• Európsky deň jazykov

     19. 10. 2021

     European Day of Languages 2021: 20 years celebrating linguistic and cultural diversity

     Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001.

     Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

     To znamená, že GVOZA nemohla zostať mimo diania.

     Celý týždeň sme sa svojimi aktivitami snažili spestriť si vyučovanie, a pritom sa naučiť niečo nové z oblasti jazykov. Žiaci si pripravili celú priehršť zaujímavých aktivít!

     Žiaci III.A a IV.C pracovali na výrobe plagátov k Európskemu dňu jazykov a ich zaujímavé a pestrofarebné práce si môžete pozrieť na nástenke v učebni č. 82.

     Ďalej sme si maľovali tričká (III.A), pripravili sme si prezentácie o rôznych krajinách EU a naučili sa povedať rôzne frázy v cudzích jazykov - v taliančine, španielčine, gréčtine či švédštine (I.D, II.C, III. C, III. B, IV. A), mali sme viacero kvízov so zaujímavými otázkami o jazykoch, dokonca sme v rámci triedy v dvoch skupinách bojovali, kto uhádne rôzne európske národné jedlá a kto ovláda viac matematických pojmov v angličtine (II. B J). Doniesli sme si napečený úžasný francúzsky koláčik (Terezka, IV. A), Tomáš a Samo z III. B dokázali upiecť pravý a chutný brownies, vychutnali si anglické muffiny s typickým anglickým čiernym čajom s mliekom (Anet a Ema, III. C), Sophia z I.D, Kristínka a Vlado z II.C svojich spolužiakov potešili doma pripravenými špecialitami z krajín EU.

     Chceme poďakovať všetkým žiakom aj pedagógom, ktorí svojou troškou prispeli k príjemne a zároveň aj užitočne stráveným hodinám anglického jazyka.

     J. Priadková, K. Pupiková, M. Obročníková, L. Bronerská

   • Post Bellum
    • Post Bellum

     30. 9. 2021

     Dňa 13.9.2021 sme sa my, maturanti z dejepisu a vybraní žiaci z 3. ročníka, zúčastnili na zážitkovom workshope – “Iba sme sa narodili,“ ktorý zorganizovala nezisková organizácia Post Bellum. Táto organizácia vyhľadáva a dokumentuje spomienky pamätníkov na kľúčové momenty dejín 20. storočia. Veď ako lepšie spoznať našu minulosť, ako cez konkrétny ľudský osud, ktorý napísal sám život?

     A ako prebiehal workshop? Spolu s lektorkami sme si oživili naše poznatky a udalosti, ktoré súvisia s holokaustom počas 2. sv. vojny. Potom sa vytvorili dve skupiny. Prvá predstavovala novinársku obec, ktorá mala za úlohu zistiť bližšie informácie o vtedajšej dobe. Tiež mali spracovať holokaust z dnešného uhla pohľadu. Druhá skupina vytvorila imaginárnu slovenskú dedinku so židovským obyvateľstvom. Mali za úlohu vžiť sa do jednotlivých príbehov pamätníkov. Pre lepšie vcítenie sa do ich rolí si chlapci mohli obliecť kipu a dievčatá šatky a všetci si ešte pripli židovskú hviezdu.

     Vďaka organizácií Post Bellum sme mali možnosť na vlastnej koži zažiť osudy skutočných ľudí. Lepšie sme pochopili historické súvislosti. Uvedomili sme si, že nenávisť voči sebe navzájom má neodvrátiteľné následky. Tiež sme sa presvedčili o tom, že nie všetko, čo sa píše na internete a sociálnych sieťach, je aj pravda. Tento workshop nás naučil rozlišovať pravdu od lži a kriticky myslieť.

     Všetkým sa nám workshop páčil. Bol vedený skvelými lektorkami pútavou a zážitkovou formou, vďaka čomu sme sa cítili príjemne. Na podujatí sme získali dôležité informácie, ktoré určite využijeme pri budúcom vzdelávaní. Pozitívne sa vyjadrili aj lektorky. Vyzdvihli našu aktívnu a kreatívnu prácu. Sme veľmi radi, že sme mohli byť súčasťou tohto projektu a už dnes sa tešíme na ďalší workshop o nežnej revolúcií.

    • ECDL - Európsky vodičský preukaz na počítače

     13. 9. 2021

     Počas tohto školského roka majú žiaci našej školy jedinečnú príležitosť získať medzinárodne uznávaný certifikát o počítačovej gramotnosti zadarmo. Podobne ako pri vodičskom preukaze samotnému testu predchádza niekoľko hodín prípravy, na ktorých si precvičia znalosti práce s textom, tabuľkami, internetom či operačným systémom, ale i mnoho iného zo sveta informatiky.
     Na tento krúžok nie je potrebné odovzdávať vzdelávací poukaz, treba sa však záväzne prihlásiť u PaedDr. J. Pekárovej.

   • Zapájame sa do projektu Roots & Shoots!
    • Zapájame sa do projektu Roots & Shoots!

     13. 9. 2021

     Tento rok sme sa rozhodli zapojiť do globálneho projektu Roots & Shoots 2021/2022. Dovoľte nám preto tento projekt bližšie predstaviť:
     Roots & Shoots je globálny vzdelávací program britskej prírodovedkyne Jane Goodall. Už v samotnom názve programu je zachytená jeho podstata – Roots & Shoots – v preklade „Korene a výhonky“, ktoré metaforicky pomenúvajú silu mladých ľudí meniť veci k lepšiemu. V súčasnosti je do neho zapojených viac ako 120 krajín po celom svete. Na Slovensko ho priniesla nadácia Green Foundation v roku 2016.

     Jeho hlavným cieľom je podnecovať záujem mladých ľudí o problémy svojho okolia, učí ich vytvárať si svoje vlastné projekty a vedie ich k tzv. súcitnému líderstvu, aby mohli svojim konaním vytvárať lepší svet.
     Práca a metodike je založená na forme komunitného učenia - pripravuje žiakov, krok po kroku, na realizáciu vlastného projektu pre komunitu. Žiaci majú možnosť zmeniť a oživiť miestne komunity, v ktorých žijú a pritom prispieť k plneniu cieľov udržateľného rozvoja.
     Žiacky tím zapojený do programu postupne prechádza procesom štyroch krokov – identifikácie problémov v komunite, navrhovania udržateľných riešení, tvorby projektového zámeru a následne jeho obhajoby pred odbornou komisiou. Po úspešnej obhajobe získava od nadácie Green Foundation finančný grant v hodnote 400 € na samotnú realizáciu projektu.
     Program umožňuje žiakom získavať povedomie o aktuálnych problémoch svojej obce či mesta a rozvíjať kľúčové kompetencie, nevyhnutné pre ich riešenie (ako napr. strategické myslenie, schopnosť riešiť problémy, schopnosť spolupracovať, komunikačné zručnosti atď.).
     Dôležitou súčasťou programu Roots & Shoots Slovakia je aj každoročná celonárodná žiacka konferencia, kde sa stretávajú všetky školské tímy, aby odprezentovali svoje komunitné projekty za uplynulý rok. Formát peer to peer umožňuje rovesníkom vzájomné zdieľanie skúseností, ako aj inšpiráciu do budúcich ročníkov. V rámci programu sa majú možnosť zoznámiť taktiež s významnými osobnosťami verejného života, nechýbajú ani zástupcovia podnikateľského sektora, štátnych a verejných inštitúcii.

   • Majstrovstvá v šachu
    • Majstrovstvá v šachu

     6. 10. 2021

     Vo štvrtok 8. 9. 2021 sa uskutočnili v CVČ Kuzmányho v Žiline Školské majstrovstvá okresu študentov a študentiek v šachu. V konkurencii 32 šachistov sme mali vynikajúce výsledky u všetkých zúčastnených z našej školy, preto ich menujeme všetkých.Karol Kostelanský - III.C - 1. miestoLucia Ševčíková - I.B - 3. miesto (1. miesto - dievčatá)Šimon Devera - II.B - 4. miesto (3. miesto - chlapci)Martin Klimek - I.D - 9. miestoStanislav Slivoň - II.A - 10. miestoDominika Tomčíková - IV.B - 11. miesto (4. miesto - dievčatá)Matúš Sadiku - IV.B - 16. miestoEma Majerová - III.C - 20. miesto (6. miesto - dievčatá)

   • Is it possible for me to make a speech which can reach?
    • Is it possible for me to make a speech which can reach?

     23. 6. 2021

     Dokážem pripraviť prejav v angličtine, ktorým niekoho oslovím?

     Otázka, ktorú si položili žiaci I. D v januári 2021, no nielen oni, ale aj ďalší žiaci z Nemecka, Turecka, Talianska, Rumunska, Chorvátska a Francúzska. V druhom polroku sme sa spoločne vydali na cestu hľadania odpovede na ňu prostredníctvom eTwinning projektu A Speech Which Can Reach.

     Žiaci mali silnú motiváciu:

     • zažiť online stretnutia aj so spolužiakmi z Európy,
     • spoznať ich názory na spoločenské problémy,
     • pozrieť sa na ne kriticky, ale zároveň konštruktívne reagovať,
     • zlepšiť svoje komunikačné schopnosti v angličtine,
     • získať sebavedomie pri prezentovaní. 

     Napokon sa v online platforme TwinSpace zišlo 161 žiakov a 11 učiteľov. Predstavili sme sa jednotlivo prostredníctvom hovoriacich avatarov a potom sme predstavili našu krajinu cez spoločenský problém - znečisťovanie životného prostredia na Slovensku. V menších národných skupinkách sme pripravili krátke reportáže na túto tému a prispeli sme nimi do obrovskej medzinárodnej kooperatívnej prezentácie, Issues You & I Face, ktorá napokon vyniká viac ako 200 stránkami prezentácie.

     Žiaci boli vyzvaní, aby každý z nich pripol na virtuálnu nástenku spoločenský problém a dva možné protichodné pohľady naň. Potom prišiel moment ťažkého rozhodovania a hlasovania. Spomedzi obrovského množstva spoločenských problémov rozdelených v siedmich kategóriách mohli žiaci hlasovať len za niekoľko z nich, aby do ďalších projektových aktivít napokon postúpilo len desať najpopulárnejších tém.

     Potom sa slovenskí žiaci ocitli sami v štvorčlenných medzinárodných skupinkách, aby spoločne ako tím v zdieľaných online dokumentoch počas video stretnutí vypracovali:

     • krátke reportáže,
     • zoznam argumentov pre a proti,
     • užitočnú slovnú zásobu na dve náhodne pridelené témy.

     Reportáže vložili do elektronickej knihy European Youth Is Debating spolu so zdrojmi informácií. K týmto problémom sa snažili pristupovať objektívne na základe dôveryhodných zdrojov a overených informácií. Vytvárali si pohľad na spoločenské otázky z viacerých protichodných strán a na vlastnej koži okúsili boj s dezinformáciami.

     V druhom náhodnom losovaní bol jednotlivcom pridelený konkrétny problém a pozícia, v ktorej si mali prejav pripraviť. Keďže bolo losovanie náhodné, stalo sa, že niektorí mali pripraviť prejav v pozícii, ktorá im nebola vlastná a nemuseli s ňou osobne súhlasiť. A to nebola jednoduchá úloha, museli sa odosobniť.

     Vyučujúcimi boli povzbudzovaní k tomu, aby:

     • rozšírili svoje obzory a skúmali problematiku aj z tzv. opačnej strany,
     • sa sústredili viac na samotnú stránku úrovne prezentovania,
     • sa sústredili na štruktúru prejavu, na kvalitu argumentov a skúmanie faktov.

     Po zverejnení prejavov v online platforme si žiaci s rovnakou pozíciou navzájom vypočuli a vyhodnotili svoje prejavy pomocou dotazníkov. Veríme, že aj táto spätná väzba posunula mnohých vpred.

     Projekt bol zavŕšený dôkladnou prípravou na debatu a debatou samotnou. Tá sa uskutočnila 25. mája 2021 online a bol to neobyčajný zážitok. Trvala viac ako dve hodiny a bola plná úžasných rečníkov a podporných poslucháčov zo všetkých krajín. Podarilo sa nám vyjadriť k siedmim témam, pričom každú tému predstavovali obe protichodné pozície 12 minút (6+6). Po prezentovaní prejavov k jednotlivým témam sa vždy hlasovalo za presvedčivejší tím. Mnohí sme ostali prekvapení, keď sme zistili, že obhajcovia pozície, s ktorou sme spočiatku neboli osobne stotožnení, boli napokon presvedčivejší, a preto sme hlasovali za nich.

     Touto cestou chcem pochváliť žiakov I.D za to, ako usilovne pracovali na všetkých čiastkových projektových úlohách počas celého polroka. Občas to vôbec nebolo jednoduché, napriek tomu mnohí pracovali s takým nasadením, že boli motiváciou nielen pre mňa, ale aj pre ostatné partnerské školy zapojené do projektu. Len vďaka inšpiratívnym žiakom a učiteľom sa podarilo toto dielo uskutočniť.

     Zopár reakcií žiakov z rôznych krajín:

     It was a great experience for me and I am very thankful that I could be a part of this eTwinning project. Sometimes it was so stressful but I must say it gave me a lot. It offered me the opportunity to learn a lot, improve my English and meet new young people from different countries. I hope you all enjoyed it like me. And I want to say thank you for amazing partnerships, new friends and our amazing teachers, who helped us in many ways. I wish we could meet but we can't because of the pandemic. I am glad I have been part of this beautiful project, thank you all. S.B.

     I just wanted to say thank you to both students who participated and the teachers who made this project possible. Participating was a lot of fun and getting to know foreign students and their views was super interesting. Preparing the speech was not an easy task, but with a bit of practice, everyone of us could succeed. As a final note, I really am thankful for this opportunity and I wish to participate in other projects, too. M.F.G.

     That was an incredible experience for me and I learned a lot. The collaboration with other students, international meetings, debating videos, debating performance, all of them are unforgettable memories to me. I don't know what to say actually, beggar all description. Thank you for amazing partnerships, amazing friends and our amazing mentors. End of the day, we did a great job together. I wish we could meet in person but because of the pandemic we can't. It was a great pleasure to work with these wonderful people. I'm so glad to be part of this project. Stay safe and lots of love from Turkey! S.K.

     This project has been a great experience for me. I will miss it a lot, but I know that it helped me to develop myself as a person and also as an English speaker. The communication with others was something unique. I want to say this to all people involved in this project and especially to the ones I've worked with the most: Thank you for this experience! It wouldn't be the same without people dedicated as much as you. A.P.
     Trenčanová

     Pozrite si virtuálnu prehliadku projektu:

     https://www.emaze.com/@AOQROCZFR/a-speech-whic-can-reach
      

   • Pocestujú naši žiaci do sibírskej tajgy?
    • Pocestujú naši žiaci do sibírskej tajgy?

     8. 6. 2021

     Slovenská akadémia vied po šiestich rokoch opäť vyhlásila nový ročník vedeckej súťaže s názvom BARS 2020 – 2021. Víťaz súťaže, v rámci ktorej sa prihlásené trojčlenné tímy museli popasovať so 66 náročnými úlohami z oblasti prírodných, technických a spoločenských vied, poputuje na expedíciu s medzinárodným vedeckým tímom. Medzi piatich finalistov súťaže sa vďaka svojej nesmierne vytrvalej a tvorivej práci prebojovali aj dva naše školské tímy: tím z III.B v zložení M. Šanta, M. Gašpierik a N. Ihnatišinová (lektor B. Plešivčáková) obsadil zatiaľ druhé miesto, tím zo IV.B a III.C v zložení M. Majtaník, N. Straková a A. Sibila (lektor M. Knutelská) tretie miesto.
     Prvých 5 tímov absolvuje za odmenu trojdňové sústredenie v Smoleniciach, na ktorom zabojujú o hlavnú výhru.
     V konkurencii 236 tímov z celého Slovenska sa len 24  tímom podarilo stať úspešnými riešiteľmi, medzi nimi sa umiestnilo aj naše najmladšie družstvo druhákov z II.A v zložení D. Krišková, E. Kretová a T. Lazor (lektor M. Knutelská). Obsadili celkové 13. miesto, medzi druháckymi tímami v rámci Slovenska to znamená skvelé druhé miesto.
     Držme našim finalistom palce!
       

    • Úradné hodiny

     25. 1. 2021

     pondelok - štvrtok od 9:00 do 11:00,
     piatok - nestránkový deň.

     Vstup do budovy školy len s potvrdením alebo negatívnym testom, okrem výnimiek.
     Na základe vyhláseného núdzového stavu a vydaného Uznesenia vlády SR č. 808 z 31.decembra 2020 Vás žiadame, aby ste všetky požiadavky prednostne zasielali na gvoza@gvoza.sk.

    • Oznam zákonným zástupcom žiakov

     29. 8. 2020

     Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

     Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom / plnoletým žiakom.

     Ďalšie informácie na stiahnute:

     Semafor

     Manuál pre stredné školy