Rada školy

    Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy alebo školského zariadenia v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy alebo školského zariadenia z pohľadu školskej problematiky.

    Ďalšie informácie

    • Dátum posledného ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy: 22. 9. 2020