• Členovia Rady školy

     • PaedDr. Denisa Zerola, PhD., predseda,  za pedagogických pracovníkov
     • Mgr. Ľudmila Martinčeková za pedagogických pracovníkov
     • Eva Mohyláková za nepedagogických pracovníkov
     • JUDr. Janka Balogová za rodičov
     • Mgr. Stanislav Vandžura za rodičov
     • Mgr. Radko Moravčík za rodičov
     • Ema Červená za žiakov
     • Mgr. Dana Mintálová za zriaďovateľa ŽSK
     • Mgr. Eva Turská za zriaďovateľa ŽSK
     • Ing. Barbora Birnerová, PhD. za zriaďovateľa ŽSK
     • Mgr. Tomáš Rybárik za zriaďovateľa ŽSK