• Dokážete kriticky myslieť? A nemyslíme tým kritizovať :)
    • Dokážete kriticky myslieť? A nemyslíme tým kritizovať :)

     18. 1. 2022

     29 žiakov z našej školy sa to pokúsilo zistiť 15. 12. 2021, keď sa zapojili do Olympiády kritického myslenia. Súťaž bola organizovaná online formou Slovenskou debatnou asociáciou a zúčastnilo sa jej približne 1000 žiakov z celého Slovenska.
     Najúspešnejší riešitelia z GVOZY:

     1. kategória

     Samuel Neslušan z II.B 40. miesto z 531
     Vladimír Konečný z II.C 56. miesto z 531
     Martin Malcho z II.C 60. miesto z 531

     2. kategória

     Martin Bodorík z III.B 13. miesto z 557
     Marek Galia zo IV.B 29. miesto z 557
     Maximilián Maliar zo IV.B 73. miesto z 557

     Ďakujeme žiakom, ktorí prvýkrát vyskúšali svoje schopnosti a nazbierali skúsenosti aj v takomto type súťaže. Tí, ktorí by sa chceli zlepšovať v kritickom myslení a argumentácii, pozývame napríklad do debatného klubu na GVOZE, ktorý vedie žiačka IV.B Saška Klučková.

   • Oznam zo školskej jedálne
    • Oznam zo školskej jedálne

     10. 1. 2022

     Od 17.1.2022 varíme teplé obedy aj pre žiakov, nakoľko suché balíčky mnohým nevyhovujú. Variť budeme dve jedlá, stravník si objedná jedlo, ktoré mu vyhovuje. Po dohode s dotknutými školami sme stanovili časový plán výdaja obedov, ktorý musí každá škola dodržiavať. Stoly budú označené podľa škôl, zvlášť pre zamestnancov. Pri každom stole môžu sedieť maximálne 2 osoby, pri dodržaní všetkých ostatných hygienických predpisov. Prosíme stravníkov, aby sa zbytočne nezdržiavali v jedálni a po konzumácii jedla jedáleň opustili.
     Výdaj obedov bude podľa harmonogramu:

     11.30 - 13.00 hod. GVOZA
     12.30 - 13.00 hod. SŠUP
     13.00 - 13.30 hod. Konzervatórium, Jazyková škola
     13.30 - 14.00 hod. GVOZA, Obchodná akadémia
     14.00 - 14.45 hod. SPŠ stavebná, GVOZA

     Lýdia Brezániová, vedúca ŠJ

   • Matematická olympiáda, kat. A
    • Matematická olympiáda, kat. A

     8. 1. 2022

     Dňa 7.decembra 2021 sa uskutočnilo školské kolo Matematickej olympiády, kategórie A. Súťaže sa zúčastnilo 6 žiakov (z tried II.B, III.B a IV.B).
     Poradie:

     1. miesto - Peter Cimmermann, II.B - úspešný riešiteľ
     2. miesto - Maximilián Maliar, IV.B
     3. miesto - Šimon Hudek, III.B

     Všetkým zúčastneným blahoželáme a postupujúcim - Peťovi Czimmermannovi a Maximiliánovi Maliarovi držíme palce v krajskom kole.
     Silvia Ftorková

   • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     23. 12. 2021

     Dňa 10. 12. 2021 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry online formou. V kategórii B (1. a 2. ročník) súťažilo 22 žiakov, v kategórii  A (3. a 4. ročník) súťažili 12 žiaci.
     Víťazi:
     Kategória B:

     1. Tomáš Mravec, I.A
     2. Linda Sára Šmilňáková, II.C
     3. – 4. Nina Isteníková, I.D, Marek Zavadzan, II.C

     Kategória A:

     1. Marcela Bučková, III.A
     2. Veronika Hanulíková, IV.B
     3. Tereza Mišútová, III.B

     Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia v ďalších kolách.  

     J. Medovarská a G. Sklenárová

   • Roots & Shoots
    • Roots & Shoots

     23. 12. 2021

     V rámci nášho projektu Roots & Shoots sa hlásime s prvými zrealizovanými úlohami. Dovoľte nám podeliť sa s vami s našou doterajšou činnosťou.
     V priebehu niekoľkých týždňov sme intenzívne pracovali a z našej vytvorenej skupiny žiakov sa postupne vyformoval výborne fungujúci tím. Na základe zrealizovanej ankety v okolí školy sme si zvolili aj ústrednú tému nášho projektu: Úbytok vtáctva v mestách.
     Aktuálne pracujeme na tom, čo by sme chceli dosiahnuť a stanovujeme si čiastkové ciele. Jedným z našich zámerov je zlepšiť podmienky pre vtáky hniezdiace v areáli a okolí našej školy. Preto sa chceme obrátiť aj na vás, milí spolužiaci! Pomôcť nám môžete veľmi jednoducho – zapojením sa do práve vyhlásenej súťaže: Súťaž o najkrajšiu vtáčiu búdku. Záujemcovia o účasť v súťaži môžu priniesť svoj výtvor do 28. januára (Mgr. Lucii Bronerskej, Mgr. Daniele Kontríkovej). Naši pomocníci budú sladko odmenení!

   • Internetová matematická olympiáda
    • Internetová matematická olympiáda

     17. 12. 2021

     Podľa zavedenej tradície sa posledný novembrový utorok (tohto roku to vyšlo na 30.11.2021 konal 14. ročník Internetovej matematickej olympiády, ktorú organizuje Ústav matematiky na Fakulte strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brne. Ide o tímovú súťaž žiakov stredných škôl Česka a Slovenska. Tímy sú tvorené 7 žiakmi jednej školy. Celá komunikácia medzi organizátormi, kapitánom družstva a garantom (učiteľom) prebieha cez internet. Na súťaži tento rok našu školu reprezentovalo družstvo v zložení Stanislav Barčák, Peter Czimmermann, Marko Vríčan, Nina Nagyová, Šimon Devera, Zuzana Gintnerová a Samuel Neslušan. Súťažiaci riešili 10 rozmanitých matematických úloh rôznej náročnosti. Napriek náročným úlohám, zvládnutie ktorých niekedy vyžaduje aj niektoré rozširujúce partie matematiky, sa naši druháci medzi silnou konkurenciou nestratili a obsadili 45. miesto spomedzi 190 zúčastnených tímov. (LK)

    • Školské kolo Olympiády v ruskom jazyku

     17. 12. 2021

     Dňa 14. 12. 2021 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v ruskom jazyku v kategórii B2 online formou.

     Súťažiaci si preverili svoje znalosti v rôznych typoch úloh zameraných na počúvanie a čítanie textu s porozumením, znalosti z kulturológie a jazykové zručnosti v dialógu a rozprávaní.

     Víťazi:

     1. miesto: Tatiana Muráňová (III.A)
     2. miesto: Tamara Ľorková (III.A)
     3. miesto: Nelli Horváthová (III.B)

     Tatiane Muráňovej srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia v ďalších kolách.
     J. Samolová a J. Medovarská

   • Úspechy našich šachistov
    • Úspechy našich šachistov

     14. 12. 2021

     V stredu 8. 12. 2021 sa uskutočnili Majstrovstvá Žilinského kraja študentov a študentiek SŠ v ONLINE šachu 2021.
     Zo 43 hráčov bola po 7 kolách najlepšia zo všetkých naša prváčka Lucia Ševčíková z I.B.
     V celkovom poradí sa na 4. mieste umiestnil Šimon Devera z II.B (3. miesto spomedzi chlapcov), na 5. mieste Dominika Tomčíková zo IV.B (2. miesto spomedzi dievčat) a na 7. mieste spomedzi chlapcov bol Karol Kostelanský z III.C. Vynikajúco nás reprezentovali aj Martin Klimek z I.D, Stanislav Slivoň z II.A a Milan Bodzan z III.B.
     Našim skvelým šachistom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v nasledujúcich turnajoch.

    • Roots & Shoots na našom Gymnáziu

     13. 12. 2021

     Tak a sme tu! Dovoľte nám predstaviť sa - sme skupina mladých ľudí, ktorá sa rozhodla zapojiť do medzinárodného projektu Roots & Shoots.
     O čo nám vlastne ide? Hlavnou podstatou celého projektu je podnecovať záujem mladých ľudí o  problémy svojho okolia. Presne o toto máme záujem! Chceli by sme niečo v našom okolí zmeniť k lepšiemu. Náš tím čaká veľa práce a výziev, ale dúfame, že výsledok bude stáť za to. O našom projekte, úlohách a zámeroch vás budeme pravidelne informovať - držte nám palce!
     Vás školský tím Roots & Shoots 😊

   • iBobor nielen v našej škole
    • iBobor nielen v našej škole

     29. 11. 2021

     V tomto mesiaci sa uskutočnila celoslovenská online súťaž iBobor, súťaž so zameraním na informatické koncepty a  riešenie problémov pomocou počítačových programov. Po prvýkrát prebehla priamo cez platformu Edupage. Dovedna v nej súťažilo 102 813 súťažiacich, v stredoškolských kategóriách 10 500 prvákov a druhákov a 5 516 tretiakov a štvrtákov.
     Našu školu reprezentovalo 64 súťažiacich a úspešnými riešiteľmi sa stala polovica z nich.

     V kategórii Junior si najlepšie počínali:
     Stanislav Barčák z II. B, ktorý sa celkovo umiestnil na 42. - 67. mieste a predbehol 99,36 % ostatných súťažiacich,
     Matej Mečár z II. B, ktorý s umiestnením na 72. - 93. mieste predbehol 99,11 % súťažiacich
     a Tamara Balvín z I. B a Ján Kováč z II. B, ktorí sa s rovnakým bodovým ziskom umiestnili na 420. - 456. mieste a predbehli 95,66 % súťažiacich.

     V kategórii Senior dosiahli najlepšie výsledky:
     Martin Tarhaj zo IV. B s celkovým umiestnením na 38. - 54. miestom, ktorý prekonal 99,02 % súťažiacich,
     Nikola Verbová zo IV. B s celkovým umiestnením na 108. - 135. mieste, ktorá prekonala 97,55 % súťažiacich,
     a Matej Halama zo IV. A s celkovým umiestnením na 187. - 239. mieste a bodovým ziskom lepším ako 95,67 % súťažiacich.

     Blahoželáme aj ostatným úspešným riešiteľom našej školy.
     Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich odvahu a otvorenosť pre získanie nových skúseností.
     Jana Pekárová

    • Who is the Best in English?

     29. 11. 2021

     26. 11. 2021 sa rozhodlo, kto je najlepší angličtinár na škole. Štrnásti študenti, ktorí sa zapojili do medzinárodnej súťaže Best in English, zistili svoju úroveň používania anglického jazyka v oblasti čítania s porozumením, počúvania a používanie jazyka v praxi. Okrem nich súťažilo ďalších približne 15 000 študentov z 20 krajín na svete. Najlepšou zo všetkých na našej škole je Alica Seidlová zo IV.B.
     Výsledková listina:

     1. miesto Alica Seidlová IV.B (114 bodov)
     2. miesto Samuel Černák IV.B (110,5 bodov)
     3. miesto Laura Moravčíková IV. A (109, 5 bodov)

     Všetkým zúčastneným ďakujeme a uvidíme, aké dosiahneme hodnotenie v rámci škôl, keďže do súťaže sa zapojilo približne 600 škôl z rôznych krajín.
     Mgr. Jana Machynová

    • Juvenes Translatores (mladí prekladatelia)

     29. 11. 2021

     25. 11. 2021 sa naša škola zapojila do národného kola Juvenes Translatores, v ktorom súťažili mladí prekladatelia z celého Slovenska. Z našej školy sa súťaže v preklade z anglického do slovenského jazyka zúčastnili traja študenti zo IV. B - Alica Seidlová, Matej Šanta a Samuel Černák.
     Ich preklady bude posudzovať komisia zložená zo zástupcov slovenského odboru Generálneho riaditeľstva pre preklad. Pätnásť najlepších prekladateľov z celého Slovenska bude mať možnosť zúčastniť sa na Juvenes Translatores Academy, ktorú zorganizuje kancelária Generálneho riaditeľstva pre preklad v marci 2022.
     Držíme im palce.
     Mgr. Jana Machynová

    • ZENIT alebo k horizontom programovania

     29. 11. 2021

     Dňa 25. novembra sa online uskutočnilo krajské kolo celoslovenskej súťaže ZENIT v programovaní. Našu školu vynikajúcim spôsobom reprezentovali traja žiaci: Maximilián Maliar a Branislav Blažek zo IV. B a Karol Kostelanský z III. C. Naši žiaci dosiahli výborné umiestnenia: Max sa stal víťazom krajského kola, Braňo sa umiestnil na skvelom 3. mieste a Karol, ktorý sa súťaže zúčastnil prvýkrát, skončil na 9. mieste z 25 súťažiacich Žilinského samosprávneho kraja. Ďakujeme našej programátorskej reprezentácii za tieto výsledky.
     Jana Pekárová

   • Záložka do knihy spája slovenské školy
    • Záložka do knihy spája slovenské školy

     24. 11. 2021

     V mesiaci október sa 49 žiakov našej školy zapojilo do 10.ročníka celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenská školy, ktorý vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. Tohtoročnou témou sme si pripomenuli  100. výročie úmrtia P. O. Hviezdoslava a 70. výročie úmrtia B. S. Timravy.

     Naši žiaci tak vyrobili záložky ľubovoľnou technikou, rozmanitých tvarov a rôznych veľkostí. Partnerskou školou sa v tomto školskom roku stalo Gymnázium vo Vrábľoch, s ktorým sme si záložky navzájom vymenili.

   • Návšteva múzea židovskej kultúry
    • Návšteva múzea židovskej kultúry

     23. 11. 2021

     Dňa 18. 11. 2021 sa žiaci spoločensko-vedného seminára 4. ročníka zúčastnili prehliadky Múzea židovskej kultúry, ktoré sa nachádza v budove malej ortodoxnej synagógy na ulici Daniela Dlabača v Žiline. Výstavná sieň je od samotnej modlitebne tajuplne oddelená drevenou mrežou, cez ktorú môže návštevník vidieť modlitebňu ako židovské ženy v minulosti. V ženskej časti je inštalovaná bohatá expozícia judaík. V samotnej modlitebni sme si vypočuli prednášku pani Ševčíkovej, vďaka ktorej sme získali povedomie o histórii, tradíciách a spôsobe života židov aj kresťanov v našom okolí.


     Ďakujeme za pútavé príbehy a ochotu odpovedať na všetky naše zvedavé otázky.

   • Festival vedy a techniky AMAVET 2021
    • Festival vedy a techniky AMAVET 2021

     23. 11. 2021

     Dňa 9. novembra 2021 sa v Bratislave konala celoštátna prehliadka Festivalu vedy
     a techniky AMAVET 2021. Na celoštátne kolo sa z krajského kola kvalifikoval žiak našej
     školy Tomáš Gaňa z I.B. Tomáš prezentoval výsledky svojej práce zhrnuté v projekte
     s názvom Satelitná navigácia do ruky. Ide vlastne o GPS modul ako prijímač pripojený na
     RPI PI Zero s Linuxovým systémom a s pripojeným displejom, barometrom a klávesnicou.
     Tomáš okrem toho vyriešil napájanie modulu, nakreslil a vytlačil 3D krabičku, aby bolo
     možné zariadenie naozaj uchopiť do ruky. K tomu všetkému napísal program na zber a
     spracovanie dát z prijímača, ich ukladanie na SD kartu, ovládanie z klávesnice ako aj
     zobrazovanie rôznych údajov na displeji.
     Tomáš súťažil v kategórii Mechanika a elektrina. Za jeho projekt mu Asociácia pre mládež,
     vedu a techniku udelila špeciálnu cenu odbornej hodnotiacej komisie.
     Tomášovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších tvorivých nápadov spojených
     s radosťou z bádania a objavovania nových možností vo svete vedy a techniky. (LK)

   • 17. november očami našich prvákov
    • 17. november očami našich prvákov

     18. 11. 2021

     17. november očami našich prvákov sa stal motívom pre tímovú spoluprácu žiakov I.B triedy. Pripomenutie si udalostí z obdobia pred 17. novembrom 1989 a jeho dôsledkami na zmenu našej spoločnosti bolo spracované do prednášky spojenej s riešením krížovky viazanej k obdobiu 17. novembra 1989. Tešíme sa, že mladí ľudia majú záujem o históriu našej krajiny a vedia, že ľudské práva sú hodnotou, ktorá je nenahraditeľná a nevyhnutná k spokojnému životu.

     Renáta Saganová