšie predstaviť:
     Roots & Shoots je globálny vzdelávací program britskej prírodovedkyne Jane Goodall. Už v samotnom názve programu je zachytená jeho podstata – Roots & Shoots – v preklade „Korene a výhonky“, ktoré metaforicky pomenúvajú silu mladých ľudí meniť veci k lepšiemu. V súčasnosti je do neho zapojených viac ako 120 krajín po celom svete. Na Slovensko ho priniesla nadácia Green Foundation v roku 2016.

     Jeho hlavným cieľom je podnecovať záujem mladých ľudí o problémy svojho okolia, učí ich vytvárať si svoje vlastné projekty a vedie ich k tzv. súcitnému líderstvu, aby mohli svojim konaním vytvárať lepší svet.
     Práca a metodike je založená na forme komunitného učenia - pripravuje žiakov, krok po kroku, na realizáciu vlastného projektu pre komunitu. Žiaci majú možnosť zmeniť a oživiť miestne komunity, v ktorých žijú a pritom prispieť k plneniu cieľov udržateľného rozvoja.
     Žiacky tím zapojený do programu postupne prechádza procesom štyroch krokov – identifikácie problémov v komunite, navrhovania udržateľných riešení, tvorby projektového zámeru a následne jeho obhajoby pred odbornou komisiou. Po úspešnej obhajobe získava od nadácie Green Foundation finančný grant v hodnote 400 € na samotnú realizáciu projektu.
     Program umožňuje žiakom získavať povedomie o aktuálnych problémoch svojej obce či mesta a rozvíjať kľúčové kompetencie, nevyhnutné pre ich riešenie (ako napr. strategické myslenie, schopnosť riešiť problémy, schopnosť spolupracovať, komunikačné zručnosti atď.).
     Dôležitou súčasťou programu Roots & Shoots Slovakia je aj každoročná celonárodná žiacka konferencia, kde sa stretávajú všetky školské tímy, aby odprezentovali svoje komunitné projekty za uplynulý rok. Formát peer to peer umožňuje rovesníkom vzájomné zdieľanie skúseností, ako aj inšpiráciu do budúcich ročníkov. V rámci programu sa majú možnosť zoznámiť taktiež s významnými osobnosťami verejného života, nechýbajú ani zástupcovia podnikateľského sektora, štátnych a verejných inštitúcii.

   • Majstrovstvá v šachu
    • Majstrovstvá v šachu

     6. 10. 2021

     Vo štvrtok 8. 9. 2021 sa uskutočnili v CVČ Kuzmányho v Žiline Školské majstrovstvá okresu študentov a študentiek v šachu. V konkurencii 32 šachistov sme mali vynikajúce výsledky u všetkých zúčastnených z našej školy, preto ich menujeme všetkých.Karol Kostelanský - III.C - 1. miestoLucia Ševčíková - I.B - 3. miesto (1. miesto - dievčatá)Šimon Devera - II.B - 4. miesto (3. miesto - chlapci)Martin Klimek - I.D - 9. miestoStanislav Slivoň - II.A - 10. miestoDominika Tomčíková - IV.B - 11. miesto (4. miesto - dievčatá)Matúš Sadiku - IV.B - 16. miestoEma Majerová - III.C - 20. miesto (6. miesto - dievčatá)

   • Is it possible for me to make a speech which can reach?
    • Is it possible for me to make a speech which can reach?

     23. 6. 2021

     Dokážem pripraviť prejav v angličtine, ktorým niekoho oslovím?

     Otázka, ktorú si položili žiaci I. D v januári 2021, no nielen oni, ale aj ďalší žiaci z Nemecka, Turecka, Talianska, Rumunska, Chorvátska a Francúzska. V druhom polroku sme sa spoločne vydali na cestu hľadania odpovede na ňu prostredníctvom eTwinning projektu A Speech Which Can Reach.

     Žiaci mali silnú motiváciu:

     • zažiť online stretnutia aj so spolužiakmi z Európy,
     • spoznať ich názory na spoločenské problémy,
     • pozrieť sa na ne kriticky, ale zároveň konštruktívne reagovať,
     • zlepšiť svoje komunikačné schopnosti v angličtine,
     • získať sebavedomie pri prezentovaní. 

     Napokon sa v online platforme TwinSpace zišlo 161 žiakov a 11 učiteľov. Predstavili sme sa jednotlivo prostredníctvom hovoriacich avatarov a potom sme predstavili našu krajinu cez spoločenský problém - znečisťovanie životného prostredia na Slovensku. V menších národných skupinkách sme pripravili krátke reportáže na túto tému a prispeli sme nimi do obrovskej medzinárodnej kooperatívnej prezentácie, Issues You & I Face, ktorá napokon vyniká viac ako 200 stránkami prezentácie.

     Žiaci boli vyzvaní, aby každý z nich pripol na virtuálnu nástenku spoločenský problém a dva možné protichodné pohľady naň. Potom prišiel moment ťažkého rozhodovania a hlasovania. Spomedzi obrovského množstva spoločenských problémov rozdelených v siedmich kategóriách mohli žiaci hlasovať len za niekoľko z nich, aby do ďalších projektových aktivít napokon postúpilo len desať najpopulárnejších tém.

     Potom sa slovenskí žiaci ocitli sami v štvorčlenných medzinárodných skupinkách, aby spoločne ako tím v zdieľaných online dokumentoch počas video stretnutí vypracovali:

     • krátke reportáže,
     • zoznam argumentov pre a proti,
     • užitočnú slovnú zásobu na dve náhodne pridelené témy.

     Reportáže vložili do elektronickej knihy European Youth Is Debating spolu so zdrojmi informácií. K týmto problémom sa snažili pristupovať objektívne na základe dôveryhodných zdrojov a overených informácií. Vytvárali si pohľad na spoločenské otázky z viacerých protichodných strán a na vlastnej koži okúsili boj s dezinformáciami.

     V druhom náhodnom losovaní bol jednotlivcom pridelený konkrétny problém a pozícia, v ktorej si mali prejav pripraviť. Keďže bolo losovanie náhodné, stalo sa, že niektorí mali pripraviť prejav v pozícii, ktorá im nebola vlastná a nemuseli s ňou osobne súhlasiť. A to nebola jednoduchá úloha, museli sa odosobniť.

     Vyučujúcimi boli povzbudzovaní k tomu, aby:

     • rozšírili svoje obzory a skúmali problematiku aj z tzv. opačnej strany,
     • sa sústredili viac na samotnú stránku úrovne prezentovania,
     • sa sústredili na štruktúru prejavu, na kvalitu argumentov a skúmanie faktov.

     Po zverejnení prejavov v online platforme si žiaci s rovnakou pozíciou navzájom vypočuli a vyhodnotili svoje prejavy pomocou dotazníkov. Veríme, že aj táto spätná väzba posunula mnohých vpred.

     Projekt bol zavŕšený dôkladnou prípravou na debatu a debatou samotnou. Tá sa uskutočnila 25. mája 2021 online a bol to neobyčajný zážitok. Trvala viac ako dve hodiny a bola plná úžasných rečníkov a podporných poslucháčov zo všetkých krajín. Podarilo sa nám vyjadriť k siedmim témam, pričom každú tému predstavovali obe protichodné pozície 12 minút (6+6). Po prezentovaní prejavov k jednotlivým témam sa vždy hlasovalo za presvedčivejší tím. Mnohí sme ostali prekvapení, keď sme zistili, že obhajcovia pozície, s ktorou sme spočiatku neboli osobne stotožnení, boli napokon presvedčivejší, a preto sme hlasovali za nich.

     Touto cestou chcem pochváliť žiakov I.D za to, ako usilovne pracovali na všetkých čiastkových projektových úlohách počas celého polroka. Občas to vôbec nebolo jednoduché, napriek tomu mnohí pracovali s takým nasadením, že boli motiváciou nielen pre mňa, ale aj pre ostatné partnerské školy zapojené do projektu. Len vďaka inšpiratívnym žiakom a učiteľom sa podarilo toto dielo uskutočniť.

     Zopár reakcií žiakov z rôznych krajín:

     It was a great experience for me and I am very thankful that I could be a part of this eTwinning project. Sometimes it was so stressful but I must say it gave me a lot. It offered me the opportunity to learn a lot, improve my English and meet new young people from different countries. I hope you all enjoyed it like me. And I want to say thank you for amazing partnerships, new friends and our amazing teachers, who helped us in many ways. I wish we could meet but we can't because of the pandemic. I am glad I have been part of this beautiful project, thank you all. S.B.

     I just wanted to say thank you to both students who participated and the teachers who made this project possible. Participating was a lot of fun and getting to know foreign students and their views was super interesting. Preparing the speech was not an easy task, but with a bit of practice, everyone of us could succeed. As a final note, I really am thankful for this opportunity and I wish to participate in other projects, too. M.F.G.

     That was an incredible experience for me and I learned a lot. The collaboration with other students, international meetings, debating videos, debating performance, all of them are unforgettable memories to me. I don't know what to say actually, beggar all description. Thank you for amazing partnerships, amazing friends and our amazing mentors. End of the day, we did a great job together. I wish we could meet in person but because of the pandemic we can't. It was a great pleasure to work with these wonderful people. I'm so glad to be part of this project. Stay safe and lots of love from Turkey! S.K.

     This project has been a great experience for me. I will miss it a lot, but I know that it helped me to develop myself as a person and also as an English speaker. The communication with others was something unique. I want to say this to all people involved in this project and especially to the ones I've worked with the most: Thank you for this experience! It wouldn't be the same without people dedicated as much as you. A.P.
     Trenčanová

     Pozrite si virtuálnu prehliadku projektu:

     https://www.emaze.com/@AOQROCZFR/a-speech-whic-can-reach
      

   • Pocestujú naši žiaci do sibírskej tajgy?
    • Pocestujú naši žiaci do sibírskej tajgy?

     8. 6. 2021

     Slovenská akadémia vied po šiestich rokoch opäť vyhlásila nový ročník vedeckej súťaže s názvom BARS 2020 – 2021. Víťaz súťaže, v rámci ktorej sa prihlásené trojčlenné tímy museli popasovať so 66 náročnými úlohami z oblasti prírodných, technických a spoločenských vied, poputuje na expedíciu s medzinárodným vedeckým tímom. Medzi piatich finalistov súťaže sa vďaka svojej nesmierne vytrvalej a tvorivej práci prebojovali aj dva naše školské tímy: tím z III.B v zložení M. Šanta, M. Gašpierik a N. Ihnatišinová (lektor B. Plešivčáková) obsadil zatiaľ druhé miesto, tím zo IV.B a III.C v zložení M. Majtaník, N. Straková a A. Sibila (lektor M. Knutelská) tretie miesto.
     Prvých 5 tímov absolvuje za odmenu trojdňové sústredenie v Smoleniciach, na ktorom zabojujú o hlavnú výhru.
     V konkurencii 236 tímov z celého Slovenska sa len 24  tímom podarilo stať úspešnými riešiteľmi, medzi nimi sa umiestnilo aj naše najmladšie družstvo druhákov z II.A v zložení D. Krišková, E. Kretová a T. Lazor (lektor M. Knutelská). Obsadili celkové 13. miesto, medzi druháckymi tímami v rámci Slovenska to znamená skvelé druhé miesto.
     Držme našim finalistom palce!